Nomenklatura Scalona

Nomenklatura scalona (CN) jest ośmiocyfrowym systemem kodowania UE, obejmującym kody Systemu Zharmonizowanego (HS) z dalszymi podpodziałami UE. Służy ona wspólnej taryfie celnej UE i dostarcza statystyki dotyczące handlu wewnątrz UE oraz między UE a resztą świata.

Jak to działa?

Każdy podpodział nomenklatury znany jest jako „kod CN”. Posiada 8-cyfrowy numer kodu, po którym następuje opis i stawka celna. W zależności od przypadku może on zawierać jednostkę uzupełniającą.

Podpozycje CN, które są podane w zgłoszeniach przywozowych i wywozowych, określają

  • jaka stawka celna ma zastosowanie do określonego towaru
  • sposób traktowania towarów w statystykach i regulacjach

Co w nomenklaturze?

  • przepisy wstępne (ogólne zasady klasyfikacji, reguły dotyczące ceł lub nomenklatury itp.)
  • opis towarów
  • dodatkowe uwagi do sekcji/rozdziałów i przypisy dotyczące podpodziałów CN
  • konwencjonalne stawki celne – zobowiązania taryfowe UE w ramach WTO oraz niektóre cła autonomiczne UE
  • jednostki uzupełniające
  • zestaw załączników związanych z taryfami (rolnictwo, chemia itp.) oraz specjalny system kodowania (działy 98 i 99)

Znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87. Nomenklatura jest corocznie aktualizowana i publikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

W tym celu należy skorzystać z not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej, które zawierają szczegółowe wyjaśnienia dla każdej kategorii produktów. Należy pamiętać, że noty wyjaśniające nie są prawnie wiążące.

Przykład klasyfikacji produktu

Dział HS

2 cyfry

18 Preparaty kakaowe i kakao

Pozycja

4 cyfry

1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Podpozycja HS

6 cyfr

1806 10 Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub środka słodzącego

Podpozycja CN

8 cyfr

1806 10 15 Niezawierający sacharozy lub zawierający mniej niż 5 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

Udostępnij tę stronę: