Handelsordning och allmän produktsäkerhet

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Handelsordning – importlicenser och dokument

Denna grupp av krav gäller flera produktgrupper, särskilt sektorer, som kräver särskilda dokument för tullklarering.

 

Importlicens för jordbruksprodukter

För import av utvalda produkter krävs att den behöriga myndigheten i den importerande medlemsstaten i förväg utfärdar en importlicens (importintyget).

 

Importkrav för skjutvapen och krigsliknande material

Skjutvapen och krigsliknande material behandlas inte specifikt i denna databas.

 

Allmän produktsäkerhet

Allmän produktsäkerhet

Detta inbegriper allmänna säkerhets-, hälso- och konsumentskyddskrav för produkter som inte omfattas av mer specifika säkerhetskrav på andra ställen på helpdeskens webbplats.

 
Dela sidan:

Genvägar