Prekės

Šiame skirsnyje pateikiamos verslo koncepcijos ir procesai, kuriuos turėtumėte žinoti svarstydami galimybę prekiauti prekėmis. Sąvokos, susijusios su prekyba paslaugomis, plėtojamos atskirame specialiame skirsnyje.

 

Šis skirsnis papildo kitose interneto portalo dalyse, visų pirma:

  • rinkų skyrius, kuriame informuojama apie prekybos pagal ES prekybos susitarimus ir prekybos susitarimus su tam tikromis šalimis sąlygas
  • Mano prekybos padėjėjas, teikiantis išsamią informaciją apie prekybą konkrečiu produktu (prekėmis) tarp konkrečių šalių

Šiame skirsnyje ne tik plėtojamos pagrindinės sąvokos, bet ir pateikiami praktiniai prekybos prekėmis ir informacijos apie prekybos srautus vadovai.

  • Prekybos prekėmis pradžia: šis skirsnis padeda jums įvertinti, ar jūsų įmonė yra pasirengusi prekiauti užsienyje, ir suprasti prekių importo ir (arba) eksporto proceso pagrindus.
  • Statistiniai duomenys: šiame skirsnyje pateikiami istoriniai duomenys apie produktų prekybos vertes ir kiekius, kai prekyba vyko tarp vienos ar kelių ES šalių ir ES nepriklausančios šalies.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos