Hjälp till min handelsassistent

Vad omfattar den?

 • Export avgodis från EU
  • land från: EU-land
  • land till: land utanför EU
 • import avgodis till EU
  • land från: land utanför EU
  • land till: EU-land
 • handel med varor inomEU
  • land från: EU-land
  • land till: EU-land

Hur fungerar det?

Nå din produktspecifika information i några enkla steg:

1

Steg 1: Definiera dina sökkriterier

 • Produktnamn eller HS-kod — redigerbart fält. du kan
  • Fyll i ett exakt produktkodvärde – oftast är detta en numerisk kod, eftersom de allra flesta av de nationella produktkoderna bygger på Harmoniserade systemet (HS), eller
  • skriv en text – om du inte känner till produktkoden kan du skriva ett eller flera ord – och systemet hjälper dig att söka rätt kod, eller
  • lämna fältet tomt – om du vill söka i det harmoniserade systemets nomenklatur för din produkt
 • ”Land från” — det land från vilket varorna exporteras från
 • ”Land till” — det land till vilket produkten kommer att säljas i
  • om ”landet från” är ett EU-land kan”landet” antingen
   • Ett land utanför EU (export från EU), eller
   • Ett annat EU-land (handel inom EU)
  • Om ”landet från” är ett land utanför EUmåste landetvara ett EU-land ( import till EU).

Välj ”land” från”och”till, antingen

 • navigera genom listan och klicka sedan på landets namn för urval, eller
 • börja skriva de första bokstäverna i landet för en snabb sökning och välj sedan landet.
2

Steg 2: Starta sökningen

Klicka påSök.

Om systemet upptäcker en exakt överensstämmelse mellan dina sökkriterier visas sökresultaten. Gå direkt till steg 3.

Förfina din sökning ytterligare

Om ingen exakt överensstämmelse hittas visas ytterligare vägledning under rubriken ”Produktsökning”. Följ instruktionerna för att hitta din produktkod.

 

Hur kan man söka i ”Förteckning övergåvor”?

Förteckningen över godsvisar produktnomenklaturen för det valdalandet till”. För att hitta din produkt kan du lägga till en intressegrupp genom att klicka på symbolen tills du når fram till din produkt. De valbara produktkoderna är markerade med gult.

Om du måste söka i ”Förteckning över gocodes” efter ett delvis matchande sökresultat, markeras de grenar som innehåller delvis matchande värden med din sökade produkt med fetstil. Om du gjorde en textbaserad sökning efter din produktkod och ett av de ord du använde finns i filialens titel, markeras detta också med gult.

Produktkoderna är specifika för varjeland till”. Tänk på att systemet försöker matcha det värde du anger med en produktkod för det angivnalandet till”, med början med de mest relevanta siffrorna som identifierar chapter.

 

3

Steg 3: Sök träffar

Sökresultaten visar de exakta resultat som finns tillgängliga för dina sökkriterier.

 • navigera i huvudavsnitten med hjälp av menyn till vänster
 • större avdelningar kan ha underavdelningar och/eller en kompletterande innehållsförteckning till höger.

Om det inte finns några uppgifter i ett visst avsnitt visas inte avsnittet (t.ex. om det inte finns någon information om handelshinder kommer ” handelshinder” inte att visas i menyn till vänster).

Resultaten omfattar

 • uppgifter som är specifikaför landet till
  • landsöversikt
 • uppgifter som är specifika för produkten och ”country to
  • Nomenklatur, fasta tarifsatser ochpreferentiella tarifsatser, eventuella handelspolitiska skyddsåtgärder, tariffnoter, skatter och tilläggstullar såsom mervärdesskatt, punktskatter, pålagor eller avgifter, förfaranden och formaliteter, handelshinder och statistik över handelsflöden.
 • Information som är specifik för ett handelsavtal/en handelsordning
  • ömsesidigt erkända geografiska beteckningar
 • information som är specifik för produkten inom ramen för ett handelsavtal/en handelsordning
  • Tidsplanför avveckling av Tarif om hurtarifferna med tiden kommer att minska ursprungsreglerna (inklusive självbedömningsverktyget i vissa fall).

Beroende på dina sökkriterier passar din sökning in i ett av tre scenarier. Varje scenario har specifika data och en egen visuell identitet

 • Export från EU: blå bakgrund
 • Import till EU: gul bakgrund
 • Handel inom EU: grå bakgrund

Se även det anpassade avsnittet ”Hur kan du läsa resultaten?”, som finns i vänstermenyn i dina sökresultat.

 

Vem kan få tillgång till informationen?

 • Information om scenarier för import till EU och handel inom EU är tillgänglig för alla användare
 • endast EU-baserade företag kan få tillgång till information om scenarierna för export från EU.

Läs mer om datakällor och upphovsrätt.

 

Språk

 • export från EU: Produktsökning och sökresultat finns på engelska
 • Import till EU ochhandel inom EU
  • produktsökning finns på alla EU-språk
  • sökresultaten finns på engelska, spanska, portugisiska och franska.
 • beskrivande information på resten av webbplatsen finns tillgänglig på alla EU-språk genom maskinöversättning.
Dela sidan:

Genvägar