Przydatne linki

Unia Europejska

Dyrekcje, sieci i bazy danych

WE – programy rozwoju

Organizacje celne i podatkowe

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Kraje kandydujące do UE

Międzynarodowy

Zasoby statystyczne

Unia Europejska

Międzynarodowy

Izby handlowe i przemysłowe

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Linki te zawierają informacje na temat głównych stowarzyszeń branżowych państw członkowskich i ich sieci. W przypadku niektórych państw członkowskich informacje te uzupełnia się linkami do innych odpowiednich organizacji handlowych:

Międzynarodowy

Stowarzyszenia zawodowe

Unia Europejska

Międzynarodowy

Katalogi biznesowe

Targi

Wydarzenia

 

Sieci misji zagranicznych

Unia Europejska

Państwa członkowskie

Regionalne punkty informacyjne ds. handlu

Udostępnij tę stronę: