Intellectuele eigendom

Wat is intellectuele eigendom?

 

Intellectuele eigendom (IP) verwijst naar creaties zoals uitvindingen, literaire en artistieke werken, tekeningen en symbolen, alsmede de namen en afbeeldingen die door bedrijven worden gebruikt.

 • voor bedrijven is het belangrijk dat hun intellectuele eigendom wordt beschermd door middel van intellectuele-eigendomsrechten (IER’s).
 • IER’s beschermen uitvinders, makers en bedrijven tegen anderen die ten onrechte voordeel halen uit hun creaties of uitvindingen
 • IER’s bieden bedrijven de kans om het geld terug te verdienen dat zij hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een product of de reputatie van hun bedrijf. Wanneer ideeën, merken of producten van een bedrijf worden nagemaakt en nagemaakt, vermindert het de kansen van een onderneming om te groeien en mensen in dienst te nemen.
 • IER’s bieden consumenten garanties via handelsmerken en geografische aanduidingen die de oorsprong van de creatie identificeren en als kwaliteitsindicatoren kunnen fungeren.
 • namaakproducten kunnen de veiligheid of gezondheid van burgers in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om reserveonderdelen van voertuigen of geneesmiddelen

 

IER’s bieden uw bedrijf juridische bescherming.

Hier zijn de belangrijkste intellectuele-eigendomsrechten

Octrooien

Octrooien beschermen een uitvinding of een technisch product of werkwijze. Het is voor anderen verboden om het geoctrooieerde voorwerp of werkwijze te vervaardigen, te gebruiken, door te verkopen, te verhuren of te leveren. De octrooihouder kan echter anderen daartoe toestemming geven door een octrooilicentie te verlenen. Octrooilicenties zijn een overeenkomst tussen een octrooihouder en iemand die van het octrooi gebruik wil maken. Gewoonlijk is hiervoor een betaling nodig van de persoon die de vergunning afneemt.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt werken van literatuur, beurzen, wetenschap en kunst, zoals boeken en artikelen, films, schilderijen, muziek, spelletjes, foto’s en software. Het is belangrijk dat bedrijven eraan herinneren dat het auteursrecht automatisch bestaat. Dit betekent dat registratie of aanvraag niet nodig is. Iemand die een tekening maakt, is bijvoorbeeld automatisch eigenaar van het auteursrecht daarop.

Naburige of naburige rechten

Naast het auteursrecht zijn er „naburige rechten”, die soms „naburige rechten” worden genoemd. Naburige rechten zijn vergoedingen voor openbare uitvoering als gevolg van het spelen van geluidsopnamen van een auteursrechthebbende in het openbaar. Elk liedje heeft twee basisvormen van auteursrecht: één voor de samenstelling van het liedje en één voor de registratie van het liedje. Het auteursrecht op het werk betaalt de songwriter en de uitgever, terwijl het auteursrecht voor geluidsopnamen de kunstenaar die het lied- en platentiket opnam, betaalt. Net als het auteursrecht ontstaan deze rechten automatisch.

Handelsmerken

Uw bedrijf kan een handelsmerk gebruiken om uw producten of diensten te onderscheiden van de producten en diensten van uw concurrenten. Merkrechten beschermen de namen van producten of diensten. Zij beschermen ook het logo van een product en het ontwerp van de verpakking ervan. Uw bedrijf moet uw handelsmerk registreren als u het wilt beschermen.

Modelrechten

Modelrechten beschermen het uiterlijk van twee- of driedimensionale producten. Deze omvatten patronen van behangselpapier, textiel en het ontwerp van huishoudelijke artikelen zoals alarmklokken, speelgoed en stoelen. Het ontwerp moet nieuw en origineel zijn. Om een dergelijke bescherming te verkrijgen, moet een model in beginsel eerst worden ingeschreven. In sommige gevallen worden modellen echter automatisch beschermd in de EU zonder voorafgaande inschrijving.

Bescherming van geografische aanduidingen

Een geografische aanduiding (GA) is een teken dat wordt gebruikt op producten die een specifieke geografische oorsprong hebben en kwaliteiten of faam hebben die aan die oorsprong zijn toe te schrijven.

Bijvoorbeeld Darjeeling-thee. In de regio waar de geografische aanduiding Darjeeling wordt beschermd, kunnen producenten van Darjeeling-thee het gebruik van de term „Darjeeling” verbieden voor thee die niet in hun theetuinen wordt geteeld of niet wordt geproduceerd overeenkomstig de normen die zijn vastgesteld in de praktijkcode voor de geografische aanduiding.

Geografische aanduidingen worden doorgaans gebruikt voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken, ambachten en industriële producten. Een GA-teken moet een product identificeren als zijnde van oorsprong uit een bepaalde plaats. Meer informatie vindt u hier.

Rechten van plantenkwekers

Plantenkwekers kunnen een beroep doen op de rechten van kwekers om hun nieuwe plantenrassen te beschermen (om voor deze exclusieve rechten in aanmerking te komen, moet een ras nieuw, onderscheidbaar, homogeen en stabiel zijn). Deze nieuwe rassen zijn vaak het gevolg van lange en dure teeltprocessen.

Kwekersrechten verlenen de kweker gedurende een aantal jaren exclusieve controle over het teeltmateriaal (waaronder zaden, plantenstekken en -afdelingen, en plantenweefselcultuur) en oogstmateriaal (waaronder snijbloemen, vruchten en loof) van een nieuw ras.

Met deze rechten kan de kweker ervoor kiezen de exclusieve verhandelaar van het ras te worden of het ras in licentie te geven aan anderen.

Veel landen hebben kwekersrechten dankzij het lidmaatschap van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van de WTO.

Databankrechten

Databanken die bestaan uit verzamelingen van bestelde gegevens kunnen worden beschermd door databankrechten. Voor een bedrijf vergt het opzetten van een dergelijke databank vaak een aanzienlijke investering van tijd en geld. Een eigenaar heeft het recht bezwaar te maken tegen het kopiëren van substantiële delen van zijn databank.

Bedrijven en IER’s in een notendop

Ongeacht uw bedrijf of de dienst die u verleent, zult u waarschijnlijk intellectuele eigendom gebruiken en creëren.

Een voorbeeld:

 • de meeste bedrijven hebben een handelsnaam of een of meer handelsmerken en moeten overwegen deze te beschermen.
 • bijna alle bedrijven beschikken over waardevolle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals klantendatabanken of verkoopstrategieën die zij mogelijk willen beschermen.
 • veel bedrijven ontwikkelen ook creatieve originele ontwerpen of ontwikkelen of verbeteren producten of diensten — bedrijven kunnen ook auteursrechtelijk beschermd werk produceren en distribueren.

Uw bedrijf moet nagaan hoe u het IE-systeem het best kunt gebruiken in uw eigen voordeel.

 • Uw bedrijf moet nagaan wat nodig is voor de bescherming, het beheer en de handhaving van uw intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen, om de best mogelijke commerciële resultaten uit uw activa te halen.
 • Sommige bedrijven vinden de registratie van intellectuele-eigendomsrechten mogelijk duur, met name als zij een klein bedrijf zijn.
 • Houd er echter rekening mee dat bepaalde intellectuele-eigendomsrechten zonder enige formele procedure en zonder betaling van officiële kosten kunnen worden genoten — dit is het geval voor auteursrechten en niet-ingeschreven modellen

Het is mogelijk dat uw bedrijf intellectuele eigendom gebruikt die aan anderen toebehoort.

 • In dergelijke situaties kunt u het kopen of het recht verwerven om het te gebruiken door een licentie te nemen — dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met een geschil en de daaruit voortvloeiende dure geschillen.

Meer informatie over de voordelen van IER’s vindt u hier.

Hoe kunt u uw IER handhaven?

Als u van mening bent dat uw IE-rechten in het gedrang zijn gekomen, moet u overwegen een deskundige, eventueel juridisch advies, in te winnen.

 • u kunt worden aangeraden een formele brief te sturen — bekend als een beëindigingsbrief — naar de vermeende inbreukmaker van uw IER’s.
 • dit moet hen in kennis stellen van het mogelijke bestaan van een conflict tussen de intellectuele-eigendomsrechten van uw onderneming en hun bedrijfsactiviteiten — het precieze conflict moet worden vastgesteld en een mogelijke oplossing voor het probleem kunnen worden voorgesteld.
 • als de inbreukmaker uw rechten onopzettelijk schendt, kan een beëindigingsbrief een einde maken aan de inbreuk of u in staat stellen te onderhandelen over een licentieovereenkomst, zonder naar de rechter te stappen.
 • voor opzettelijke schendingen van IER’s, zoals namaak en piraterij, kunt u worden geadviseerd om bijstand te vragen aan rechtshandhavingsinstanties.

 

Als u het in uw belang vindt om gerechtelijke procedures te vermijden, zijn er ook alternatieve geschillenmechanismen, waaronder arbitrage en bemiddeling.

Wat is het verband tussen handel en intellectuele-eigendomsrechten?

Bedrijven sturen momenteel niet langer alleen goederen naar het buitenland. Innovatie, creativiteit en profilering dragen veel meer bij aan de waarde van hun handel dan voorheen. De kennis van uw bedrijf op het gebied van nieuwe technologie, ideeën, methoden en technieken is een belangrijke troef.

Door zakelijke ideeën met effectieve intellectuele-eigendomsrechten te beschermen, stimuleren overheden bedrijfsinnovatie en creativiteit, omdat zij uw bedrijf kunnen laten groeien en banen kunnen scheppen.

Veel EU-bedrijven doen zaken in het buitenland. Aangezien hun intellectuele eigendom steeds belangrijker wordt in de internationale handel, kunnen de verschillen in de niveaus van bescherming en handhaving van IER’s over de hele wereld tot spanningen leiden.

Landen die veel intellectuele eigendom in het buitenland hebben, proberen hun binnenlandse zakelijke belangen te verdedigen door andere regeringen te vragen te zorgen voor doeltreffende regels of handhaving van de IER-regels in hun land.

Het overeenkomen van nieuwe handelsregels voor intellectuele-eigendomsrechten is een belangrijke manier om voor meer veiligheid en voorspelbaarheid te zorgen en ook om IER-gerelateerde geschillen in het buitenland systematischer te beslechten.

Er zijn verschillende IER-overeenkomsten op internationaal niveau, waaronder:

Deze pagina delen:

Snelle links