Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Vanliga frågor:

När tulltaxan avser vikt, är den bruttovikt eller nettovikt?

Om inte annat anges avser tariffen nettovikten, som är varornas vikt utan emballage eller behållare av något slag.

Share this page:

Genvägar