Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Hjälp till min handelsassistent

Vad omfattar den?

 • Export av varor från EU:
  • Ursprungsland: EU-land.
  • Bestämmelseland: land utanför EU
 • Import av varor till EU:
  • Ursprungsland: land utanför EU.
  • Bestämmelseland: EU-land
 • Handelinom EU:
  • Ursprungsland: EU-land.
  • Bestämmelseland: EU-land

Hur fungerar det?

Nå din produktspecifika information i några enkla steg:

1

Steg 1: Definiera dina sökkriterier

 • Produktkod — redigerbart fält. du kan:
  • fyll i ett exakt produktkodvärde – oftast är detta en numerisk kod, eftersom de allra flesta av de nationella produktkoderna bygger på HS-systemet, eller
  • skriv en text – om du inte känner till produktkoden kan du skriva ett eller flera ord – och systemet hjälper dig att söka rätt kod, eller
  • lämna fältet tomt – om du vill söka allmän information för ett destinationsland kan du hoppa över produktkoden.
 • Ursprungsland — valbart fält. välj ett land i listan.
 • Bestämmelseland — valbart fält. välj ett land från listan. vilka länder som finns beror på vilket ursprungsland du väljer:
  • Om ursprungslandet är ett EU-land kan destinationslandet vara antingen
   • Ett land utanför EU (export från EU), eller
   • Ett annat EU-land ( handel inom EU),
  • Om ursprungslandet är ett land utanför EU måste destinationslandet vara ett EU-land ( import till EU).

För att välja ursprungsland och bestämmelseland, antingen

 • gå igenom listan och klicka sedan på landets namn för urval. eller,
 • börja skriva de första bokstäverna i landet för en snabb sökning och välj sedan landet.
2

Steg 2: Starta sökningen

 • Tryck på sökknappen.

Om systemet upptäcker en exakt överensstämmelse mellan dina sökkriterier visas sökresultaten. Gå direkt till steg 3.

Förfina din sökning ytterligare

Om ingen exakt överensstämmelse hittas visas ytterligare vägledning under rubriken ”Produktsökning”. Följ instruktionerna för att hitta din produktkod.

 

Hur kan du söka i ”Förteckning över varor”?

Förteckningen över varor visar produktnomenklaturen för det valda destinationslandet. För att hitta din produkt, utöka en intressegrupp genom att trycka på symbolen tills du når fram till din produkt av intresse. De valbara produktkoderna är markerade med gult.

Om du måste söka i ”Förteckning över varor” efter ett delvis överensstämmande sökresultat, markeras de grenar som innehåller delvis matchande värden med din sökade produkt med fetstil. Om du gjorde en textbaserad sökning efter din produktkod och ett av de ord du använde finns i filialens titel, markeras detta också med gult.

Produktkoderna är specifika för varje bestämmelseland. Tänk på att systemet försöker matcha det värde du anger med en produktkod för det angivna destinationslandet, med början med de mest relevanta siffrorna som identifierar kapitlet.

 

3

Steg 3: Sök träffar

Sökresultaten visar de exakta resultat som finns tillgängliga för dina sökkriterier.

 • navigera i huvudavsnitten med hjälp av menyn till vänster.
 • större avdelningar kan ha underavdelningar och/eller en kompletterande innehållsförteckning till höger.

Om det inte finns några uppgifter i ett visst avsnitt visas inte avsnittet (t.ex. om det inte finns någon information om handelshinder kommer ”handelshinder” inte att visas i menyn till vänster).

Resultaten omfattar följande:

 • Uppgifter som är specifika för bestämmelselandet
  • Landsöversikt
 • Uppgifter som är specifika för produkten och bestämmelselandet
  • Produktklassificering, produktspecifika krav, MGN-tullar och GEN-tullar, förmånstullar, andra tullar, tullnoter, system för indirekt beskattning (moms, Punktskatter. Avgift. andra), handelshinder och handelspolitiska skyddsåtgärder för export.
 • Information som är specifik för ett handelsavtal/en handelsordning
  • Ömsesidigt erkända geografiska beteckningar, importförfaranden och importformaliteter
 • Information som är specifik för produkten inom ramen för ett handelsavtal/en handelsordning
  • Förmånstullar. tullsedlar. tidsplan för avveckling av tullar om hur tullarna kommer att minska med tiden. Ursprungsregler (inklusive verktyg för självbedömning i vissa fall).

Beroende på dina sökkriterier passar din sökning in i ett av tre scenarier. Varje scenario har specifika data och en egen visuell identitet:

 • Export från EU: blå bakgrund.
 • Import till EU: gul bakgrund.
 • Handel inom EU: grå bakgrund.

Se även det anpassade avsnittet ”Hur kan du läsa resultaten?”, som finns i vänstermenyn i dina sökresultat.

 

Vem kan få tillgång till informationen?

 • Information om scenarier Import till EU och handel inom EU är tillgänglig för alla användare.
 • Endast EU-baserade företag kan få tillgång till information om scenariot Export från EU.

Läs mer om datakällor.

 

Språk:

 • Export från EU: Produktsökning och sökresultat finns på engelska
 • Import till EU och handel inom EU:
  • Produktsökning finns på alla EU-språk.
  • Sökresultaten finns på engelska, spanska, portugisiska och franska.
 • Beskrivande information på resten av webbplatsen finns tillgänglig på alla EU-språk genom maskinöversättning.

Genvägar