Veřejné zakázky mimo EU

EU je zastáncem otevření mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami v obou případech

EU uzavřela mnoho mezinárodních dohod s cílem zajistit společnostem z EU přístup na mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami. Nejdůležitější z nich je mnohostranná dohoda WTO o vládních zakázkách.

Mnohostranná dohoda WTO o vládních zakázkách z roku 2012

Členské státy EU se připojily k Dohodě WTO o vládních zakázkách (GPA). Jedná se o hlavní mezinárodní dohodu týkající se zadávání veřejných zakázek. Je mnohostranná, protože se nepřipojili všichni členové WTO.

Ostatních 19 zemí Dohody o vládních zakázkách jsou: 

Arménie, Austrálie, Kanada, Čínská Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko, pokud jde o Aruba, Norsko, Nový Zéland, Jižní Koreu, Singapur, Švýcarsko, Ukrajinu a Spojené státy.

Další členové WTO jednají o přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách.

Dohoda o vládních zakázkách má dva hlavní prvky.

Více informací o příležitostech k podávání nabídek naleznete prostřednictvím integrovaného portálu informací o přístupu na trh s veřejnými zakázkami (e-GPA) Světové obchodní organizace (WTO).

To poskytuje informace o pokrytí, včetně příslušných prahových hodnot udávajících hodnotu, nad kterou platí pravidla Dohody o vládních zakázkách.

  • přehled Dohody WTO o vládních zakázkách

Dvoustranné obchodní dohody

Kromě Dohody o vládních zakázkách zajišťuje EU prostřednictvím svých obchodních dohod obchodní příležitosti pro evropské společnosti. Mnoho dvoustranných obchodních dohod obsahuje podrobné kapitoly o vládních zakázkách, jejichž prostřednictvím strany vzájemně otevírají své trhy s veřejnými zakázkami.

V některých případech, kdy je druhá strana již stranou Dohody o vládních zakázkách, obsahují tyto dvoustranné dohody závazky, které přesahují závazky uvedené v Dohodě.

V ostatních případech představují tyto dvoustranné dohody jedinečný vzájemný závazek týkající se vzájemného otevírání trhů s veřejnými zakázkami.

 

Je však třeba poznamenat, že i v případě, že pro dané zadávací řízení neexistuje žádný závazek, může se společnost z EU rozhodnout, že podá nabídku.

Neexistence závazku pouze znamená, že společnost z EU nemá právo účastnit se řízení za stejných podmínek jako domácí uchazeči, ale obvykle to veřejnému zadavateli nebrání v přijímání a zvažování nabídek od dodavatele z EU nebo v zadání zakázky tomuto dodavateli.

Další informace o zadávání veřejných zakázek v obchodních dohodách EU:

Posoudit způsobilost k účasti v zahraničním zadávacím řízení

Chcete-li zjistit, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte nástroj Access2Procurement.

Cílem přístupu2 Zadávání veřejných zakázek je pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel poskytl informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o zahájení zadávacího řízení: Zadavatel, předmět a odhadovaná hodnota zakázky.

Jako pilotní projekt tento nástroj v současné době umožňuje hodnocení veřejných zakázek z Kanady (na základě Dohody o vládních zakázkách i dvoustranné dohody CETA). Další zemí, na kterou se bude vztahovat, bude Japonsko. Do tohoto nástroje budou včas začleněny další země.

Access2Veřejné zakázky

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy