Obchodní režim a obecná bezpečnost výrobků

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Obchodní režim – dovozní licence a doklady

Tato skupina požadavků se vztahuje na několik skupin výrobků, zejména na odvětví, která vyžadují zvláštní doklady pro celní odbavení.

 

Dovozní licence pro zemědělské produkty

Dovoz vybraných produktů podléhá předchozímu vydání dovozní licence (dále jen „dovozní osvědčení“) příslušným orgánem dovážejícího členského státu.

 

Požadavky na dovoz střelných zbraní a válečného materiálu

Střelné zbraně a válečný materiál nejsou v této databázi konkrétně řešeny.

 

Obecná bezpečnost výrobků

Obecná bezpečnost výrobků

To zahrnuje obecné požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu spotřebitele u výrobků, na které se nevztahují konkrétnější bezpečnostní požadavky jinde na internetových stránkách asistenční služby.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy