Švajčiarsko

Hospodárske a obchodné vzťahy Švajčiarska s EÚ sa riadia najmä súborom dvojstranných dohôd, v rámci ktorých Švajčiarsko súhlasilo s prevzatím určitých aspektov právnych predpisov EÚ výmenou za prístup k časti jednotného trhu EÚ.

Základným kameňom vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom je dohoda o voľnom obchode z roku 1972.

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Pravidlá pôvodu sa riadia paneuro-stredomorským dohovorom.

V roku 1999 bolo podpísaných sedem sektorových dohôd nazývaných „Bilaterals I“. Vzťahujú sa na

  • voľný pohyb osôb
  • technické prekážky obchodu
  • verejného obstarávania
  • poľnohospodárstva
  • letecká a pozemná doprava
  • výskum.

Ďalší súbor sektorových dohôd podpísaných v roku 2004 (ďalej len „dvojstranné dohody II“) sa vzťahuje na

  • spracované poľnohospodárske produkty;
  • štatistika
  • boj proti podvodom.

Medzi EÚ a Švajčiarskom existuje viac ako 100 dvojstranných dohôd, ktoré spravuje viac ako 20 spoločných výborov.  Dohody zaväzujú Švajčiarsko, aby prevzalo príslušné právne predpisy EÚ v príslušných odvetviach.

Švajčiarsko výmenou za svoju čiastočnú integráciu do jednotného trhu EÚ platí finančný príspevok na hospodársku a sociálnu súdržnosť v členských štátoch EÚ, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004.

Dohody o obchode medzi EÚ a Švajčiarskom

 

Príslušná colná sadzba pre váš výrobok sa nachádza na stránke Môj obchodný asistent.

EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska a Švajčiarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ.

Viac o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Švajčiarskom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy