Švajčiarsko

Hospodárske a obchodné vzťahy Švajčiarska s EÚ sa riadia najmä súborom dvojstranných dohôd, v rámci ktorých Švajčiarsko súhlasilo s prevzatím určitých aspektov právnych predpisov EÚ výmenou za prístup k časti jednotného trhu EÚ.

Základným kameňom vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom je dohoda o voľnom obchode z roku 1972.

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Pravidlá pôvodu sa riadia paneuro-stredomorským dohovorom.

V roku 1999 bolo podpísaných sedem sektorových dohôd nazývaných „Bilaterals I“. Vzťahujú sa na

  • o voľnom pohybe osôb
  • technické prekážky obchodu
  • verejné obstarávanie
  • poľnohospodárstvo
  • letecká a pozemná doprava
  • výskum.

Ďalší súbor odvetvových dohôd podpísaných v roku 2004 („dvojstranné dohody II“) sa vzťahuje na

  • spracované poľnohospodárske výrobky
  • štatistika
  • boj proti podvodom.

Existuje viac ako 100 dvojstranných dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré riadi viac ako 20 spoločných výborov.  Dohody zaväzujú Švajčiarsko, aby prevzalo príslušné právne predpisy EÚ v príslušných odvetviach.

Výmenou za čiastočnú integráciu do jednotného trhu EÚ Švajčiarsko finančne prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti v členských štátoch EÚ, ktoré pristúpili po roku 2004.

Dohody týkajúce sa obchodu medzi EÚ a Švajčiarskom

 

Vyhľadajte colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok v časti Môj obchodný asistent.

EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska a Švajčiarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ.

Viac o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Švajčiarskom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy