Hulp voor Mijn handelsassistent

Wat valt eronder?

 • uitvoer van goederen uit de EU
  • land van: EU-land
  • land om: niet-EU-land
 • invoer van goederen in de EU
  • land van: niet-EU-land
  • land om: EU-land
 • handelin goederen binnen deEU
  • land van: EU-land
  • land om: EU-land

Hoe werkt het?

Zoek uw productspecifieke informatie in enkele eenvoudige stappen:

1

Salarisstap 1: Bepaal uw zoekcriteria

 • productnaam of H-S-code” — bewerkbaar veld; u kunt zelf
  • vul een exacte productcodewaarde in — meestal een numerieke code, aangezien de overgrote meerderheid van de nationale productcodes gebaseerd is op het Geharmoniseerd Systeem (HS), of
  • typ een tekst — als u de productcode niet kent, kunt u een of meerdere woorden intypen — en het systeem zal u helpen bij het zoeken naar de juiste code, of
  • laat het veld leeg — als u voor uw product in de nomenclatuurlijst van het Geharmoniseerd Systeem wilt bladeren
 • „land van” — het land waaruit de goederen worden uitgevoerd
 • „land to” — het land waar het product zal worden verkocht
  • als het „land van”een EU-land is, kan het „land to” zijn:
   • een niet-EU-land ( uitvoer uit de EU), of
   • een ander EU-land (handel binnen de EU)
  • als het „land van” een niet-EU-land is, moet het „country to” een EU-land zijn ( importeren in de EU).

Om het „land van” en het „land to” teselecteren, hetzij

 • door de lijst te navigeren en vervolgens op de naam van het land te klikken voor selectie, of
 • typ de eerste letters van het land voor een snelle zoekopdracht en selecteer vervolgens het land.
2

Salarisstap 2: Start de zoekopdracht

Klik op de knopZoeken.

Als het systeem een exacte match voor uw zoekcriteria vaststelt, worden de zoekresultaten gepresenteerd. Ga direct naar stap 3.

Uw zoekopdracht verfijnen

Als er geen exacte match wordt gevonden, worden verdere richtsnoeren weergegeven onder de titel „Productzoeken”. Volg de instructies om uw productcode te vinden.

 

Hoe bladeren we de „Lijst vangoo’s”?

De lijst vangoo’s toont de productnomenclatuur voor het geselecteerde „land to”. Om uw product te vinden, breidt u een interessante tak uit door op het symbool te klikken totdat uw interessant product is bereikt. De selecteerbare productcodes zijn geel gemarkeerd.

Als u naar aanleiding van een gedeeltelijk overeenstemmend zoekresultaat door de „Lijst van goo’s” moet bladeren, zijn de branches met gedeeltelijk overeenstemmende waarden met uw doorzocht product vetgedrukt. Als u een op tekst gebaseerde zoekopdracht naar uw productcode heeft uitgevoerd en een van de door u gebruikte woorden in de titel van het onderdeel is opgenomen, wordt dit ook geel gemarkeerd.

De productcodes zijn specifiek voor elk „land tot”. Let op: het systeem probeert aan te sluiten bij de waarde die u invult met een productcode voor het gespecificeerde „country to”, beginnend met de meest relevante cijfers ter identificatie van de chapter.

 

3

Salarisstap 3: Bladeren op de resultaten

De „Zoekresultaten” toont de exacte resultaten die beschikbaar zijn voor uw zoekcriteria

 • navigeer de hoofdsecties met behulp van het menu links
 • grotere delen kunnen rechts onderafdelingen en/of een aanvullende inhoudsopgave hebben.

Als er voor een specifieke rubriek geen gegevens beschikbaar zijn, wordt de rubriek niet getoond (als er bijvoorbeeld geen informatie over handelsbelemmeringen beschikbaar is, verschijnt „ Handelsbarrières” niet in het linkermenu).

De resultaten hebben betrekking op

 • informatie die specifiek is voor het „land tot
  • landenoverzicht
 • specifieke informatie voor het product en „country to
  • nomenclatuurboom, reguliere en preferentiëletarieven, potentiële handelsbeschermende maatregelen, tarifnota’s, belastingen en aanvullende rechten zoals VAT, accijnzen, heffingen of vergoedingen, procedures en formaliteiten, handelsbelemmeringen en handelsstatistieken
 • Specifieke informatie over een handelsovereenkomst/handelsregeling
  • wederzijds erkende geografische aanduidingen (GA’s)
 • specifieke informatie over het product in het kader van een handelsovereenkomst/handelsregeling
  • tijdschema voor deontmanteling van Tarif over de wijze waaropde tarif in de loop der tijd de oorsprongsregels zal verminderen (met inbegrip van een zelfbeoordelingsinstrument in sommige gevallen).

Afhankelijk van uw zoekcriteria past uw zoekopdracht in een van de drie scenario’s.  Elk scenario heeft specifieke gegevens en een eigen visuele identiteit

 • uitvoer uit de EU: blauwe achtergrond
 • invoer in de EU: gele achtergrond
 • handel binnen de EU: grijze achtergrond

Raadpleeg ook de op maat gesneden rubriek „Hoe de resultaten te lezen?”, die beschikbaar is in het linkermenu van uw zoekresultaten.

 

Wie heeft toegang tot de informatie?

 • informatie over scenario’s voor invoer in de EU en handel binnen de EU is toegankelijk voor alle gebruikers
 • alleen in de EU gevestigde ondernemingen hebben toegang tot informatie over scenario-uitvoer uit de EU.

Lees meer over gegevensbronnen en auteursrechten.

 

Talen

 • uitvoer uit de EU: De resultaten van het zoeken naar producten en zoekresultaten zijn beschikbaar in het Engels
 • invoer in de EU en handel binnen de EU
  • zoeken naar producten is beschikbaar in alle EU-talen
  • zoekresultaten zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees en Frans
 • verhalende informatie op de rest van de website is beschikbaar in alle EU-talen via machinevertaling.
Deze pagina delen:

Snelle links