Intellectuele eigendom

Wat is intellectuele eigendom?

 

Intellectuele eigendom heeft betrekking op werken zoals uitvindingen, werken van letterkunde en kunst, ontwerpen en symbolen, alsmede de namen en beelden die de bedrijven gebruiken.

 • Het is voor bedrijven belangrijk dat hun intellectuele eigendom wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten (IER).
 • Intellectuele-eigendomsrechten beschermen uitvinders, ontwerpers en bedrijven van anderen die ten onrechte profiteren van hun creaties of uitvindingen
 • IER geven bedrijven de kans om het geld terug te verdienen dat zij hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een product of de reputatie van hun onderneming — wanneer de ideeën, merken of producten van een bedrijf worden nagemaakt en nagemaakt, waardoor de mogelijkheden van de onderneming om te groeien en mensen in dienst te nemen, worden beperkt.
 • Intellectuele-eigendomsrechten bieden consumenten garanties aan, door middel van handelsmerken en geografische aanduidingen waaruit de oorsprong van de oprichting blijkt, en kunnen als kwaliteitsindicatoren fungeren.
 • nagemaakte producten kunnen de veiligheid of de gezondheid van de burgers in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer het om reserveonderdelen of geneesmiddelen gaat.

 

Intellectuele-eigendomsrechten bieden uw juridische bescherming.

Hier zijn de belangrijkste intellectuele-eigendomsrechten

Octrooien

Octrooien beschermen een uitvinding of een technisch product of procedé. Het is ontoelaatbaar dat anderen het geoctrooieerde doel of werkwijze gebruiken, gebruiken, doorverkopen, verhuren of leveren. De octrooihouder kan echter andere toestemming geven door een octrooi te verlenen. Octrooilicenties zijn een overeenkomst tussen een octrooihouder en iemand die het octrooi wil gebruiken. Het vereist gewoonlijk een betaling van de persoon die het rijbewijs heeft afgegeven.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt werken van literatuur, beurzen, wetenschap en kunst, zoals boeken en artikelen, films, schilderijen, muziek, spellen, foto’s en software. Het is belangrijk dat bedrijven zich ervan bewust zijn dat het auteursrecht automatisch bestaat. Dit betekent dat u zich niet hoeft te registreren of daarvoor een aanvraag hoeft in te dienen. Iemand die een tekening maakt, is bijvoorbeeld automatisch eigenaar van het auteursrecht.

Naburige rechten of naburige rechten

Naast het auteursrecht zijn er „naburige rechten” die soms „verwante rechten” worden genoemd. Naburige rechten zijn licentierechten van de overheid wegens het spelen van geluidsopnamen van een houder van het auteursrecht in het openbaar. Elk nummer heeft twee basissoorten auteursrechten: een voor de samenstelling van het nummer en één voor de registratie van het nummer. Het auteursrecht betaalt de zongschrijver en de uitgever, terwijl het auteursrecht de kunstenaar die het nummer van de zang en het recordlabel heeft geregistreerd, betaalt. Zoals het auteursrecht ontstaan deze rechten automatisch.

Handelsmerken

Uw bedrijf kan een handelsmerk gebruiken om uw producten of diensten te onderscheiden van de producten en diensten van uw concurrenten. Merkrechten beschermen de namen van producten of diensten. Zij beschermen ook het logo van een product en het ontwerp van de verpakking ervan. Uw bedrijf moet uw handelsmerk registreren als u deze wilt beschermen.

Ontwerprechten

Modelrechten beschermen het uiterlijk van twee- of driedimensionale producten. Hieronder vallen patronen voor het behangselpapier, textiel en het ontwerp van huishoudelijke apparaten zoals wekkers, speelgoed en stoelen. Het ontwerp moet nieuw en origineel zijn. Om een dergelijke bescherming te verkrijgen, moet een model in beginsel voor het eerst worden ingeschreven. In sommige gevallen wordt het ontwerp echter automatisch beschermd in de EU zonder voorafgaande registratie.

Geografische aanduidingen

Een geografische aanduiding (GA) is een teken dat wordt gebruikt voor producten met een specifieke geografische oorsprong en die kwaliteiten of een reputatie bezitten die aan die oorsprong zijn toe te schrijven.

Bijvoorbeeld Darjeeling-thee. In de regio waar de Darjeeling-geografische aanduiding wordt beschermd, kunnen producenten van Darjeeling-thee het gebruik van de term „Darjeeling” voor thee die niet in hun theetuinen is geteeld of die niet volgens de normen van de praktijkcode voor de geografische aanduiding worden geproduceerd, verbieden.

De geografische aanduidingen worden doorgaans gebruikt voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken, ambachtelijke producten en industriële producten. Een GI-signaal moet een product aanduiden als van oorsprong uit een bepaalde plaats. Meer informatie vindt u hier.

Rechten van plantenkwekers

Kwekers kunnen gebruik maken van kwekersrechten om hun nieuwe plantenrassen te beschermen (Om voor deze exclusieve rechten in aanmerking te komen, moet een ras nieuw, onderscheidbaar, uniform en stabiel zijn). Deze nieuwe soorten resulteren vaak uit lange en dure fokprocessen.

De kwekersrechten verlenen de kweker uitsluitende zeggenschap over het teeltmateriaal (met inbegrip van zaden, stekken en delen van planten en plantenweefselcultuur) en geoogst materiaal (met inbegrip van snijbloemen, vruchten en loof) van een nieuw ras gedurende een aantal jaren.

Met deze rechten kan de kweker ervoor kiezen de exclusieve markt van het ras te worden of de variëteit aan anderen in licentie te geven.

Vele landen hebben rechten van plantenkwekers door het lidmaatschap van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten en de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

Databankrechten

Databanken bestaande uit verzamelingen van geordende gegevens kunnen worden beschermd door middel van databaserechten. Voor een bedrijf vergt de opbouw van een dergelijke databank vaak een aanzienlijke investering in tijd en geld. Een eigenaar heeft het recht om bezwaar te maken tegen het kopiëren van wezenlijke onderdelen van zijn databank.

Bedrijven en IER’s in een notendop

Ongeacht de aard van uw bedrijf of de dienst die u aanbiedt, zult u waarschijnlijk gebruikmaken van en intellectuele eigendom creëren.

Voorbeeld

 • de meeste bedrijven hebben een handelsnaam of een of meer handelsmerken en zij moeten overwegen deze te beschermen.
 • bijna alle bedrijven beschikken over waardevolle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals gegevensbanken of verkoopstrategieën die zij wellicht willen beschermen.
 • veel bedrijven ontwikkelen ook creatieve originele ontwerpen, of bedenken of verbeteren producten of diensten — bedrijven kunnen ook auteursrechtelijk beschermde werken produceren en verspreiden

Uw bedrijf moet overwegen hoe het IE-systeem het best in uw eigen voordeel kan worden gebruikt.

 • Uw bedrijf moet nagaan wat nodig is voor de bescherming, het beheer en de handhaving van uw intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen, om de best mogelijke commerciële resultaten van uw activa te verkrijgen.
 • Sommige bedrijven kunnen de registratie van IE-rechten als duur beschouwen, met name als zij een klein bedrijf zijn.
 • Maar denk eraan dat bepaalde intellectuele-eigendomsrechten zonder formele procedure en zonder betaling van officiële vergoedingen kunnen worden genoten — dit is het geval voor auteursrechten en voor niet-ingeschreven modellen

Het is mogelijk dat uw bedrijf gebruik maakt van intellectuele eigendom die eigendom is van anderen.

 • In dergelijke situaties kunt u het kopen of het recht verkrijgen om het te gebruiken door een rijbewijs te gebruiken — dit voorkomt een geschil en de dure rechtszaken

U kunt hier meer lezen over de voordelen van IER .

Hoe kunt u uw IER afdwingen?

Als u denkt dat uw rechten op het gebied van intellectuele eigendom in het gedrang zijn gekomen, moet u overwegen deskundig advies te zoeken, eventueel juridisch advies.

 • u kunt worden aangeraden een formele brief te sturen — die bekendstaat als een brief tot staking van rechten — aan de vermeende inbreukmaker op uw IER’s.
 • dit moet hen in kennis stellen van het mogelijke bestaan van een conflict tussen de IE-rechten van uw bedrijf en hun bedrijfsactiviteit — het moet het exacte conflict identificeren en zou ook een mogelijke oplossing voor het probleem kunnen voorstellen.
 • als de inbreukmaker uw rechten onbedoeld schendt, zou een opzeggingsbrief een einde kunnen maken aan de inbreuk, of u de mogelijkheid bieden om te onderhandelen over een licentieovereenkomst, zonder naar de rechter te stappen.
 • voor opzettelijke schendingen van intellectuele-eigendomsrechten, zoals namaak en piraterij, kan u worden aangeraden bijstand te vragen aan rechtshandhavingsinstanties.

 

Als u het in uw belang vindt om gerechtelijke procedures te vermijden, zijn er ook alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen, waaronder arbitrage en bemiddeling, die u in overweging kunt nemen.

Wat is het verband tussen handel en intellectuele-eigendomsrechten?

Bedrijven tegenwoordig niet langer alleen goederen vervoeren naar een ander land. Innovatie, creativiteit en branding hebben een veel groter aandeel in de waarde van hun handel dan voorheen. De kennis van uw onderneming over nieuwe technologie, ideeën, methoden en technieken is een belangrijke troef.

Door zakelijke ideeën te beschermen met doeltreffende intellectuele-eigendomsrechten, moedigen overheden bedrijfsinnovatie en creativiteit aan, omdat ze uw bedrijf kunnen uitbreiden en banen kunnen creëren.

Veel bedrijven uit de EU doen hun activiteiten in het buitenland. Aangezien hun intellectuele eigendom in de internationale handel steeds belangrijker wordt, kunnen de verschillen in de mate van bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de hele wereld spanningen veroorzaken.

Landen die veel intellectuele eigendom in het buitenland hebben, proberen hun binnenlandse zakelijke belangen te verdedigen door andere regeringen te vragen doeltreffende regels of regels voor de handhaving van IPR-regels in hun land op te stellen.

De invoering van nieuwe handelsregels voor intellectuele-eigendomsrechten is een belangrijke manier om meer zekerheid en voorspelbaarheid te creëren, en ook om geschillen in verband met IER in het buitenland systematischer te beslechten.

Er zijn tal van internationale IER-overeenkomsten, waaronder:

Deze pagina delen:

Snelle links