Tolerantie of de minimis

Als de aan uw product toegekende oorsprongsregel niet is vervuld (zie voldoende omvallende goederensectie (link naar de rubriek), kan uw invoerproduct in sommige gevallen toch als van oorsprong uit uw partnerland worden beschouwd.

Het product kan nog steeds worden geacht aan de toepasselijke oorsprongsregel te voldoen als de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen een in elk geheel van oorsprongsregels gespecificeerde drempelwaarde niet overschrijdt. Deze drempel bedraagt normaliter 10 % of 15 % van de prijs af fabriek van uw product.

Als de regel die op uw goed van toepassing is, een van de drie regels is die zijn beschreven in de rubriek „voldoende omgevormde goederen” (link naar een nieuwe sectie), kan de tolerantie als volgt worden toegepast:

  • indien de wijziging van de tariefindeling wordt toegepast, biedt de tolerantie de producent in het partnerland de mogelijkheid om niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die dezelfde tariefpost hebben als het eindproduct. Dit is de voorwaarde dat de waarde van deze materialen de tolerantiedrempel niet overschrijdt. Deze drempel wordt gespecificeerd in de desbetreffende oorsprongsregels.
  • indien de vervaardiging van bepaalde producten wordt gebruikt, biedt de tolerantie de producent in het partnerland de mogelijkheid om niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die een latere productiefase vertegenwoordigen — op voorwaarde dat de waarde ervan de tolerantiedrempel niet overschrijdt. Deze drempel wordt gespecificeerd in de relevante oorsprongsregels.
  • als de regel van de toegevoegde waarde wordt toegepast, mag u de tolerantie voor uw invoerproduct niet gebruiken als de drempel voor de specifieke oorsprongsregel die aan uw product is toegekend. In dit geval kan het maximumpercentage niet worden overschreden.
Deze pagina delen:

Snelle links