Diensten — belangrijkste begrippen

Diensten

De EU is ’s werelds grootste handelaar in diensten. De term „diensten” bestrijkt een breed scala aan sectoren, zoals:

 • vervoer
 • telecommunicatie
 • professionele diensten
 • financiële diensten
 • post- en koeriersdiensten
 • detailhandel en distributie
 • milieudiensten
 • toerisme

Het openstellen van de handel in diensten is niet bedoeld om belemmeringen aan de grens weg te nemen, aangezien er geen tarieven zijn voor diensten.

Het gaat er vooral om discriminerende en kwantitatieve beperkingen aan te pakken die EU-bedrijven kunnen beletten diensten buiten de EU te verrichten.

Wijzen van dienstverlening

Diensten kunnen op vier verschillende manieren worden verhandeld.

 • vorm 1 — grensoverschrijdende handel: van het grondgebied van een land naar het grondgebied van een ander land
 • vorm 2 — verbruik in het buitenland: op het grondgebied van een land aan de consument van een ander land
 • vorm 3 — commerciële aanwezigheid: door een dienstverlener van een land, via commerciële aanwezigheid, op het grondgebied van een ander land
 • vorm 4 — aanwezigheid van natuurlijke personen: door een dienstverlener van een land, via de aanwezigheid van natuurlijke personen van een land op het grondgebied van een ander land
Deze pagina delen:

Snelle links