Paslaugos. Statistika

ES paslaugos yra vienintelė dinamiškiausia ekonominė veikla, sudaranti apie 75 proc. BVP ir užimtumo.

Paslaugos apima įvairius sektorius, įskaitant transportą, telekomunikacijas, profesines paslaugas, finansines paslaugas, pašto ir pasiuntinių paslaugas, mažmeninę prekybą ir platinimą, aplinkosaugos paslaugas ir turizmą.

ES yra didžiausia pasaulyje paslaugų eksportuotoja ir importuotoja – apie 25 proc. pasaulinės prekybos paslaugomis. Prekyba paslaugomis taip pat sudaro trečdalį bendros ES prekybos prekėmis ir paslaugomis vertės, o papildomos paslaugos taip pat įtrauktos į daugumos prekių vertę.

Eurostatas teikia sektorių lygmens statistinius duomenis pagal šiuos pagrindinius sektorius:

 • kitiems asmenims priklausančių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos
 • kitur nepriskirtos techninės priežiūros ir remonto paslaugos
 • transportas
 • kelionės
 • statybos
 • draudimo ir pensijų paslaugos
 • finansinių paslaugų
 • kitur neįtraukti mokesčiai už naudojimąsi intelektine nuosavybe
 • telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos
 • kitos verslo paslaugos
 • darbuotojų, kultūros ir poilsio paslaugos
 • valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos, nenurodytos kitoje vietoje

Tarptautinės prekybos paslaugomis statistika apima vykdomus paslaugų sandorius

 • tarp ES valstybių narių gyventojų
 • tarp ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių gyventojų

Šie statistiniai duomenys rodo pinigines vertes pagal paslaugos rūšį ir šalį partnerę, remiantis sandoriais, įrašytais į šalies mokėjimų balansą.

 

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos