Hjälp till min handelsassistent

Vad omfattar det?

 • export av varor från EU
  • land från: EU-land
  • land till: land utanför EU
 • import av varor till EU
  • land från: land utanför EU
  • land till: EU-land
 • handel med varor inomEU
  • land från: EU-land
  • land till: EU-land

Hur fungerar det?

Ta fram produktspecifik information i några enkla steg:

1

Steg 1: Fyll i dina sökkriterier

 • produktnamn eller H-S-kod – redigerbart fält. så kan du läsa en
  • fyll i ett exakt produktkodvärde – oftast en numerisk kod, eftersom de allra flesta av de nationella produktkoderna bygger på Harmoniserade systemet (HS), eller
  • skriv in en text – om du inte känner till produktkoden kan du skriva ett eller flera ord – och systemet hjälper dig att söka rätt kod, eller
  • lämna fältet tomt – om du vill söka i Harmoniserade systemets nomenklatur för din produkt
 • ”land från” – det land från vilket varan exporteras från
 • ”land till” – det land till vilket produkten ska säljas i
  • om ”land från” är ett EU-land kan ”land till” vara antingen
   • ett land utanför EU (export från EU), eller
   • ett annat EU-land (handel inom EU)
  • om ”land från” är ett land utanför EU måste ”landet till” vara ett EU-land (som importerar till EU).

För att välja ”land från” och ”land till, antingen

 • gå igenom listan och klicka sedan på landsnamnet för att välja, eller
 • börja skriva landets första bokstäver för en snabb sökning och välj sedan landet.
2

Steg 2: Klicka på sök

Klicka påSök.

Om systemet exakt matchar dina sökkriterier visas ”Sök resultat”. Gå direkt till steg 3.

Finslipa din sökning ytterligare

Om ingen exakt överensstämmelse hittas visas ytterligare vägledning under rubriken ”Produktsökning”. Följ anvisningarna för att hitta din produktkod.

 

Hur söker man i ”Förteckning övergåvor”?

I förteckningen övervaror visas produktnomenklaturen för det valda ”land till”. För att hitta din produkt, expandera en intressant gren genom att klicka på symbolen tills du når fram till din intressanta produkt. De valda produktkoderna är gulmarkerade.

Om du måste söka i ”List of goods” efter ett delvis matchande sökresultat är de grenar som delvis matchar värden med din sökprodukt markerade med fetstil. Om du har gjort en textbaserad sökning efter din produktkod och ett av de ord du använt finns i filialtiteln är detta också gult.

Produktkoderna är specifika för varjeland till”. Tänk på att systemet försöker matcha det värde som du anger med en produktkod för det angivna ”land till”, och börja med de mest relevanta siffrorna som identifierar kaptenr.

 

3

Steg 3: Bläddra resultaten

Sökresultaten visar de exakta resultaten för dina sökkriterier

 • gå till huvudavsnitten med hjälp av menyn till vänster
 • större sektioner kan ha underavsnitt och/eller en kompletterande innehållsförteckning till höger.

Om det inte finns några uppgifter om ett visst avsnitt visas inte avsnittet (t.ex. om det inte finns någon information om handelshindervisas inte ”Handelshinder” i vänstra menyn).

Resultaten omfattar

 • uppgifter som är specifika för ”land till
  • landsöversikt
 • information som är specifik för produkten och ”land till
  • nomenklaturträd, normala tullsatser ochförmånstullsatser, potentiella handelspolitiska skyddsåtgärder,tarifnoter, skatter och tilläggstullar såsom VAT, punktskatter, avgifter eller avgifter, förfaranden och formaliteter, handelshinder och handelsflödesstatistik
 • Information som är specifik för ett handelsavtal/en handelsordning
  • ömsesidigt erkända geografiska beteckningar
 • information som är specifik för produkten inom ramen för ett handelsavtal/en handelsordning
  • tidsplanför avveckling av Tarif om hurtarifferna med tiden kommer att minska ursprungsreglerna (inklusive självbedömningsverktyg i vissa fall).

Beroende på dina sökkriterier passar din sökning in i ett av tre scenarier.  Varje scenario har specifika uppgifter och en egen visuell identitet

 • export från EU: blå bakgrund
 • import till EU: gul bakgrund
 • handel inom EU: grå bakgrund

Se även avsnittet ”Hur läser du resultaten?”, som finns i menyn till vänster i dina sökresultat.

 

Vem kan få tillgång till informationen?

 • information om scenarier som importeras till EU och handeln inom EU är tillgänglig för alla användare
 • endast EU-baserade företag kan få tillgång till information om scenarioexport från EU.

Läs mer om datakällor och upphovsrätt.

 

Språk

 • export från EU: Produktsökning och sökresultat finns på engelska
 • import till EU och handel inom EU
  • produktsökning finns på alla EU-språk
  • sökresultaten finns på engelska, spanska, portugisiska och franska.
 • narrativ information på resten av webbplatsen finns tillgänglig på alla EU-språk genom maskinöversättning.
Dela sidan:

Genvägar