Nomenklatura scalona

Nomenklatura scalona (CN) jest ośmiocyfrowym systemem kodowania UE, obejmującym kody Zharmonizowanego Systemu (HS) z dalszymi podpodziałami w UE. Służy on wspólnej unijnej taryfie celnej i dostarcza danych statystycznych na temat handlu w UE oraz między UE a resztą świata.

Jak to działa?

Każda podpodział nomenklatury określa się jako „kod CN”. Ma on 8-cyfrowy kod, po którym następuje opis i stawka celna. W zależności od przypadku może on zawierać dodatkową jednostkę.

Podpozycje CN, które są podawane w zgłoszeniach przywozowych i wywozowych, określają

  • w odniesieniu do danego towaru stosuje się stawkę celną.
  • sposób traktowania towarów w ramach statystyk i przepisów

Co w nomenklaturze?

  • przepisy wstępne (ogólne zasady klasyfikacji, przepisy dotyczące ceł lub nomenklatur itp.)
  • opisy towarów
  • dodatkowe uwagi do sekcji/działów oraz przypisy dotyczące podpodziałów w ramach CN
  • konwencyjne stawki celne – unijne zobowiązania taryfowe w ramach WTO oraz niektóre autonomiczne stawki celne UE
  • uzupełniające jednostki miary
  • zestaw załączników taryfowych (rolnictwo, chemia itp.) oraz specjalny system kodowania (rozdziały 98 i 99)

Informacje na ten temat znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87. Nomenklatura jest aktualizowana co roku i publikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Aby pomóc Panu, należy wykorzystać Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej , które zawierają szczegółowe wyjaśnienia dla każdej kategorii produktów. Należy pamiętać, że noty wyjaśniające nie są prawnie wiążące.

Przykład klasyfikacji produktu

Rozdział HS

2 cyfr

18 Kakao i Kakao

Numer SH

4 cyfr

1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Podpozycja HS

6 cyfr

1806 10 proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub substancji słodzącej

Podpozycja CN

8 cyfr

1806 10 15 Zawierający brak sacharozy lub zawierający mniej niż 5 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

Udostępnij tę stronę: