Vakarų Balkanai

Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios ES palaipsniui sudarė dvišalius laisvosios prekybos susitarimus (toliau – stabilizacijos ir asociacijos susitarimai) su kiekviena Vakarų Balkanų partnere.

  • Albanija (2009 m.)
  • Šiaurės Makedonija (2004 m.)
  • Juodkalnija (2010 m.)
  • Serbija (2013 m.)
  • Bosnija ir Hercegovina (2015 m.)
  • Kosovas* (2016 m.)

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.)

 

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimai yra priemonės, kuriomis užtikrinamas regiono šalių ekonominis vystymasis ir politinis stabilizavimas, taip pat siekiama sukurti glaudžią ilgalaikę ES ir Vakarų Balkanų asociaciją.Iš esmės SAS yra teisinė priemonė, skirta suderinti teisės aktus su ES acquis ir laipsniškai integruotis į ES rinką.

SAS nustatė laisvosios prekybos zoną pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigėsi visiems, išskyrus Kosovą (2026 m.).

Susitarimuose numatyta panaikinti dvišalės prekybos muitus ir netarifinius apribojimus ir jie taikomi visiems Suderintos sistemos skirsniams priskiriamoms prekėms.Tik kelios išimtys, susijusios su kai kuriais žemės ūkio ir žuvininkystės produktais, nėra visiškai liberalizuotos ir joms taikomi sumažinti muitai ir (arba) lengvatinės kiekybinės nuolaidos.

 

Kilmės taisykles reglamentuoja Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konvencija.

Be to, į susitarimus įtrauktos nuostatos, susijusios su konkurencijos klausimais, aukšto lygio intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir glaudesniu bendradarbiavimu muitinės reikalų srityje.Jos taip pat apima papildomas taisykles, visų pirma susijusias su viešaisiais pirkimais, teisės aktų derinimu daugelyje sričių, įskaitant standartizavimą, taip pat nuostatas dėl paslaugų ir įsisteigimo.

Daugiau

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos