Ráiteas inrochtaineachta

Is córas é Access2markets atá comhdhéanta de roinnt fochóras. Tagraíonn an measúnú inrochtaineachta seo don ábhar a fhoilsítear ag na URLanna seo a leanas:

Ní bhaineann sé le hábhar ná le suíomhanna gréasáin eile a fhoilsítear ar aon cheann dá fhofhearainn. Beidh a ráiteas inrochtaineachta sonrach féin ag na suíomhanna gréasáin sin agus ag a n-inneachar.

Tá an suíomh gréasáin seo á bhainistiú ag Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, Aonad F1 “Pointe iontrála aonair le haghaidh forfheidhmiú, Rochtain ar an margadh agus FBManna”. Tá sé deartha lena úsáid ag an oiread daoine agus is féidir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas.

Ba cheart duit a bheith in ann an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • súmáil suas le 200% gan fadhbanna
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin gan ach méarchlár a úsáid
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as léitheoir scáileáin nua-aimseartha agus bogearraí aitheanta cainte (ar do ríomhaire nó ar d’fhón)

Tá an suíomh gréasáin seo deartha chun cloí leis an gcaighdeán teicniúil le haghaidh suíomhanna gréasáin agus aipeanna móibíleacha, EN 301 549, v.3.2.1. Cloíonn sé sin go dlúth le leibhéal ‘AA’ de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) leagan 2.1.

Stádas comhlíontachta

Tá an suíomh gréasáin seo i gcomhréir go hiomlán le caighdeán teicniúil EN 301 549 v.3.2.1 agus leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 Leibhéal AA. Féach an t-ábhar neamh-inrochtana le haghaidh tuilleadh sonraí.

Rinneadh an suíomh gréasáin a thástáil go deireanach an 28 Bealtaine 2024.

Ullmhú an ráitis seo

Rinneadh athbhreithniú ar an ráiteas sin an 28 Bealtaine 2024.

Rinne Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, Aonad R3, féinmheasúnú ar an meastóireacht ar chomhlíonadh an tsuímh gréasáin Access2Markets le ceanglais Threoir (AE) 2016/2102.

Aiseolas


Fáiltímid roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht shuíomh gréasáin Access2Markets. Cuir in iúl dúinn é má thagann tú ar bhacainní inrochtaineachta:

 • Ríomhphost: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Foirm aiseolais: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ga/contact-form

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar aiseolas laistigh de 15 lá gnó ón dáta a fhaigheann an roinn den Choimisiún atá freagrach an fiosrúchán.

Comhoiriúnacht le brabhsálaithe agus teicneolaíocht chúnta

Tá suíomh gréasáin Access2Markets deartha le bheith comhoiriúnach leis na teicneolaíochtaí cúnta seo a leanas:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • In éineacht leis na leaganacha is déanaí de JAWS, NVDA agus VoiceOver.

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht shuíomh gréasáin Access2Markets ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an teaglaim ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus d’aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseáin atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ábhar neamh-inrochtana

In ainneoin ár n-iarrachtaí is fearr chun inrochtaineacht ar shuíomh Gréasáin Access2Markets a chinntiú, táimid ar an eolas faoi roinnt teorainneacha. Anseo thíos tá cur síos ar na teorainneacha atá ar eolas. Déan teagmháil linn má thagann tú ar cheist nach bhfuil liostaithe thíos.

Teorainneacha aitheanta le haghaidh shuíomh gréasáin Access2Markets:

 1. Níl rochtain ar roinnt doiciméad i bhformáid PDF
 2. Ní áirítear fotheidil i roinnt físeán
Roinn an leathanach seo: