Veřejné zakázky mimo EU

EU je zastáncem otevření mezinárodních trhů s veřejnými zakázkami

 EU uzavřela mnoho mezinárodních dohod s cílem zajistit společnostem z EU přístup na mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami. Nejdůležitější z nich je vícestranná Dohoda WTO o vládních zakázkách (GPA).

Mnohostranná dohoda WTO o vládních zakázkách z roku 2012

Členské státy EU se připojily k Dohodě WTO o vládních zakázkách (GPA). Jedná se o hlavní mezinárodní dohodu týkající se zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vícestrannou spolupráci, protože ne všichni členové WTO se k ní připojili.

Dalšími 19 zeměmi v Dohodě o vládních zakázkách jsou: 

Arménie, Austrálie, Kanada, Čínská Tchaj-pej, Hongkong (Čína), Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Moldavsko, Nizozemsko s ohledem na Arubu, Norsko, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Švýcarsko, Ukrajina a Spojené státy.

Další členové WTO jednají o přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách.

Dohoda o vládních zakázkách má dva hlavní prvky

Více informací o příležitostech k nabídkovým řízením naleznete prostřednictvím integrovaného portálu WTO pro přístup na trh veřejných zakázek (e-GPA).

To poskytuje informace o pokrytí, včetně příslušných prahových hodnot uvádějících hodnotu, při jejímž překročení se použijí pravidla Dohody o vládních zakázkách.

  • přehled Dohody WTO o vládních zakázkách

Dvoustranné obchodní dohody

Kromě Dohody o vládních zakázkách zajišťuje EU prostřednictvím svých obchodních dohod i obchodní příležitosti pro evropské společnosti. Mnoho dvoustranných obchodních dohod obsahuje podrobné kapitoly o vládních zakázkách, jejichž prostřednictvím strany vzájemně otevírají své trhy s veřejnými zakázkami.

V některých případech, kdy je druhá strana již stranou Dohody o vládních zakázkách, obsahují tyto dvoustranné dohody závazky, které dosahují více, než jsou závazky uvedené v Dohodě o vládních zakázkách.

V jiných případech představují tyto dvoustranné dohody jedinečný vzájemný závazek týkající se vzájemného otevření trhů s veřejnými zakázkami.

 

Je však třeba poznamenat, že i v případě, že pro dané zadávací řízení neexistuje žádný závazek, může se společnost z EU rozhodnout podat nabídku.

Neexistence závazku pouze znamená, že společnost z EU nemá právo účastnit se řízení za stejných podmínek jako tuzemští uchazeči, ale obvykle to nebrání veřejnému zadavateli v tom, aby přijímal a zvažoval nabídky od dodavatele z EU nebo mu zadal zakázku.

Další informace o zadávání veřejných zakázek v obchodních dohodách EU:

Posoudit, zda jste způsobilí k účasti v zahraniční veřejné zakázce

Chcete-li se dozvědět, zda máte právo účastnit se dané veřejné zakázky mimo EU, použijte nástroj Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek.

Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek si klade za cíl pomoci evropským společnostem posoudit, zda jsou oprávněny účastnit se veřejného nabídkového řízení mimo EU. Posouzení vyžaduje, aby uživatel vložil informace, které jsou obvykle obsaženy v oznámení o nabídkovém řízení: zadavatele, předmětu a odhadované hodnoty veřejné zakázky.

Nástroj v současné době umožňuje hodnocení veřejných nabídkových řízení z Kanady (na základě Dohody o vládních zakázkách i dvoustranné dohody CETA), Japonska a USA. Do tohoto nástroje budou včas začleněny další země.

Můj obchodní asistent pro zadávání veřejných zakázek

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy