Întrebări și răspunsuri:

Care este obligația de a plăti pentru valoarea serviciilor, cum ar fi ingineria, dezvoltarea, operele de artă sau designul dezvoltate în UE, exportate într-o țară terță și apoi importate, de exemplu, în haine, biciclete înapoi în UE?

Produsul care a fost fabricat în afara UE pe baza unui proiect de inginerie sau a oricărui tip de proiectare (de exemplu, îmbrăcăminte proiectată în UE, dar produsă într-o țară terță) dezvoltat în UE nu este supus unei taxe pentru valoarea serviciilor prestate în UE. Acest lucru este posibil cu condiția ca un astfel de proiect de proiectare, de inginerie sau de dezvoltare să fi fost necesar pentru fabricarea produsului. Taxa se percepe pe baza valorii în vamă a produsului importat, excluzând valoarea serviciului produs în UE. În cazul în care astfel de servicii ar fi prestate în afara UE, valoarea în vamă a mărfurilor ar trebui să includă valoarea serviciilor respective [a se vedea articolul 71 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din Codul vamal al Uniunii].

Pentru detalii suplimentare privind calcularea valorii în vamă în astfel de cazuri, vă rugăm să contactați biroul vamal sau să consultați Compendiul european al valorii în vamă.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante