Hulp voor Mijn handelsassistent

Wat valt eronder?

 • Uitvoer van goods uit de EU
  • land van: EU-land
  • land naar: niet-EU-land
 • invoer vangeiten in de EU
  • land van: niet-EU-land
  • land naar: EU-land
 • handel in goods binnen deEU
  • land van: EU-land
  • land naar: EU-land

Hoe werkt het?

Kom uw productspecifieke informatie in een paar eenvoudige stappen:

1

Stap 1: Bepaal uw zoekcriteria

 • Productnaam of H-S-code — bewerkbaar veld; u kunt zelf
  • Vul een exacte waarde van de productcode in — meestal is dit een numerieke code, aangezien de overgrote meerderheid van de nationale productcodes gebaseerd is op het geharmoniseerde systeem (HS), of
  • typ een tekst — als u de productcode niet kent, kunt u één of meerdere woorden invoeren en het systeem helpt u naar de juiste code te zoeken, of
  • laat het veld leeg — als u wilt bladeren in de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem voor uw product
 • „Land uit” — het land waaruit het goed wordt uitgevoerd
 • „Land tot” — het land waar het product zal worden verkocht in
  • als het”land van„een EU-land” is, kan het”land „zijn:
   • Een niet-EU-land ( uitvoer uit de EU), of
   • Een ander EU-land (handel binnen de EU)
  • Als het”land van„een niet-EU-land” is, moet het”land „een EU-land zijn ( invoer in de EU).

Om het”land te kiezen uit„en het”land naar, ofwel

 • ga door de lijst en klik vervolgens op de landnaam voor selectie, of
 • typ de eerste letters van het land voor een snelle zoekopdracht en selecteer het land.
2

Stap 2: Start de zoekopdracht

Klik op de knopZoeken.

Als het systeem een exacte match met uw zoekcriteria vaststelt, worden de zoekresultaten gepresenteerd. Ga direct naar stap 3.

Verfijnen van uw zoekopdracht

Als er geen exacte match wordt gevonden, worden verdere richtsnoeren weergegeven onder de titel „Product search”. Volg de instructies om uw productcode te vinden.

 

Hoe kunt u de „lijst van goods” raadplegen?

De lijst vangoo ds toont de productnomenclatuur van het geselecteerde”land „. Om uw product te vinden, schakel dan een tak uit door op het symbool te klikken totdat u uw interessante product bereikt. De selecteerbare productcodes zijn geel gemarkeerd.

Als u naar aanleiding van een gedeeltelijk corresponderende zoekresultatende „lijst van goo ds” moet doorbladeren, zijn de afkortingen met gedeeltelijk overeenstemmende waarden met uw gezochte product vetgedrukt. Als u uw productcode op basis van tekst hebt gezocht en een van de door u gebruikte woorden in de titel van het filiaal staat, wordt dit ook geel gemarkeerd.

De productcodes zijn specifiek voor elkland tot en met„. Let op: het systeem probeert de waarde die u invoert met een productcode voor het gespecificeerdeland aan te passen aan„, te beginnen met de meest relevante cijfers die de kopjeaangeven.

 

3

Stap 3: De resultaten bladeren

De zoekresultaten geven de exacte resultaten weer die beschikbaar zijn voor uw zoekcriteria.

 • navigeer de hoofdsecties met behulp van het menu links
 • grotere secties kunnen bestaan uit subsecties en/of een aanvullende inhoudsopgave rechts.

Indien voor een specifieke sectie geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gedeelte niet getoond (als er bijvoorbeeld geen informatie over handelsbelemmeringen beschikbaar is, verschijnt „ Handelsbelemmeringen” niet in het linkermenu).

De resultaten hebben betrekking op

 • informatie die specifiek is voor het”land „
  • landenoverzicht
 • informatie die specifiek is voor het product en”land voor
  • Nomenclatuurboom, gewone en preferentiëletarieven, mogelijke handelsbeschermingsmaatregelen, tarifnota’s, belastingen en aanvullende rechten zoals VAT, accijnzen, heffingen of vergoedingen, procedures en formaliteiten, handelsbelemmeringen en handelsstatistieken
 • Specifieke informatie over een handelsovereenkomst/handelsregeling
  • wederzijds erkende geografische aanduidingen (GA’s)
 • specifieke informatie over het product in het kader van een handelsovereenkomst/handelsovereenkomst
  • Tijdschema voorde afbraak van Tarif met betrekking tot de wijze waarop de tarieven in de loop der tijdzullen dalen, oorsprongsregels (met inbegrip van een instrument voor zelfbeoordeling in sommige gevallen).

Afhankelijk van uw zoekcriteria past uw zoekopdracht in een van de drie scenario’s. Elk scenario heeft specifieke gegevens en een eigen visuele identiteit

 • Uitvoer uit de EU: blauwe achtergrond
 • Invoer in de EU: gele achtergrond
 • Handel binnen de EU: grijze achtergrond

Zie ook de rubriek „Hoe lees de resultaten?” op maat in het linkermenu van uw zoekresultaten.

 

Wie heeft toegang tot de informatie?

 • Informatie over scenario’s invoer in de EU en handel binnen de EU is toegankelijk voor alle gebruikers
 • alleen in de EU gevestigde bedrijven hebben toegang tot informatie over scenario-uitvoer uit de EU.

Lees meer over gegevensbronnen en auteursrechten.

 

Talen

 • uitvoer uit de EU: De resultaten van het zoeken naar producten en zoeken zijn beschikbaar in het Engels.
 • Invoer in de EU enhandel binnen de EU
  • het zoeken naar producten is beschikbaar in alle EU-talen
  • de zoekresultaten zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees en Frans.
 • verhalende informatie in de rest van de website is via machinevertaling in alle EU-talen beschikbaar.
Deze pagina delen:

Snelle links