Ainmníocht Chomhcheangailte

Is é an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) córas códaithe ocht ndigit an Aontais, ina bhfuil cóid an Chórais Chomhchuibhithe (CC) le foranna breise AE. Freastalaíonn sí ar chomhtharaif chustaim an Aontais agus cuireann sí staitisticí ar fáil maidir le trádáil laistigh den Aontas agus idir an tAontas agus an chuid eile den domhan.

Conas a oibríonn sé?

‘Cód AC’ a thugtar ar gach foroinn den ainmníocht. Tá códuimhir 8 ndigit aici agus tuairisc agus ráta dleachta ina dhiaidh sin. Ag brath ar an gcás, d’fhéadfadh aonad forlíontach a bheith ann.

Cinntear fo-cheannteidil AC, a luaitear i ndearbhuithe maidir le hallmhairí agus onnmhairí

  • an ráta dleachta custaim a bhaineann le hearra áirithe
  • conas a dhéileáiltear leis na hearraí i staitisticí agus rialacháin

Cad atá san ainmníocht?

  • réamhfhorálacha (rialacha ginearálta maidir le haicmiú, rialacha a bhaineann le dualgais nó le hainmníochtaí etc.)
  • tuairiscí ar na hearraí
  • nótaí breise roinne/caibidil agus fonótaí a bhaineann le foranna AC
  • rátaí dleachta coinbhinsiúnta — gealltanais taraife an Aontais san Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT), agus roinnt dleachtanna uathrialacha de chuid an Aontais
  • aonaid fhorlíontacha
  • sraith iarscríbhinní a bhaineann le taraifí (talmhaíocht, ceimic, etc.) agus córas códúcháin speisialta (Caibidil 98 agus Caibidil 99)

Faigh é in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle. Déantar an ainmníocht a nuashonrú go bliantúil agus foilsítear í in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Chun cabhrú leat, úsáid na Nótaí Míniúcháin a ghabhann leis an Ainmníocht Chomhcheangailte ina dtugtar mínithe mionsonraithe ar gach catagóir táirgí. Cuimhnigh nach bhfuil na nótaí míniúcháin ceangailteach ó thaobh dlí de.

Sampla d’aicmiú táirgí

Caibidil CC

2 dhigit

18 Ullmhóidí Cócó agus Cócó

Ceannteideal CC

4 dhigit

1806 Seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó

Fo-cheannteideal CC

6 dhigit

1806 10 Púdar cócó, a bhfuil siúcra breise nó ábhar milsiúcháin curtha leis

Fo-cheannteideal AC

8 ndigit

1806 10 15 Níl aon siúcrós ann nó a bhfuil níos lú ná 5 % de shiúcrós ann de réir meáchain (lena n-áirítear siúcra inbhéartaithe arna shloinneadh mar shiúcrós) nó iseaglúcós arna shloinneadh mar shiúcrós

Roinn an leathanach seo: