Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Hulp voor Mijn handelsassistent

Wat valt eronder?

 • Uitvoer van goederen uit de EU:
  • Land van oorsprong: EU-lidstaat;
  • Land van bestemming: niet-EU-land
 • Invoer van goederen in de EU:
  • Land van oorsprong: niet-EU-land;
  • Land van bestemming: EU-land
 • Handelbinnen de EU:
  • Land van oorsprong: EU-lidstaat;
  • Land van bestemming: EU-land

Hoe werkt het?

Kom uw productspecifieke informatie in een paar eenvoudige stappen:

1

Stap 1: Bepaal uw zoekcriteria

 • Productcode — bewerkbaar veld; u kunt:
  • vul een exacte waarde van de productcode in — meestal is dit een numerieke code, aangezien de overgrote meerderheid van de nationale productcodes op het HSsystem is gebaseerd, of
  • typ een tekst — als u de productcode niet kent, kunt u één of meerdere woorden invoeren en het systeem helpt u naar de juiste code te zoeken, of
  • laat het veld leeg — als u algemene informatie wilt doorbladeren voor een land van bestemming, kunt u de productcode overslaan.
 • Land van oorsprong — selecteerbaar veld; kies een land uit de lijst.
 • Land van bestemming — selecteerbaar veld; kies een land uit de lijst; de beschikbare landen zijn afhankelijk van het gekozen land van herkomst:
  • Als het land van herkomst een EU-land is, kan het land van bestemming zijn:
   • Een niet-EU-land ( uitvoer uit de EU), of
   • Een ander EU-land (handel binnen de EU);
  • Als het land van oorsprong een niet-EU-land is, moet het land van bestemming een EU-land zijn ( invoer in de EU).

Om het land van oorsprong en het land van bestemming te kiezen:

 • navigeer door de lijst en druk vervolgens op de naam van het land voor selectie; of
 • typ de eerste letters van het land voor een snelle zoekopdracht en selecteer het land.
2

Stap 2: Start de zoekopdracht

 • Klik op de knop Zoeken.

Als het systeem een exacte match met uw zoekcriteria vaststelt, worden de zoekresultaten gepresenteerd. Ga direct naar stap 3.

Verfijnen van uw zoekopdracht

Als er geen exacte match wordt gevonden, worden verdere richtsnoeren weergegeven onder de titel „Product search”. Volg de instructies om uw productcode te vinden.

 

Hoe kunt u de „lijst van goederen” raadplegen?

De lijst van goederen bevat de productnomenclatuur voor het geselecteerde land van bestemming. Om uw product te vinden, zet u een tak van belangstelling uit door het symbool te drukken totdat u uw interessante product bereikt. De selecteerbare productcodes zijn geel gemarkeerd.

Als u naar aanleiding van een gedeeltelijk corresponderende zoekresultaten de „Lijst van goederen” moet raadplegen, zijn de afkortingen met gedeeltelijk overeenstemmende waarden met uw gezochte product vetgedrukt. Als u uw productcode op basis van tekst hebt gezocht en een van de door u gebruikte woorden in de titel van het filiaal staat, wordt dit ook geel gemarkeerd.

De productcodes zijn specifiek voor elk land van bestemming. Let op: het systeem probeert de waarde die u invoert te evenaren met een productcode voor het opgegeven land van bestemming, te beginnen met de meest relevante cijfers die het hoofdstuk identificeren.

 

3

Stap 3: De resultaten bladeren

De zoekresultaten geven de exacte resultaten weer die beschikbaar zijn voor uw zoekcriteria.

 • navigeer de hoofdsecties met behulp van het menu links;
 • grotere secties kunnen bestaan uit subsecties en/of een aanvullende inhoudsopgave rechts.

Indien voor een specifieke sectie geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gedeelte niet getoond (als er bijvoorbeeld geen informatie over handelsbelemmeringen beschikbaar is, verschijnt „Handelsbelemmeringen” niet in het linkermenu).

De resultaten hebben betrekking op:

 • Specifieke informatie over het land van bestemming
  • Landenoverzicht
 • Specifieke informatie over het product en het land van bestemming
  • Productclassificatie, productspecifieke eisen, meestbegunstigings- en GEN-tarieven, preferentiële tarieven, andere tarieven, tariefinlichtingen, indirecte belastingen (btw; Accijnzen; Heffing; overige), handelsbelemmeringen en handelsbeschermingsmaatregelen voor uitvoer.
 • Specifieke informatie over een handelsovereenkomst/handelsregeling
  • Wederzijds erkende geografische aanduidingen (GA’s), invoerprocedures en -formaliteiten
 • Specifieke informatie over het product in het kader van een handelsovereenkomst/handelsovereenkomst
  • Preferentiële tarieven; tariefnota’s; tijdschema voor de afschaffing van de tarieven met betrekking tot de wijze waarop de tarieven in de loop der tijd zullen dalen; Oorsprongsregels (met inbegrip van een instrument voor zelfbeoordeling in sommige gevallen).

Afhankelijk van uw zoekcriteria past uw zoekopdracht in een van de drie scenario’s. Elk scenario heeft specifieke gegevens en een eigen visuele identiteit:

 • Uitvoer uit de EU: blauwe achtergrond;
 • Invoer in de EU: gele achtergrond;
 • Handel binnen de EU: grijze achtergrond.

Zie ook de rubriek „Hoe lees de resultaten?” op maat in het linkermenu van uw zoekresultaten.

 

Wie heeft toegang tot de informatie?

 • Informatie over scenario’s Invoer in de EU en handel binnen de EU is toegankelijk voor alle gebruikers.
 • Alleen in de EU gevestigde bedrijven hebben toegang tot informatie met betrekking tot scenario Exports from the EU.

Lees meer over gegevensbronnen.

 

Talen:

 • Uitvoer uit de EU: De resultaten van het zoeken naar producten en zoeken zijn beschikbaar in het Engels.
 • Invoer in de EU enhandel binnen de EU:
  • Het zoeken naar producten is beschikbaar in alle talen van de EU;
  • De zoekresultaten zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees en Frans.
 • Verhalende informatie in de rest van de website is via machinevertaling in alle EU-talen beschikbaar.
Share this page:

Snelle links