ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ — ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στην ΕΕ, οι υπηρεσίες αποτελούν την πλέον δυναμική οικονομική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 75 % του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών, το λιανικό εμπόριο και η διανομή, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, με περίπου το 25 % του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Το εμπόριο υπηρεσιών αντιπροσωπεύει επίσης το ένα τρίτο της συνολικής συνδυασμένης αξίας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ, ενώ οι πρόσθετες υπηρεσίες ενσωματώνονται επίσης στην αξία των περισσότερων αγαθών.

Η Eurostat παρέχει στατιστικά στοιχεία σε τομεακό επίπεδο για τους ακόλουθους κύριους τομείς

 • υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους
 • υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • μεταφορές
 • ταξιδιού
 • κατασκευή
 • ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
 • χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • επιβαρύνσεις για τη χρήση διανοητικής ιδιοκτησίας, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης
 • Αλλες υπηρεσΙες προς επιχειρΗσεις
 • προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
 • αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης, που δεν περιλαμβάνονται αλλού

Οι στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών καταγράφουν τις συναλλαγές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται

 • μεταξύ κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ
 • μεταξύ κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ και κατοίκων τρίτων χωρών

Οι στατιστικές αυτές παρέχουν τις νομισματικές αξίες ανά είδος υπηρεσίας και ανά χώρα-εταίρο, με βάση τις συναλλαγές που καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις