Tarieven

Een tarief is een belasting op de in- of uitvoer van goederen tussen landen.

Tarieven zijn een vorm van regulering van de buitenlandse handel en een beleid dat buitenlandse producten belast om de binnenlandse industrie aan te moedigen of te beschermen.

De tarieven zijn specifiek

  • voor elke handelsbetrekkingen tussen het land van uitvoer en het land van invoer. Wanneer er een handelsovereenkomst tussen deze landen bestaat, zijn de tarieven soms lager of afgeschaft. Lees meer over EU-handelsovereenkomsten en -regelingen
  • op een product. Aangezien de tarieven van product tot product sterk kunnen verschillen, is het belangrijk de exacte productcode te kennen om te kunnen bepalen welke douanerechten zullen worden toegepast. Lees meer over productclassificatieen bindende tariefinformatie

Naast invoer- en uitvoerquota behoren tarieven tot de meest gebruikte instrumenten om de nationale productie tegen oneerlijke concurrentie te beschermen.

Meer over de verschillende soorten tariefmaatregelen in deze afdeling

Deze pagina delen:

Snelle links