Często zadawane pytania:

Czy muszę płacić za korzystanie z usług Mójego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami?

Nie, korzystanie z usług Mójego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami jest bezpłatne.

Niektóre informacje sąjednak chronione prawem autorskim. Informacje dostępne na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży lub świadczenia usług doradczych, redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania ani do celów innych niż wykorzystanie referencyjne w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania danych są zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie.

Udostępnij tę stronę: