Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Towary - główne pojęcia

W tej części przedstawiono koncepcje i procesy biznesowe, które należy znać, gdy rozważają Państwo handel towarami. Pojęcia odnoszące się do handlu usługami są opracowywane w oddzielnej sekcji.

Pojęcia wyjaśnione w niniejszej sekcji są pogrupowane w następujące główne pozycje:

Share this page:

Linki