Screening van BDI

Het Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen (BDI) zal de EU-lidstaten en de Commissie in staat stellen samen te werken en informatie uit te wisselen over investeringen uit derde landen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde in de EU.

De verordening tot vaststelling van een EU-kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen is op 10 april 2019 in werking getreden en het samenwerkingsmechanisme ervan zal met ingang van 11 oktober 2020 van toepassing zijn.

De verordening vormt een aanvulling op het algemene investeringsbeleidskader van de EU door ervoor te zorgen dat de openheid van de EU voor buitenlandse directe investeringen wordt gecompenseerd door passende controles op potentiële bedreigingen.

Meer informatie over de screening van buitenlandse directe investeringen is te vinden op de website van DG Handel.

Deze pagina delen:

Snelle links