ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ — ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στην ΕΕ, οι υπηρεσίες αποτελούν την πιο δυναμική οικονομική δραστηριότητα που αντιπροσωπεύει περίπου το 75 % του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών, το λιανικό εμπόριο και η διανομή, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και ο τουρισμός.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας υπηρεσιών παγκοσμίως με περίπου το 25 % του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Το εμπόριο υπηρεσιών αντιπροσωπεύει επίσης το ένα τρίτο της συνολικής συνδυασμένης αξίας του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ, ενώ οι πρόσθετες υπηρεσίες ενσωματώνονται επίσης στην αξία των περισσότερων αγαθών.

Η Eurostat παρέχει στατιστικές σε επίπεδο τομέα για τους ακόλουθους κύριους τομείς

 • υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους
 • υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • μεταφορές
 • ταξιδιού
 • κατασκευές
 • ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • επιβαρύνσεις για τη χρήση διανοητικής ιδιοκτησίας, που δεν περιλαμβάνονται αλλού
 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης
 • άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες
 • προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
 • αγαθά και υπηρεσίες του Δημοσίου, που δεν περιλαμβάνονται αλλού

Οι στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών καταγράφουν τις συναλλαγές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται

 • μεταξύ κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ
 • μεταξύ κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ και κατοίκων τρίτων χωρών

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία παρέχουν τις νομισματικές αξίες ανά είδος υπηρεσίας και ανά χώρα-εταίρο, με βάση τις συναλλαγές που καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις