Usługi - główne pojęcia

Usług

UE jest największym na świecie podmiotem świadczącym usługi. Termin „usługi” obejmuje wiele różnych sektorów, takich jak:

 • transport
 • telekomunikacja
 • usługi profesjonalne
 • usługi finansowe
 • usługi pocztowe i kurierskie
 • sprzedaż detaliczna i dystrybucja
 • usługi w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • turystyka

Otwarcie handlu usługami nie ma na celu usunięcia barier na granicy, ponieważ nie obowiązują żadne cła na usługi.

Chodzi przede wszystkim o rozwiązanie problemu ograniczeń o charakterze dyskryminacyjnym i ilościowym, które mogą utrudniać unijnym przedsiębiorstwom świadczenie usług poza UE.

Sposoby zaopatrzenia

Usługi mogą być sprzedawane w czterech różnych trybach

 • sposób 1 - handel transgraniczny: z terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa
 • sposób 2 - konsumpcja za granicą: na terytorium jednego kraju konsumentowi z innego kraju
 • sposób 3 - obecność handlowa: przez usługodawcę z jednego państwa poprzez obecność handlową na terytorium innego państwa
 • sposób 4 - obecność osób fizycznych: przez usługodawcę z jednego państwa, poprzez obecność osób fizycznych z danego państwa na terytorium innego państwa
Udostępnij tę stronę: