Handelsordning och allmän produktsäkerhet

Denna sida fungerar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på destinationsland. Mer information finns i Min handelsassistent.

På den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Handelsordning – importlicenser och -dokument

Denna grupp av krav gäller flera produktgrupper, särskilt sektorer, som kräver särskilda dokument för tullklarering.

 

Importlicens för jordbruksprodukter

För import av utvalda produkter krävs att den behöriga myndigheten i den importerande medlemsstaten först utfärdar en importlicens (importlicens).

 

Importkrav för skjutvapen och krigsmateriel

Skjutvapen och krigsmateriel behandlas inte specifikt i denna databas.

 

Allmän produktsäkerhet

Allmän produktsäkerhet

Detta omfattar allmänna säkerhets-, hälso- och konsumentskyddskrav för produkter som inte omfattas av mer specifika säkerhetskrav på andra ställen på Helpdesk webbplats.

 
Dela sidan:

Genvägar