Godkänd ekonomisk aktör

Näringsidkare som är etablerade i unionens tullområde och som ingår i den internationella leveranskedjan och deltar i tullrelaterade transaktioner får ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör.

Vem kan bli godkänd ekonomisk aktör?

Näringsidkare som är etablerade i unionens tullområde och som ingår i den internationella leveranskedjan och deltar i tullrelaterade transaktioner får ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör.

Vad är det?

 • Det är ett EU-partnerskapsprogram mellan tullmyndigheten och den ekonomiska aktören som syftar till att förbättra säkerheten i den internationella leveranskedjan och underlätta laglig handel.
 • Det bygger på det partnerskap mellan företag som Världstullorganisationen (WCO) har infört.
 • AEO-status (AEO-tillstånd) beviljas av den behöriga tullmyndigheten och erkänns av tullmyndigheterna i alla medlemsstater. AEO-tillståndet är därför ett EU-tillstånd.

Varför registrera sig?

Fördelarna är bland annat följande:

 • lättare att få tillstånd att använda tullförenklingar
 • färre fysiska och dokumentbaserade kontroller
 • förhandsanmälan vid urval för tullkontroll
 • prioriterad behandling om den valts ut för kontroll
 • möjlighet att begära en särskild plats för tullkontroller
 • indirekta fördelar, såsom
  • erkännande som en säker och trygg affärspartner
  • förbättrade förbindelser med tullen och andra statliga myndigheter
  • minskad stöld och förlust
  • färre försenade sändningar
  • förbättrad planering
  • bättre kundservice
  • förbättrad kundlojalitet
  • lägre inspektionskostnader för leverantörer och ökat samarbete

Hur registrerar man sig?

För att registrera dig som godkänd ekonomisk aktör måste du

Läs mer om godkända ekonomiska aktörer och EU:s portal för näringsidkare på GD Skatter och tullar.

För att kontrollera de tullförfaranden som gäller för en viss produkt eller ett visst partnerland, använd min handelsassistent.

För en grundläggande beskrivning av import- och exportprocessen och de allmänna åtgärder som ska vidtas, se våra stegvisa riktlinjer.

Dela sidan:

Genvägar