Cumulatie

Om te weten of een product in het partnerland voldoende is getransformeerd, is het van belang te weten wanneer de gebruikte materialen en inputs kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU of uit het partnerland. De preferentiële oorsprongsregels van de EU omvatten het concept „cumulatie”, dat u als importeur of exporteur onder bepaalde voorwaarden toestaat om niet van oorsprong zijnde materialen die uit een derde land zijn ingevoerd of die in een niet-partnerland zijn verwerkt, als van oorsprong uit de EU of een partnerland te beschouwen. In de preferentiële regelingen van de EU worden drie soorten cumulatie toegepast. De drie soorten verschillen wat het aantal bij de operatie betrokken landen betreft, en welke soorten materialen — van oorsprong of van oorsprong — kunnen worden gecumuleerd.

Bilaterale cumulatie

Bilaterale cumulatie is van toepassing op twee partijen: de EU en haar partnerland. Hierdoor kunnen materialen van oorsprong uit de EU worden gebruikt als materialen van oorsprong uit uw partnerland en vice versa?. Deze cumulatie is van toepassing op alle preferentiële regelingen van de EU.

De bilaterale cumulatie is van toepassing op de drie belangrijkste regels die in de rubriek „voldoende ingrijpende producten” als volgt zijn omschreven:

  • als de regel inzake de toegevoegde waarde wordt toegepast, mag u volgens de bilaterale cumulatie de waarde van de materialen van oorsprong uit de EU niet opnemen in het maximumpercentage van de materialen die niet van oorsprong zijn.
  • als de wijziging van de regels voor de tariefindeling wordt gebruikt, hoeft u niet te controleren of er een wijziging is in de tariefindeling van de materialen van oorsprong uit de EU die de producent in uw partnerland heeft gebruikt.
  • indien de vervaardiging van bepaalde producten wordt gebruikt, hoeft u niet te controleren of de materialen van oorsprong uit de EU naar een latere stand van de productie verwijzen.

B) Diagonale cumulatie

Diagonale cumulatie is net als bilaterale cumulatie, maar wordt gebruikt in overeenkomsten met meer dan twee landen. Hiermee kunt u materialen van oorsprong uit een bepaald land gebruiken (zoals vermeld in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie), die verschilt van uw partnerland waaruit u wilt importeren als materiaal van oorsprong uit uw partnerland. Diagonale cumulatie kan alleen worden toegepast op producten van oorsprong uit het betrokken land, d.w.z. andere landen die lid zijn van de overeenkomst, en die vervolgens in uw partnerland verder worden verwerkt.

Diagonale cumulatie is van toepassing op de drie belangrijkste regels die in de rubriek „voldoende ingrijpende producten” als volgt zijn omschreven:

  • indien de regel betreffende de toegevoegde waarde wordt toegepast, mag u de waarde van de materialen van oorsprong uit het gedefinieerde land niet in aanmerking nemen voor het maximumpercentage van de materialen die niet van oorsprong zijn.
  • indien de wijziging van de regels voor de tariefindeling wordt gebruikt, hoeft u bij de invoer van het product uit uw partnerland geen controle uit te oefenen op de tariefindeling van de materialen van oorsprong uit het betrokken land.
  • indien de vervaardiging van bepaalde producten wordt gebruikt, hoeft u niet te controleren of de materialen van oorsprong uit het gedefinieerde land verwijzen naar een latere toestand van de productie (d.w.z. stof).

Volledige cumulatie

Volledige cumulatie is van mening dat niet alleen materialen van oorsprong uit de EU of uit een bepaald land (zoals vermeld in de desbetreffende bepaling inzake cumulatie), maar ook inputs die niet van oorsprong zijn uit de EU of een van de gedefinieerde landen, mogen worden meegeteld voor het invullen van de inhoud van oorsprong.

In tegenstelling tot bilaterale of diagonale cumulatie biedt volledige cumulatie u de mogelijkheid om materialen voor cumulatie te overwegen die niet van oorsprong zijn uit de EU of van uw partnerland. Deze niet van oorsprong zijnde materialen mogen door de producent in uw partnerland zijn ingevoerd en in het productieproces worden gebruikt. Bij volledige cumulatie kunnen deze niet van oorsprong zijnde inputs ook voor de cumulatie worden gebruikt en als van oorsprong uit uw partnerland worden beschouwd.

Volledige cumulatie is van toepassing op de drie belangrijkste regels die in de rubriek „voldoende ingrijpende producten” als volgt zijn omschreven:

  • als de regel van de toegevoegde waarde wordt toegepast, mag u de waarde van de door uw partnerland ingevoerde materialen niet in aanmerking nemen in het maximale percentage.
  • indien de wijziging van de tariefindeling wordt toegepast, hoeft u niet te controleren of de tariefindeling van de door uw partnerland ingevoerde materialen changing.
  • als de vervaardiging van bepaalde producten wordt gebruikt, hoeft u niet te controleren of de materialen die u vanuit uw partnerland heeft ingevoerd, betrekking hebben op een latere productie (d.w.z. stof).

Als de be- of verwerking in uw partnerland slechts één van de in de lijst van minimale concrete acties (links naar het deel over de minimale activiteiten) verrichte verwerkingen betreft, kan de cumulatie niet worden toegepast.

Deze pagina delen:

Snelle links