Paslaugos. statistika

ES paslaugos yra vienintelė dinamiškiausia ekonominė veikla, kuriai tenka apie 75 % BVP ir darbo vietų.

Paslaugos apima įvairius sektorius, įskaitant transportą, telekomunikacijas, profesines paslaugas, finansines paslaugas, pašto ir pasiuntinių paslaugas, mažmeninę prekybą ir platinimą, aplinkosaugos paslaugas ir turizmą.

ES yra didžiausia pasaulyje paslaugų eksportuotoja ir importuotoja, vykdanti apie 25 % pasaulinės prekybos paslaugomis. Prekyba paslaugomis taip pat sudaro trečdalį bendros ES prekybos prekėmis ir paslaugomis vertės, o papildomos paslaugos taip pat įtraukiamos į daugumos prekių vertę.

Eurostatas teikia sektorių lygmens statistinius duomenis apie šiuos pagrindinius sektorius:

 • kitiems asmenims priklausančių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos
 • niekur kitur nepriskirtos techninės priežiūros ir remonto paslaugos
 • transporto
 • kelionės
 • statybos
 • draudimo ir pensijų paslaugos
 • finansinės paslaugos
 • kitur nenurodyti mokesčiai už naudojimąsi intelektine nuosavybe
 • telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos
 • kitos verslo paslaugos
 • darbuotojų, kultūros ir poilsio paslaugos
 • kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos

Tarptautinės prekybos paslaugomis statistikoje registruojami paslaugų sandoriai

 • tarp ES valstybių narių gyventojų
 • tarp ES valstybių narių rezidentų ir trečiųjų šalių rezidentų

Šie statistiniai duomenys rodo pinigines vertes pagal paslaugos rūšį ir šalį partnerę, remiantis sandoriais, užregistruotais šalies mokėjimų balanse.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos