Prekės

Šiame skirsnyje pristatomos verslo koncepcijos ir procesai, kuriuos turėtumėte žinoti svarstydami galimybę prekiauti prekėmis. Su prekyba paslaugomis susijusios sąvokos plėtojamos atskirame specialiame skyriuje.

 

Šiuo skirsniu papildoma informacija, pateikta kitose interneto portalo dalyse, visų pirma

  • Rinkų skyrius, kuriame informuojama apie prekybos sąlygas pagal ES prekybos susitarimus ir prekybos susitarimus su konkrečiomis šalimis
  • Mano padėjėjas prekybos klausimais, teikiantis išsamią informaciją apie prekybą konkrečiu produktu (prekėmis) tarp konkrečių šalių

Skyriuje ne tik plėtojamos pagrindinės sąvokos, bet ir pateikiami praktiniai prekybos prekėmis ir informacijos apie prekybos srautus vadovai.

  • Pradėti prekiauti prekėmis: šis skyrius jums padeda įvertinti, ar jūsų įmonė pasirengusi prekiauti užsienyje, ir suprasti pagrindinius prekių importo ir (arba) eksporto proceso elementus.
  • Statistiniai duomenys: šiame skirsnyje pateikiami ankstesni duomenys apie produktų, kuriais prekiavo viena ar kelios ES šalys ir ES nepriklausanti šalis, prekybos vertes ir kiekius.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos