Antidumpingové clá

Okrem pravidelných ciel môže výrobok podliehať aj antidumpingovým alebo iným nástrojom na ochranu obchodu.

K dumpingu dochádza vtedy, keď spoločnosť vyváža výrobok za nižšiu cenu, ako je normálna hodnota výrobku na domácom trhu. Touto normálnou hodnotou by mohla byť domáca cena výrobku alebo výrobné náklady.

Ak sa prešetrovaním zistí, že dovozcovia sa zapojili do dumpingu, čo spôsobilo ujmu domácemu výrobnému odvetviu dovážajúcej krajiny, potom možno uložiť antidumpingové opatrenia na dovoz príslušného výrobku.

Tieto opatrenia majú jednu z týchto foriem:

  • Valorické clo (zdanené podľa prevodnej hodnoty)
  • osobitné clá (zdanené podľa konkrétnej sumy výrobku)
  • cenové záväzky (vývozca súhlasí s predajom svojich výrobkov za minimálnu cenu)

Keď vaša spoločnosť uvažuje o obchodovaní s jej výrobkami, mali by ste zistiť, aké dovozné clá a iné náklady by ste mohli znášať. Pozrite si dostupné informácie tu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy