Υπηρεσίες — στατιστικές

Στην ΕΕ, οι υπηρεσίες αποτελούν την πλέον δυναμική οικονομική δραστηριότητα που αντιπροσωπεύει περίπου το 75 % του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών, το λιανικό εμπόριο και η διανομή, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, με το 25 % περίπου του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Το εμπόριο υπηρεσιών αντιπροσωπεύει επίσης το ένα τρίτο της συνολικής συνδυασμένης αξίας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ, με πρόσθετες υπηρεσίες ενσωματωμένες επίσης στην αξία των περισσότερων αγαθών.

Η Eurostat παρέχει στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο τομέα για τους ακόλουθους κύριους τομείς:

 • υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους
 • υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • μεταφορές
 • ταξίδια
 • κατασκευές
 • υπηρεσίες τραπεζασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • κατηγορίες για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης
 • άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες
 • προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
 • δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται αλλού

Στατιστικές για τις διεθνείς συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών καταγράφουν τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα

 • μεταξύ κατοίκων των κρατών μελών της ΕΕ
 • μεταξύ κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ και κατοίκων τρίτων χωρών

Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία παρέχουν τις νομισματικές αξίες ανά τύπο υπηρεσίας και ανά χώρα εταίρο, με βάση τις συναλλαγές που καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις