Farmaceutische en cosmetische producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Geneesmiddelen moeten voldoen aan verplichte voorwaarden met betrekking tot invoer- en vergunningen voor het in de handel brengen, etikettering en geneesmiddelenbewaking.

 

Voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot invoer- en vergunningen voor het in de handel brengen, etikettering en geneesmiddelenbewaking.

 

Invoervoorschriften voor geneeskrachtige werkzame stoffen

Werkzame stoffen die bestemd zijn om als grondstof voor de vervaardiging van geneesmiddelen te worden gebruikt, mogen alleen worden ingevoerd door geregistreerde erkende marktdeelnemers in de lidstaat van invoer.

 

Voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van cosmetische producten

Cosmetische producten zijn onderworpen aan voorschriften inzake samenstelling, verpakking, etikettering en informatie om op de markt te mogen worden gebracht.

 
Deze pagina delen:

Snelle links