Bieži uzdotie jautājumi:

Kāds ir pienākums maksāt par tādu pakalpojumu vērtību kā inženierija, izstrāde, mākslas darbi vai dizains, kas tiek eksportēti uz trešo valsti un pēc tam importēti, piemēram, apģērbā, velosipēdi atpakaļ uz ES?

Izstrādājumam, kas ražots ārpus ES, pamatojoties uz inženiertehnisku projektu vai jebkāda veida dizainu (piemēram, apģērbs, kas izstrādāts ES, bet ražots trešā valstī) un kas izstrādāts ES, netiek uzlikts nodoklis par ES sniegto pakalpojumu vērtību. Tas ir ar nosacījumu, ka šāda projektēšana, inženierija vai izstrādes projekts bija nepieciešams produkta ražošanai. Nodokli iekasē, pamatojoties uz importētās preces muitas vērtību, izņemot ES saražotā pakalpojuma vērtību. Ja šādi pakalpojumi tiktu sniegti ārpus ES, preču muitas vērtībā būtu jāiekļauj šo pakalpojumu vērtība (sk. Savienības Muitas kodeksa 71. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punktu).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par muitas vērtības aprēķināšanu šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar savu muitas iestādi vai iepazīties ar Eiropas Muitas novērtējuma apkopojumu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites