Švajčiarsko

Hospodárske a obchodné vzťahy Švajčiarska s EÚ sa riadia najmä súborom dvojstranných dohôd, v ktorých Švajčiarsko súhlasilo s prevzatím určitých aspektov právnych predpisov EÚ výmenou za prístup k časti jednotného trhu EÚ.

Základným kameňom vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom je dohoda o voľnom obchode z roku 1972.

 

Vyhľadajte uplatniteľnú colnú sadzbu pre váš výrobok u môjho obchodného asistenta.

V roku 1999 bolo podpísaných sedem odvetvových dohôd s názvom „Bilaterals I“.

Vzťahujú sa na

  • voľný pohyb osôb
  • technické prekážky obchodu
  • verejné obstarávanie
  • poľnohospodárstvo
  • letecká a pozemná doprava
  • výskum.

Ďalší súbor odvetvových dohôd podpísaných v roku 2004 („Bilaterals II“) zahŕňa

  • spracované poľnohospodárske produkty
  • štatistiky
  • boj proti podvodom.

Medzi EÚ a Švajčiarskom existuje viac ako 100 dvojstranných dohôd, ktoré spravuje viac ako 20 spoločných výborov. Dohody zaväzujú Švajčiarsko, aby prevzalo príslušné právne predpisy EÚ v príslušných odvetviach.

Výmenou za svoju čiastočnú integráciu do jednotného trhu EÚ platí Švajčiarsko finančný príspevok na hospodársku a sociálnu súdržnosť v členských štátoch EÚ, ktoré pristúpili po roku 2004.

Dohody o obchode medzi EÚ a Švajčiarskom

 

Pravidlá pôvodu sa riadia paneuro-stredomorským dohovorom.

EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska a Švajčiarsko je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ.

Viac o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Švajčiarskom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy