Vládne zákazky mimo EÚ

EÚ obhajuje otvorené medzinárodné trhy verejného obstarávania

EÚ uzavrela mnoho medzinárodných dohôd s cieľom zabezpečiť podnikom EÚ prístup na medzinárodné trhy verejného obstarávania. Najdôležitejším z nich je viacstranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Mnohostranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA) z roku 2012

Členské štáty EÚ sa pripojili k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (GPA). Toto je hlavná medzinárodná dohoda týkajúca sa verejného obstarávania. Je plurilaterálna, pretože nie všetci členovia WTO sa k nej pripojili.

Zvyšných 19 krajín v GPA je: 

Arménsko, Austrália, Kanada, čínsky Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Moldavsko, Holandsko, pokiaľ ide o Arubu, Nórsko, Nový Zéland, Južnú Kóreu, Singapur, Švajčiarsko, Ukrajinu a Spojené štáty americké.

Ostatní členovia WTO rokujú o pristúpení k dohode GPA.

GPA má dva hlavné prvky

Viac informácií o možnostiach verejného obstarávania nájdete na integrovanom portáli WTO pre prístup na trh verejného obstarávania (e-GPA).

Poskytujú sa tu informácie o rozsahu pôsobnosti vrátane uplatniteľných prahových hodnôt s uvedením hodnoty, nad ktorou sa uplatňujú pravidlá GPA.

  • prehľad Dohody WTO o vládnom obstarávaní

Dvojstranné obchodné dohody

Okrem GPA zabezpečuje EÚ podnikateľské príležitosti pre európske spoločnosti prostredníctvom svojich obchodných dohôd. Mnohé dvojstranné obchodné dohody obsahujú podrobné kapitoly o vládnom obstarávaní, prostredníctvom ktorých zmluvné strany vzájomne otvárajú svoje trhy verejného obstarávania.

V niektorých prípadoch, keď je druhá strana už zmluvnou stranou dohody GPA, tieto dvojstranné dohody obsahujú záväzky, ktoré presahujú záväzky uvedené v dohode GPA.

V ostatných prípadoch predstavujú tieto dvojstranné dohody jedinečný vzájomný záväzok týkajúci sa vzájomného otvorenia trhov verejného obstarávania.

 

Upozorňujeme však, že aj keď neexistuje záväzok týkajúci sa daného postupu verejného obstarávania, spoločnosť z EÚ sa stále môže rozhodnúť predložiť ponuku.

Neexistencia záväzku znamená len to, že spoločnosť z EÚ nemá nárok zúčastniť sa na postupe za rovnakých podmienok ako domáci uchádzači, ale zvyčajne to nebráni verejnému obstarávateľovi v tom, aby prijal a posúdil ponuky dodávateľa z EÚ alebo aby mu zadal zákazku.

Viac informácií o verejnom obstarávaní v obchodných dohodách EÚ:

Posúdiť vašu oprávnenosť zúčastniť sa na zahraničnej verejnej súťaži

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danej verejnej súťaži v rámci verejného obstarávania mimo EÚ, použite nástroj Access2Procurement.

Access2Procurement má pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa verejného obstarávania mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ poskytol informácie, ktoré sú zvyčajne obsiahnuté v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovaná hodnota obstarávania.

Tento nástroj ako pilotný projekt v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží z Kanady (na základe dohody GPA, ako aj dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Ďalšie krajiny sa vo vhodnom čase začlenia do nástroja.

Access2Obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy