Geharmoniseerd systeem

Het geharmoniseerd systeem, de nomenclatuur, geeft u de mogelijkheid om uw product nauwkeurig te identificeren en te controleren welke tarieflijnen en regels van toepassing zijn. Het is een logische structuur om goederen, die uniform door de douaneautoriteiten overal ter wereld worden gebruikt, in te delen.

Het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (gewoonlijk aangeduid als „het geharmoniseerd systeem”) is een internationaal systeem voor de indeling van goederen, ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie (WDO). Het is een breed classificatiesysteem van ongeveer 5,000 categorieën van producten van zes cijfers, georganiseerd in een hiërarchische structuur door

 • afdelingen
 • hoofdstukken (2 cijfers)
 • rubrieken (4 cijfers)
 • subrubrieken (6 cijfers)

en ondersteund door uitvoeringsbepalingen en toelichtingen.     

Het biedt marktdeelnemers, douaneambtenaren en wetgevers uit elk land de mogelijkheid hetzelfde product te identificeren aan de hand van een cijfercode.

Landen gebruiken het GS-systeem als basis voor douanetarieven en het verzamelen van statistische gegevens. Verder onderverdelen zij de zescijferige GS-productcategorieën in acht of meer tariefposten voor meer specificiteit. De Europese Unie maakt gebruik van de achtcijferige codes.

Hoe is de GS-nomenclatuur gestructureerd?

 • 21 belangrijke delen
  • 97 hoofdstukken (2 cijfers)
   • posten (4-cijferige code)
    • subrubrieken (6-cijferige code)
     • 5,000 Grondstoffengroepen

Voorbeeld van productclassificatie

 • afdeling II producten van het plantenrijk
  • hoofdstuk 07 groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden
   • rubriek: 0705 Lactuca (Lactucasativa) en Cichorium spp. (Cichorium spp.), vers of gekoeld
    • sla
     • subrubriek 070511: kropsla
     • subrubriek 070519: andere
    • cichorei
     • subrubriek 070521: witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
     • subrubriek 070529: andere

Aantekeningen bij de GS-nomenclatuur

 • bijna alle landen ter wereld hebben dezelfde interpretatie voor GS-codes.
 • het systeem wordt door meer dan 200 landen en economieën gebruikt als basis voor hun douanetarieven en voor het verzamelen van internationale handelsstatistieken: meer dan 98 % van de goederen in de internationale handel wordt ingedeeld volgens het GS.
 • De GS-codes worden voortdurend bijgewerkt om rekening te houden met veranderingen in de technologie en de opkomst van nieuwe producten — de meest recente wijziging is in 2017 van kracht geworden; de huidige versie wordt dus de versie van de nomenclatuur van het GS 2017 genoemd.
 • in de praktijk kunnen sommige landen hun procedures en wetgeving echter op verschillende tijdstippen aanpassen, wat soms leidt tot tijdelijke inconsistenties.
 • de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (EU) is het achtcijferige coderingssysteem van de EU, bestaande uit de GS-codes met verdere EU-onderverdelingen en juridische nota’s die specifiek zijn opgesteld om in de behoeften van de EU te voorzien.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links