Compenserende rechten op gesubsidieerde goederen

Als uw bedrijf overweegt te exporteren, kunt u in deze rubriek nagaan welke invoerrechten en andere kosten u zou moeten dragen. Het bevat geen productspecifieke informatie. Daarvoor moet u de productzoekfunctie gebruiken.

Naast antidumpingrechten kunnen antisubsidiemaatregelen op uw product van toepassing zijn. Deze maatregelen worden ook compenserende maatregelen genoemd. Zij compenseren de gevolgen van een oneerlijke subsidie door een handelspartner.

Compenserende maatregelen kunnen uit verschillende instrumenten bestaan, maar zij omvatten gewoonlijk verhoogde rechten. Een compenserende maatregel kan bestaan uit een aanvullend ad-valoremrecht of een specifiek recht. Zij kan worden toegepast in de vorm van een minimuminvoerprijs of kan bestaan uit een „prijsverbintenis”, waarbij de exporteur zich ertoe verbindt het product boven een minimumprijs te verkopen.

Informatie over de antisubsidieregels en -maatregelen van de EU

Informatie over alle voltooide en lopende antisubsidieonderzoeken in de EU

Deze pagina delen:

Snelle links