Najčastejšie otázky:

Ak sa sadzba vzťahuje na hmotnosť, je jej hrubá hmotnosť alebo čistá hmotnosť?

Ak nie je uvedené inak, sadzba sa vzťahuje na čistú hmotnosť, ktorá predstavuje hmotnosť samotného tovaru bez obalu alebo nádob akéhokoľvek druhu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy