Regiunea Balcanilor de Vest

De la lansarea procesului de stabilizare și de asociere, UE a încheiat treptat ALS bilaterale – denumite „acorduri de stabilizare și de asociere” (ASA) cu fiecare dintre partenerii din Balcaniide Vest.

  • Albania (2009)
  • Macedonia de Nord (2004)
  • Muntenegru (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia și Herțegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.)

 

ASA sunt instrumente care asigură dezvoltarea economică și stabilizarea politică a țărilor din regiune, precum și crearea unei asocieri strânse și pe termen lung între UE și Balcanii de Vest.  De fapt, ASA constituie instrumentul juridic pentru alinierea la acquis-ul UE și integrarea progresivă pe piața UE.

ASA au instituit o zonă de liber schimb pe parcursul unei perioade de tranziție care s-a încheiat în prezent pentru toate țările, cu excepția Kosovo (2026). 

Acordurile prevăd eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor netarifare pentru comerțul bilateral și acoperă mărfurile din toate capitolele Sistemului armonizat.  Doar câteva excepții, referitoare la unele produse agricole și pescărești, nu sunt complet liberalizate și fac obiectul unor taxe reduse și/sau al unor concesii cantitative preferențiale.

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

 

Regulile de origine sunt reglementate de Convenția paneuromediteraneeană.

În plus, acordurile includ dispoziții privind aspectele legate de concurență, un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și o cooperare consolidată în domeniul vamal. Acestea includ, de asemenea, discipline suplimentare privind, în special, achizițiile publice, apropierea legislativă în multe domenii, inclusiv standardizarea, precum și dispoziții privind serviciile și stabilirea.

Informații suplimentare

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante