Często zadawane pytania:

Jaki jest obowiązek płacenia za wartość usług inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych lub projektowych opracowanych w UE, wywożonych do państwa trzeciego, a następnie importowanych np. w odzieży, rowerów z powrotem do UE?

Produkt, który wyprodukowano poza UE na podstawie projektu inżynieryjnego lub jakiegokolwiek projektu (np. odzieży zaprojektowanej w UE, ale wyprodukowanej w państwie trzecim) opracowanej w UE, nie jest obciążony cłem za wartość usług świadczonych w UE. Jest to pod warunkiem, że taki projekt projektowy, inżynieryjny lub projekt rozwojowy był niezbędny do wytworzenia produktu. Cło jest naliczane na podstawie wartości celnej przywożonego produktu, z wyłączeniem wartości usługi wyprodukowanej w UE. Jeżeli takie usługi byłyby świadczone poza UE, wartość celna towarów musiałaby zawierać wartość tych usług (zob. art. 71 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) unijnego kodeksu celnego).

Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania wartości celnej w takich przypadkach, prosimy o kontakt z urzędem celnym w Państwa kraju lub w europejskim kompendium wartości celnej.

Udostępnij tę stronę: