Naar de veelgestelde vragen
Categorie:
Diensten
Veelgestelde vragen:

Moet ik betalen voor het gebruik van mijn handelsassistent voor diensten en investeringen?

Nee, het gebruik van My Trade Assistant for Services and Investment is gratis.

Bepaalde informatie wordtechter auteursrechtelijk beschermd. De beschikbare informatie over mijn handelsassistent voor diensten en investeringen mag niet worden gebruikt voor wederverkoop of voor het verlenen van adviesdiensten, herverdeling, het aanleggen van databanken, opslag of voor enig ander doel dan referentiegebruik ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

Deze pagina delen:

Snelle links