Balcanii de Vest

De la lansarea procesului de stabilizare și asociere, UE a încheiat treptat ALS bilaterale — denumite „acorduri de stabilizare și de asociere” (ASA) cu fiecare dintre partenerii din Balcaniide Vest.

  • Albania (2009)
  • Macedonia de Nord (2004)
  • Muntenegru (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia și Herțegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.)

 

ASA sunt instrumente care asigură dezvoltarea economică și stabilizarea politică a țărilor din regiune, precum și crearea unei asocieri strânse și pe termen lung între UE și Balcanii de Vest.De fapt, ASA constituie instrumentul juridic pentru alinierea la acquis-ul UE și pentru integrarea progresivă pe piața UE.

ASA au instituit o zonă de liber schimb pe parcursul unei perioade de tranziție care s-a încheiat pentru toți, cu excepția Kosovo (2026).

Acordurile prevăd eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor netarifare privind comerțul bilateral și reglementează mărfurile din toate capitolele Sistemului armonizat.Doar câteva excepții, referitoare la unele produse agricole și pescărești, nu sunt pe deplin liberalizate și fac obiectul unor taxe reduse și/sau al unor concesii cantitative preferențiale.

 

Regulile de origine sunt reglementate de Convenția paneuromediteraneeană.

În plus, acordurile includ dispoziții privind aspectele legate de concurență, un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și o cooperare consolidată în domeniul vamal.Acestea includ, de asemenea, discipline suplimentare privind, în special, achizițiile publice, armonizarea legislativă în multe domenii, inclusiv standardizarea, precum și dispoziții privind serviciile și libertatea de stabilire.

Mai mult

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante