Veřejné zakázky mimo EU

EU je zastáncem otevřených mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami.

 EU uzavřela mnoho mezinárodních dohod s cílem zajistit společnostem z EU přístup na mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami. Nejdůležitější z nich je vícestranná dohoda WTO o vládních zakázkách.

Vícestranná dohoda WTO o vládních zakázkách z roku 2012

Členské státy EU se připojily k Dohodě WTO o vládních zakázkách. Jedná se o hlavní mezinárodní dohodu týkající se zadávání veřejných zakázek. Je vícestranná, protože ne všichni členové WTO se k ní připojili.

Dalšími 19 zeměmi Dohody o vládních zakázkách jsou: 

Arménie, Austrálie, Kanada, Čínská Tchaj-pej, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, pokud jde o Arubu, Norsko, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Švýcarsko, Ukrajina a Spojené státy americké.

Další členové WTO jednají o přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách.

Dohoda o vládních zakázkách obsahuje dva hlavní prvky.

Další informace o příležitostech k zadávání veřejných zakázek najdete na integrovaném informačním portálu WTO pro přístup na trh veřejných zakázek (e-GPA).

To poskytuje informace o rozsahu působnosti, včetně příslušných prahových hodnot uvádějících hodnotu, při jejímž překročení platí pravidla Dohody o vládních zakázkách.

  • přehled Dohody WTO o vládních zakázkách

Dvoustranné obchodní dohody

Kromě Dohody o vládních zakázkách zajišťuje EU prostřednictvím svých obchodních dohod obchodní příležitosti pro evropské společnosti. Mnoho dvoustranných obchodních dohod obsahuje podrobné kapitoly o veřejných zakázkách, jejichž prostřednictvím strany vzájemně otevírají své trhy s veřejnými zakázkami.

V některých případech, kdy je smluvní stranou Dohody již druhá strana, obsahují tyto dvoustranné dohody závazky, které přesahují závazky stanovené v Dohodě o vládních zakázkách.

V jiných případech představují tyto dvoustranné dohody jedinečný vzájemný závazek týkající se vzájemného otevření trhů s veřejnými zakázkami.

 

Upozorňujeme však, že i když pro dané zadávací řízení neexistuje žádný závazek, může se společnost z EU přesto rozhodnout podat nabídku.

Neexistence závazku znamená pouze to, že společnost z EU nemá právo účastnit se řízení za stejných podmínek jako tuzemští uchazeči, což však obvykle veřejnému zadavateli nebrání v tom, aby obdržel a zvážil nabídky od dodavatele z EU nebo zadal zakázku dodavateli z EU.

Další informace o zadávání veřejných zakázek v obchodních dohodách EU:

Posoudit vaši způsobilost k účasti v zahraničním nabídkovém řízení na veřejnou zakázku

Chcete-li se dozvědět, zda máte nárok na účast v daném vládním nabídkovém řízení mimo EU, použijte nástroj Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek má pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel zadal informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o nabídkovém řízení: zadavatel, předmět a odhadovaná hodnota veřejné zakázky.

Tento nástroj jako pilotní projekt v současné době umožňuje posouzení veřejných zakázek z Kanady (na základě jak Dohody o vládních zakázkách, tak dvoustranné dohody CETA). Další zemí, která bude pokryta, bude Japonsko. Další země budou do tohoto nástroje včas začleněny.

Můj obchodní asistent pro zadávání zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy