Ráiteas inrochtaineachta

Baineann an ráiteas seo le hábhar a fhoilsítear faoin URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Ní bhaineann sé le hábhar ná le suíomhanna gréasáin eile a fhoilsítear ar aon cheann dá fhofhearainn. Beidh a ráiteas inrochtaineachta féin ag na suíomhanna gréasáin seo agus a n-ábhar féin.

Is iad Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, Aonad F1 “Pointe iontrála aonair um fhorfheidhmiú, rochtain ar an margadh agus FBManna” a bhainistíonn an suíomh gréasáin seo. Tá sé deartha lena úsáid ag an oiread daoine agus is féidir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas.

Ba chóir duit a bheith in ann:

 • zúmáil suas go dtí 200 % gan fadhbanna
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin gan ach méarchlár a úsáid
 • an chuid is mó den suíomh gréasáin a bhrabhsáil trí úsáid a bhaint as bogearraí nua-aimseartha léitheora scáileáin agus aitheantais urlabhra (ar do ríomhaire nó ar d’fhón)

Tá an suíomh gréasáin seo deartha chun cloí leis an gcaighdeán teicniúil do shuíomhanna gréasáin agus d’aipeanna móibíleacha, EN 301 549, v.3.2.1. Leanann sé seo go dlúth leibhéal ‘AA’ de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) leagan 2.1.

Stádas comhlíontachta

Tá an suíomh gréasáin seo i gcomhréir go hiomlán le caighdeán teicniúil EN 301 549 v.3.2.1 agus leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 Leibhéal AA. Féach ábhar nach bhfuil inrochtana chun tuilleadh sonraí a fháil.

Rinneadh an suíomh gréasáin a thástáil go deireanach an 19 Aibreán 2023.

An ráiteas seo a ullmhú

Rinneadh athbhreithniú ar an ráiteas sin an 19 Aibreán 2023.

Rinne Ard-Stiúrthóireacht na Trádála, Aonad R3 an mheastóireacht ar an suíomh gréasáin Access2Markets i gcomhréir le ceanglais Threoir (AE) 2016/2102.

Aiseolas


Cuirimid fáilte roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht an tsuímh Access2Markets. Cuir in iúl dúinn má thagann tú ar bhacainní inrochtaineachta:

 • Ríomhphost: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Foirm aiseolais: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Déanaimid iarracht aiseolas a thabhairt laistigh de 15 lá gnó ón dáta a fhaigheann an roinn den Choimisiún atá freagrach an fiosrúchán.

Comhoiriúnacht le brabhsálaithe agus teicneolaíocht chúnta

suíomh gréasáin Access2Markets deartha le bheith comhoiriúnach leis na teicneolaíochtaí cúnta seo a leanas:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • In éineacht leis na leaganacha is déanaí de JAWS, NVDA agus VoiceOver.

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht shuíomh gréasáin Access2Markets ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an teaglaim ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus d’aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseáin atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • OILEÁN NA TRÍONÓIDE AGUS TOBÁGA
 • CSS
 • JavaScript

Inneachar nach bhfuil inrochtana

In ainneoin na n-iarrachtaí is fearr atá déanta againn chun inrochtaineacht ar shuíomh gréasáin Access2Markets a chinntiú, táimid ar an eolas faoi roinnt teorainneacha. Anseo thíos tá cur síos ar na teorainneacha atá ar eolas. Déan teagmháil linn má thagann tú ar fhadhb nach bhfuil liostaithe thíos.

Na teorainneacha atá ar eolas faoi shuíomh gréasáin Access2Markets:

 1. Níl rochtain ar roinnt doiciméad i bhformáid PDF
 2. Ní chuimsíonn roinnt físeán fotheidil
Roinn an leathanach seo: