Farmaceutische en cosmetische producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor productvereisten in de hele EU. Afhankelijk van het EU-land van bestemming kunnen extra eisen gelden. Voor nadere bijzonderheden kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Invoer- en handelsvoorschriften voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Geneesmiddelen moeten voldoen aan de verplichte voorwaarden in verband met invoer- en handelsvergunningen, etikettering en geneesmiddelenbewaking.

 

Voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot invoer- en handelsvergunningen, etikettering en geneesmiddelenbewaking.

 

Invoervoorschriften voor geneeskrachtige werkzame stoffen

Werkzame stoffen die bestemd zijn om als grondstof voor de vervaardiging van geneesmiddelen te worden gebruikt, mogen alleen worden ingevoerd door geregistreerde erkende marktdeelnemers in de lidstaat van invoer.

 

Voorschriften voor de invoer en het in de handel brengen van cosmetische producten

Voor cosmetische producten gelden samenstellings-, verpakkings-, etiketterings- en informatievoorschriften om in de handel te mogen worden gebracht.

 
Deze pagina delen:

Snelle links