Investicijų rūšys

Yra dvi užsienio investicijų rūšys

  • tiesioginės užsienio investicijos,
  • netiesioginės investicijos (portfelinės investicijos)

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) vykdomos, kai vienos šalies bendrovė, tarptautinė korporacija arba fizinis asmuo investuoja į kitos šalies turtą arba perima jos bendrovių nuosavybės dalį. Paprastai tai yra užsienio šalyje veikiančios įmonės akcijų įsigijimas arba patronuojamosios įmonės steigimas, siekiant išplėsti tos šalies veikiančios įmonės veiklą.

TUI gali būti dviejų skirtingų formų: „plyno lauko“ arba susijungimai ir įsigijimai (M & As).

  • „plyno lauko“ investicijos – tai naujos bendrovės arba infrastruktūros užsienyje sukūrimas. Plyno lauko investicijos yra tam tikra patekimo į rinką forma, paprastai naudojama, kai įmonė nori pasiekti aukščiausią užsienio veiklos kontrolės lygį.
  • Susijungimai ir įsigijimai reiškia esamo turto nuosavybės teisių perdavimą savininkui užsienyje. Susijungimo atveju dvi bendrovės sujungiamos į vieną, o įsigijimo atveju vieną bendrovę perima kita.

Netiesioginės investicijos, taip pat vadinamos „užsienio portfelinėmis investicijomis“, vykdomos, kai bendrovės, finansų įstaigos arba asmenys perka bendrovių akcijas užsienio vertybinių popierių biržoje. Šios rūšies investicijos nėra daromos ketinant įsigyti bendrovės emitentės kontrolinį akcijų paketą. Paprastai šios rūšies investicijos yra trumpalaikės ir jomis siekiama pasinaudoti palankiais valiutų keitimo kursų pokyčiais arba gauti trumpalaikį pelną iš palūkanų normų skirtumų. Ji suteikia investuotojams galimybę diversifikuoti savo portfelius ir geriau valdyti susijusią riziką.

Užsienio portfelinės investicijos taip pat gali padėti stiprinti vidaus kapitalo rinkas didinant likvidumą ir prisidėti prie jų veikimo gerinimo. Tai savo ruožtu lems optimalų kapitalo ir išteklių paskirstymą vidaus ekonomikoje. Besiformuojančios ekonomikos šalyse užsienio portfelinės investicijos gali labai prisidėti prie jos vystymosi ir sukurti didelę gerovę.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos