Άλλες πιστοποιήσεις

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις για προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου (My Trade Assistant) για πλήρη στοιχεία.

Έχετε υπόψη ότι στη σελίδα αυτή η γενική περιγραφή κάθε τομέα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Περιορισμοί κατά την εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών (σύστημα Κίμπερλυ)

Το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ έχει ως στόχο να αποτρέπει το εμπόριο διαμαντιών από τη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων, δραστηριοτήτων επαναστατικών κινημάτων και παράνομης διακίνησης όπλων. Οι εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών υπόκεινται σε σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου.

 

Απαγόρευση εισαγωγών γούνας και προϊόντων γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η εισαγωγή ή η εξαγωγή από την ΕΕ γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις