Geharmoniseerd systeem

Aan de hand van de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem (GS) kunt u uw product nauwkeurig identificeren en controleren welke tarieflijnen en -regels van toepassing zijn. Het is een logische structuur om goederen in te delen, die overal ter wereld op uniforme wijze door de douaneautoriteiten worden gebruikt.

Het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS), gewoonlijk het geharmoniseerde systeem genoemd, is een internationaal systeem voor de indeling van goederen dat is ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie (WDO). Het is een breed classificatiesysteem van ongeveer 5,000 zescijferige productcategorieën, georganiseerd in een hiërarchische structuur door

 • secties
 • hoofdstukken (2 cijfers)
 • rubrieken (4 cijfers)
 • subrubrieken (6 cijfers)

en ondersteund door uitvoeringsvoorschriften en toelichtingen.     

Het stelt marktdeelnemers, douanebeambten en wetgevers uit elk land in staat hetzelfde product te identificeren aan de hand van een numerieke code.

Landen gebruiken het GS-systeem als basis voor douanetarieven en het verzamelen van statistische gegevens. Zij verdelen de zescijferige productcategorieën van het GS verder in acht of meer tarieflijnen met het oog op meer specificiteit. De Europese Unie gebruikt achtcijferige codes.

Hoe is de GS-nomenclatuur gestructureerd?

 • 21 grote secties
  • 97 hoofdstukken (2 cijfers) 
   • rubrieken (4-cijferige code) 
    • subrubrieken (6-cijferige code) 
     • 5,000 productgroepen

Voorbeeld van productclassificatie

 • sectie II Producten van plantaardige oorsprong
  • hoofdstuk 07 Groenten en bepaalde wortels en knollen voor menselijke consumptie
   • rubriek: 0705 sla (lactucasativa), cichoreigroenten (cichorium spp.), vers of gekoeld
    • sla
     • subrubriek 070511: Koolsla (kropsla)
     • subrubriek 070519: andere
    • witloof
     • subrubriek 070521: witloof (chicorium intybus var. foliosum)
     • subrubriek 070529: andere

Aantekeningen bij de GS-nomenclatuur

 • bijna alle landen ter wereld hanteren dezelfde interpretatie voor GS-codes
 • het systeem wordt door meer dan 200 landen en economieën gebruikt als basis voor hun douanetarieven en voor het verzamelen van statistieken over de internationale handel — meer dan 98 % van de goederen in de internationale handel wordt ingedeeld volgens het GS.
 • GS-codes worden voortdurend bijgewerkt om rekening te houden met technologische veranderingen en de opkomst van nieuwe producten — de meest recente wijziging is in 2022 van kracht geworden. De huidige versie wordt dus de uitgave van de GS-nomenclatuur 2022genoemd.
 • in de praktijk kunnen sommige landen hun procedures en wetgeving echter op verschillende tijdstippen aanpassen — dit leidt soms tot tijdelijke inconsistenties.
 • de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (EU) is het achtcijferige coderingssysteem van de EU, bestaande uit de GS-codes met verdere EU-onderverdelingen en juridische nota’s die specifiek zijn opgesteld om tegemoet te komen aan de behoeften van de EU.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links