Tillgänglighetsutlåtande

Detta uttalande gäller innehåll som publiceras under webbadressen: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Det gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu Som har sina egna tillgänglighetsutlåtanden.

Webbplatsen förvaltas av GD Handel, enhet F1 ”Enhetlig kontaktpunkt för tillsyn, marknadstillträde och små och medelstora företag”. Den är utformad för att användas av så många människor som möjligt, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Du bör kunna

 • zoomera upp till 200 % utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Denna webbplats är utformad så att den överensstämmer med den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549, v.3.2.1. Som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Efterlevnadsstatus

Denna webbplats överensstämmer helt med den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) 2.1 nivå AA. Se Icke-tillgängligt innehåll för mer information.

Webbplatsen testades senast den 19 april 2023.

Grunden för utlåtandet

Detta uttalande sågs över den 19 april 2023.

Utvärderingen av webbplatsen Access2Markets överensstämmelse med kraven i direktiv (EU) 2016/2102 gjordes med en självbedömning av GD Handel, enhet R3.

Återkoppling


Vi välkomnar dina synpunkter på tillgängligheten till webbplatsen Access2Markets. Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • E-post: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Återkopplingsformulär: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen Access2Markets är utformad för att vara kompatibel med följande tekniska hjälpmedel:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome och Microsoft Edge
 • I kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA och VoiceOver.

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten till webbplatsen Access2Markets bygger på följande teknik för att fungera med den särskilda kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller insticksprogram som installerats på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Icke tillgängligt innehåll

Trots våra ansträngningar för att säkerställa tillgängligheten till webbplatsen Access2Markets är vi medvetna om vissa begränsningar. Nedan följer en beskrivning av kända begränsningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända begränsningar för webbplatsen Access2Markets:

 1. Vissa dokument i pdf-format är inte tillgängliga
 2. Vissa videoklipp innehåller inte bildtexter
Dela sidan:

Genvägar