štatistické údaje o obchode EÚ (okrem Spojeného kráľovstva)

Vykazujúca krajina predkladá informácie o dovoze z partnerských krajín a vývoze do partnerských krajín

Nájsť môj kód HS

Krajina podávajúca vyhlásenie o obchodných transakciách

Obchodný partner osoby podávajúcej hlásenie

Prehľadávať v celom zozname tovaru Zavrieť
Neboli nájdené žiadne štatistické údaje

Zobrazenie štatistických výsledkov pre kód výrobku {{result.product}}

Zobrazenie štatistických výsledkov pre všetky kódy výrobku

{{data.reporterName}}
Vykazujúce krajiny Hodnota dovozu {{year}} Objem dovozu {{year}} Dovozná doplnková jednotka {{year}} Hodnota vývozu{{year}} Objem vývozu{{year}} Vývozná doplnková jednotka {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Spolu {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Krajina Hodnota dovozu {{year}} Objem dovozu {{year}} Dovozná doplnková jednotka {{year}} Hodnota vývozu{{year}} Objem vývozu{{year}} Vývozná doplnková jednotka {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
mimo EÚ {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Posledná aktualizácia: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy