Handel cyfrowy

 

Handel cyfrowy odnosi się do handlu, który jest możliwy dzięki technologiom elektronicznym. Dzieje się to we wszystkich sektorach gospodarki i ma ogromne znaczenie dla przemysłu europejskiego.

Światowy rynek handlu elektronicznego nadal rozwija się w szybkim tempie. W skali globalnej sprzedaż w ramach handlu elektronicznego w 2019 r. oszacowano na 3,2 bln EUR, przy czym około 1,5 mld osób dokonuje zakupów przez internet. Ponieważ UE jest największym na świecie eksporterem usług, może w znacznym stopniu skorzystać z możliwości, jakie daje handel cyfrowy.

Nowoczesny handel jest w bardzo dużym stopniu możliwy dzięki technologiom cyfrowym. Na przykład:

 • banki w dużym stopniu polegają na międzynarodowym przekazywaniu danych
 • podmioty prowadzące handel towarami rolnymi wykorzystują podpisy elektroniczne do dokonywania zakupów międzynarodowych
 • producenci, przedsiębiorstwa towarowe i logistyczne mogą śledzić i poprawiać wydajność swoich maszyn i pojazdów na całym świecie dzięki elektronicznym transferom danych

Usługi związane z oprogramowaniem stanowią coraz większy udział w dochodach przedsiębiorstw na całym świecie i tendencja ta ma się utrzymać. „Internet rzeczy” polega na wykorzystaniu możliwości, jakie daje połączenie czujników i urządzeń internetowych, dużych zbiorów danych i zdolności w zakresie obliczeń wielkiej skali.

Mniejsze przedsiębiorstwa znacznie zwiększyły swój udział w międzynarodowych transakcjach handlowych, wykorzystując internet do łączenia się z klientami i dostawcami, dostarczania informacji, składania i składania zamówień oraz ułatwiania dostaw produktów i usług.

Polityka UE w zakresie handlu cyfrowego

Znaczenie, jakie UE przywiązuje do handlu elektronicznego, znajduje odzwierciedlenie zarówno w dwustronnych negocjacjach handlowych, jak i w Światowej Organizacji Handlu.

W negocjacjach dwustronnych UE dąży do ustanowienia horyzontalnych zasad, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania handlu elektronicznego i które mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach do internetowego handlu towarami, usługami, zamówieniami publicznymi itp. Ogólnym celem jest:

 • zapewnienie przedsiębiorstwom przewidywalności i pewności prawa
 • zapewnienie konsumentom bezpiecznego środowiska internetowego
 • usunięcie nieuzasadnionych barier

W ramach Światowej Organizacji Handlu ponad osiemdziesiąt członków jest zaangażowanych w negocjacje w sprawie handlu elektronicznego. UE postrzega tę inicjatywę jako wyjątkową okazję do zapewnienia od dawna opóźnionych działań w ramach polityki handlowej i ma na celu wynegocjowanie kompleksowego i ambitnego zestawu przepisów wzmacniających zarówno krajowy, jak i światowy handel elektroniczny.

Handel usługami cyfrowymi wbudowanymi w produkt

Handel usługami nabiera coraz większego znaczenia, nie tylko w formie niematerialnej, ale również materialnej, tj. poprzez włączenie takich usług do produktu końcowego. Zjawisko „serwicyzacji produkcji”, która skutkuje „usługami wbudowanymi”, wpływa na rosnący udział handlu towarami. Przykładem takich „usług wbudowanych” jest oprogramowanie, które podróżuje przez granicę jako składnik wielu towarów, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym.

Rosnący popyt na produkty ekologiczne będzie w coraz większym stopniu wymagał zaawansowanych technologii, które obejmą o wiele więcej „inteligentnych” procesów i oprogramowania. 

UE dąży do ułatwienia handlu takimi towarami, w tym poprzez stosowanie odpowiednich procedur celnych, które umożliwią bezcłowe traktowanie usług wbudowanych w produkt końcowy.

Sprzedaż towarów lub usług przez internet

Obecnie platformy internetowe handlu elektronicznego znacznie ułatwiają handel. Mogą to być:

 • poszczególne strony internetowe, takie jak sklepy internetowe
 • platformy hostingowe, takie jak internetowe platformy handlowe, na których firma oferuje interfejs i zazwyczaj oprogramowanie zaplecza administracyjnego dla różnych sprzedawców i nabywców

Platformy handlu elektronicznego ułatwiają handel, ponieważ

 • kupujący i sprzedający w różnych krajach mogą łatwo kontaktować się ze sobą
 • sprzedawcy mogą reklamować i oferować swoje towary i usługi wielu potencjalnym klientom

Internetowe platformy handlowe oferują klientom większy wybór, ponieważ mogą wyszukiwać i porównywać produkty lub usługi różnych sprzedawców.

Odbiorcami mogą być użytkownicy końcowi (osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa) lub odsprzedawcy.

Jeśli chcesz sprzedawać swój produkt lub usługę za pośrednictwem takich kanałów internetowych klientom na rynkach poza UE, konieczne jest sprawdzenie wymogów dotyczących wywozu, tak jak miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Przy sprzedaży niewielkich ilości użytkownikom końcowym ważne jest, aby informować się o zasadach de minimis. Często zwalniają one z opłat pozycje o niskiej wartości i mają jedynie minimalne wymogi formalne dotyczące formalności.

W zależności od produktów lub usług, które chcesz sprzedać, mogą istnieć dodatkowe wymogi, które należy sprawdzić. Na przykład będziesz musiał rozważyć pytania dotyczące:

 • bramy płatnicze wykorzystywane online
 • wymogi dotyczące prywatności danych na rynku docelowym i transgraniczne przekazywanie danych
 • sposób postępowania z magazynami i logistyką
 • przepisy dotyczące ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów
 • prawa własności intelektualnej
 • Przepisy dotyczące VAT
 • koszty usług pocztowych/kurierskich itp.

Aby uzyskać pomoc w tym procesie, możesz skontaktować się z izbami handlowymi, agencjami promocji eksportu, firmami doradczymi lub podobnymi instytucjami. Sieć Enterprise Europe Network oferuje również ogólne informacje na temat rynków zagranicznych w Europie.

Udostępnij tę stronę: