Vládne zákazky mimo EÚ

EÚ sa zasadzuje za otvorené medzinárodné trhy verejného obstarávania

 EÚ uzavrela mnohé medzinárodné dohody s cieľom zabezpečiť spoločnostiam z EÚ prístup na medzinárodné trhy verejného obstarávania. Najdôležitejšou z nich je mnohostranná Dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Viacstranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní z roku 2012

Členské štáty EÚ pristúpili k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (GPA). Ide o hlavnú medzinárodnú dohodu týkajúcu sa verejného obstarávania. Je viacstranný, pretože nie všetci členovia WTO sa pripojili.

Ďalšími 19 krajinami GPA sú: 

Arménsko, Austrália, Kanada, čínsky Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Moldavsko, Holandsko, pokiaľ ide o Arubu, Nórsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu, Singapur, Švajčiarsko, Ukrajinu a Spojené štáty.

Ostatní členovia WTO rokujú o pristúpení k dohode GPA.

GPA má dva hlavné prvky

Viac informácií o možnostiach verejného obstarávania nájdete na portáli pre informácie o prístupe na trh (e-GPA) integrovaného vládneho obstarávania (e-GPA) WTO.

Poskytujú sa v ňom informácie o pokrytí vrátane uplatniteľných prahových hodnôt s uvedením hodnoty, nad ktorou sa uplatňujú pravidlá GPA.

  • prehľad Dohody WTO o vládnom obstarávaní

Dvojstranné obchodné dohody

Okrem GPA zabezpečuje EÚ obchodné príležitosti pre európske spoločnosti prostredníctvom svojich obchodných dohôd. Mnohé dvojstranné obchodné dohody obsahujú podrobné kapitoly o vládnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých strany vzájomne otvárajú svoje trhy verejného obstarávania.

V niektorých prípadoch, keď druhá strana už je zmluvnou stranou dohody GPA, tieto dvojstranné dohody obsahujú záväzky, ktoré presahujú záväzky stanovené v dohode GPA.

V ostatných prípadoch predstavujú tieto dvojstranné dohody jedinečný vzájomný záväzok týkajúci sa vzájomného otvorenia trhov verejného obstarávania.

 

Upozorňujeme však, že aj keď pre daný postup verejného obstarávania neexistuje žiadny záväzok, spoločnosť z EÚ sa stále môže rozhodnúť predložiť ponuku.

Absencia záväzku znamená len to, že spoločnosť z EÚ nemá nárok zúčastniť sa na postupe za rovnakých podmienok ako domáci uchádzači, ale zvyčajne to nebráni verejnému obstarávateľovi v tom, aby prijal a zvážil ponuky od dodávateľa z EÚ alebo zadal zákazku dodávateľovi z EÚ.

Prečítajte si viac o verejnom obstarávaní v obchodných dohodách EÚ:

Posúdiť vašu oprávnenosť na účasť na zahraničnom verejnom obstarávaní

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite nástroj Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Moja obchodná asistentka pre verejné obstarávanie má pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa na verejnom obstarávaní mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ poskytol informácie, ktoré sú zvyčajne obsiahnuté v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovanú hodnotu obstarávania.

Nástroj v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží z Kanady (na základe dohody GPA aj dvojstrannej dohody CETA), Japonska a USA. Vo vhodnom čase sa do nástroja začlenia ďalšie krajiny.

Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy