Ainmníocht Chomhcheangailte

Is é atá san Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) ná córas códaithe an AE atá ocht ndigit, lena n-áirítear cóid an Chórais Chomhchuibhithe (CC) agus foranna eile de chuid an AE. Freastalaíonn sé ar chomhtharaif chustaim an Aontais agus soláthraíonn sé staitisticí don trádáil laistigh den Aontas agus idir an tAontas agus an chuid eile den domhan.

Conas a oibríonn sé?

‘Cód AC’ a thugtar ar gach foroinn den ainmníocht. Tá códuimhir 8 ndigit aici agus cur síos agus ráta dleachta ina dhiaidh sin. Ag brath ar an gcás, d’fhéadfadh aonad forlíontach a bheith ann.

Cinneann fo-cheannteidil AC atá luaite i ndearbhuithe maidir le hallmhairí agus onnmhairí

  • cén ráta dleachta custam a bhaineann le hearra áirithe
  • an chaoi a ndéileáiltear leis na hearraí i staitisticí agus i rialacháin

Cad atá san ainmníocht?

  • réamhfhorálacha (rialacha ginearálta maidir le haicmiú, rialacha a bhaineann le dualgais nó le hainmníochtaí etc.)
  • tuairiscí ar na hearraí
  • nótaí breise roinne/caibidle agus fonótaí a bhaineann le forannáin AC
  • rátaí dleachta coinbhinsiúnta — gealltanais taraife an AE san EDT, agus roinnt dleachtanna uathrialaitheacha san AE
  • aonaid fhorlíontacha
  • sraith iarscríbhinní a bhaineann le taraifí (talmhaíocht, ceimic, etc.) agus córas speisialta códúcháin (Caibidil 98 agus Caibidil 99)

Faigh é in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle. Déantar an ainmníocht a nuashonrú gach bliain agus foilsítear í in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Chun cabhrú leat, úsáid na Nótaí Míniúcháin a ghabhann leis an Ainmníocht Chomhcheangailte ina dtugtar mínithe mionsonraithe ar gach catagóir táirge. Cuimhnigh nach bhfuil na nótaí míniúcháin ceangailteach ó thaobh dlí.

Sampla d’aicmiú táirgí

Caibidil HS

2 dhigit

18 Ullmhóidí cócó agus cócó

Teideal CC (Córas Comhchuibhithe)

4 dhigit

1806 Seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó

Focheannteideal CC

6 dhigit

1806 10 Púdar cócó, a bhfuil siúcra nó ábhar milsiúcháin curtha leis

Focheannteideal AC

8 dhigit

1806 10 15 Níl aon siúcrós ann nó a bhfuil níos lú ná 5 % siúcrós (lena n-áirítear siúcra inbhéartaithe arna shloinneadh mar shiúcrós) nó iseaglúcós de réir meáchain ann arna shloinneadh mar shiúcrós

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa