Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2019. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ εξάγουν ήδη αγαθά αξίας άνω των 58 δισ. ευρώ και υπηρεσίες στην Ιαπωνία κάθε χρόνο. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία και τις βοηθά να ανταγωνίζονται καλύτερα στην αγορά αυτή.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία

 • καταργεί τους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς και διευκολύνει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των εταιρειών και των δύο πλευρών
 • διασφαλίζει το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών, ιδίως των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών
 • εγγυάται τη μη διακριτική μεταχείριση των επιχειρήσεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις αγορές δημοσίων συμβάσεων
 • βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιαπωνία, καθώς και την προστασία των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, των αποκαλούμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ)
 • εξοικονομεί στις εταιρείες και των δύο πλευρών σημαντικά χρηματικά ποσά και χρόνο όταν εμπορεύονται αγαθά σε διμερές επίπεδο
 • προβλέπει ενισχυμένη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων που πλήττονται δυσανάλογα από εμπορικούς φραγμούς

 

ΗΙαπωνία είναι ήδη η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της ΕΕ για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Η πρόσβαση στην αγορά θα βελτιωθεί για πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα, ιδίως

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία.

Τιμολόγια

Η συμφωνία καταργεί τη συντριπτική πλειονότητα των δασμών που καταβάλλουν ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες.

Με την έναρξη ισχύος της, η συμφωνία κατάργησε το 99 % των δασμολογικών κλάσεων της ΕΕ και το 97 % των δασμολογικών κλάσεων της Ιαπωνίας. Όσον αφορά τους δασμούς που δεν έχουν ακόμη καταργηθεί, συμφωνήθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις ή μειώσεις δασμών.

Για να ελέγξετε τους δασμούς για το προϊόν σας, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό προϊόντος, ο οποίος βασίζεται στον κωδικό ΕΣ 2017 του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ), τόσο για τους ευρωπαϊκούς όσο και για τους ιαπωνικούς κωδικούς.


Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος σας χρησιμοποιώντας τον εμπορικό βοηθό μου

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον ιαπωνικό στατιστικό κωδικό για τις εισαγωγές.

Η συμφωνία ανοίγει την ιαπωνική αγορά στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, για παράδειγμα 

 • οι δασμοί σε πολλά τυριά όπως το Gouda και το Cheddar θα καταργηθούν με την πάροδο του χρόνου
 • θεσπίζεται αδασμολόγητη ποσόστωση για τα νωπά τυριά (όπως η Mozzarella και η φέτα)
 • οι δασμοί στις εξαγωγές οίνου καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος
 • όσον αφορά το βόειο κρέας, οι εξαγωγείς της ΕΕ θα επωφεληθούν από μειωμένο δασμό
 • για το χοιρινό κρέας παραμένουν μόνο χαμηλοί δασμοί για τις εξαγωγές νωπού κρέατος στην Ιαπωνία και η συμφωνία κατάργησε πλήρως τους δασμούς για το μεταποιημένο κρέας.

Χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών

Οι δασμοί για τη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων είτε καταργούνται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας είτε σταδιακά ακολουθούν χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών.

Το σημείο εκκίνησης για την κατάργηση ή τη μείωση των δασμών είναι ένας «βασικός συντελεστής» και πραγματοποιούνται μειώσεις επί του βασικού αυτού συντελεστή. Μέσω του δασμολογικού κωδικού του προϊόντος θα μπορείτε να βρείτε τη μείωση που εφαρμόζεται στον βασικό συντελεστή του προϊόντος σας.

 • γενικές σημειώσεις για να σας βοηθήσουν να διαβάσετε τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών τόσο της ΕΕ όσο και της Ιαπωνίας
Εισαγωγές από την Ιαπωνία
Εξαγωγή στην Ιαπωνία

Δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ)

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εφαρμόζονται επίσης σε ορισμένα προϊόντα. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, τα οποία θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων και η είσπραξη των εισφορών πραγματοποιούνται από τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (ALIC).

Η εισαγωγή καθορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. βουτύρου και ορού γάλακτος) στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκειται σε σύστημα κρατικών εμπορικών συναλλαγών.

Ενημερωτικά δελτία του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU Business in Japan)

Ορισμένα θαλάσσια προϊόντα υπόκεινται σε ποσοστώσεις εισαγωγής και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης στην Ιαπωνία.

Ιαπωνικό σύστημα βάσης δεδομένων μετάφρασης δικαίου που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας.

Μέτρα διασφάλισης

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει επίσης διμερή μέτρα διασφάλισης. Στόχος μιας δράσης «διασφάλισης» (δηλαδή ο προσωρινός περιορισμός των εισαγωγών ενός προϊόντος) είναι η προστασία ενός συγκεκριμένου εγχώριου κλάδου παραγωγής από την αύξηση των εισαγωγών οποιουδήποτε προϊόντος που προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής. Στη συμφωνία αυτή, τα γεωργικά μέτρα διασφάλισης χρησιμοποιούνται για την προστασία συγκεκριμένων προϊόντων από τέτοιες αυξήσεις κατά τις εισαγωγές.

Τα προϊόντα της ΕΕ που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα είναι:

 • βόειο κρέας και χοιρινό κρέας (συμπεριλαμβανομένου του μεταποιημένου χοιρινού κρέατος)
 • συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (WPC), σκόνη ορού γάλακτος
 • πορτοκάλια νωπά
 • άλογα ιπποδρομιών

Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των γεωργικών μέτρων διασφάλισης.

 

Ο βοηθός μου σε θέματα εμπορίου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τα μέτρα που ισχύουν για το προϊόν και την αγορά σας και παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

 

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ΕΕ L330 της 27.12.2018, σ. 21).

Το προϊόν μου προέρχεται από την ΕΕ ή την Ιαπωνία;

Προκειμένου το προϊόν σας να πληροί τις προϋποθέσεις του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Ιαπωνίας.

Ένα προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή την Ιαπωνία, εάν είναι

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο (π.χ. ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας της μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (π.χ. ανοχή ή σώρευση).

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων κανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ενδυμάτων και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα του προϊόντος, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου ή της τιμής «ελεύθερο επί του οχήματος» του προϊόντος
 • αυτό το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ωστόσο, και αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα στη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας, το εν λόγω όριο ανοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου το βάρος μη καταγόμενων υλών υπερβαίνει το κατώτατο όριο βάρους που προβλέπεται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των εν λόγω υλών δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος — πέραν αυτού του 10 % της αξίας, οι εν λόγω ύλες πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Ιαπωνίας.
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 6 έως 8 του παραρτήματος 3-Α Εισαγωγικές σημειώσεις των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν
Σώρευση

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει δύο τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Ιαπωνίας μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος στην ΕΕ
 • πλήρης σώρευση — οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή την Ιαπωνία μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες ύλες που συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν (με άλλα λόγια, η μεταποίηση που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν η μεταποίηση επαρκεί για να προσδώσει τον χαρακτήρα καταγωγής στις ίδιες τις ύλες (και αντιστρόφως)

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της μη τροποποίησης.

Κανόνας της μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στην Ιαπωνία (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • διαχωρισμός των φορτίων

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση του κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου 3 σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας. Διευκρινίζουν, για παράδειγμα, τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διεκδικήσουν προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Πώς να αξιώσετε προτιμησιακό δασμολόγιο 

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με βάση

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε

Βεβαίωση καταγωγής

Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή την Ιαπωνία προσκομίζοντας βεβαίωση καταγωγής.

Στην ΕΕ μπορεί να γίνει από

 • εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)και ο ίδιος αριθμός REX μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (π.χ. εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

Στην Ιαπωνία μπορεί να γίνει από

Τι πρέπει να περιέχει η βεβαίωση καταγωγής;

 • η βεβαίωση καταγωγής θα πρέπει να αναγράφεται σε τιμολόγιο ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο ταυτοποίησης του προϊόντος.
 • το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στην ιαπωνική γλώσσα και περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3-Δ, η χώρα εισαγωγής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να υποβάλει μετάφραση της βεβαίωσης καταγωγής.
 • οι εξαγωγείς πρέπει να αναφέρουν τα κριτήρια καταγωγής που χρησιμοποιούνται στη βεβαίωση καταγωγής τους με κωδικό (βλ. παράρτημα 3-Δ)

Υποβολή και ισχύς

 • η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, αλλά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Οικατευθυντήριες γραμμές της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων παρέχουν πρόσθετες εξηγήσεις.

Γνώση του εισαγωγέα
 • οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακούς δασμούς με βάση τις δικές τους γνώσεις σχετικά με την καταγωγή των εισαγόμενων προϊόντων — μπορεί να βασίζεται σε δικαιολογητικά έγγραφα ή αρχεία που παρέχονται από τον εξαγωγέα ή τον κατασκευαστή του προϊόντος, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του εισαγωγέα. Οικατευθυντήριες γραμμές της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας σχετικά με τις γνώσεις των εισαγωγέων παρέχουν πρόσθετες εξηγήσεις
 • δεδομένου ότι ένας εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση με δική του γνώση, δεν χρησιμοποιείται βεβαίωση καταγωγής και κανένας εξαγωγέας ή παραγωγός δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων στο μέρος εξαγωγής
 • ο εισαγωγέας που χρησιμοποιεί «γνώση του εισαγωγέα» δεν χρειάζεται να καταχωριστεί στη βάση δεδομένων REX

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα
 • οι αρχές του εισάγοντος μέρους καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ 

Οι τεχνικοί κανόνες περιλαμβάνουν τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το προϊόν σας, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή οι επιδόσεις, και είναι σημαντικά διότι διασφαλίζουν την επίτευξη σημαντικών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της ανθρώπινης υγείας ή η ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να σχετίζονται με ζητήματα όπως:

 • Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις
 • Κανόνες και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ΥΦΠ
 • Περιβαλλοντικοί κανονισμοί που ισχύουν για τα εισαγόμενα εμπορεύματα.

Πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες ώστε τα προϊόντα σας να μπορούν να αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον συμμορφώνονται με τα αναγκαία τεχνικά πρότυπα.

 

Για να μάθετε τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν σας, πηγαίνετε στον εμπορικό βοηθό μου και αναγράψτε το όνομα ή τον κωδικό του προϊόντος σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων για πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις προϊόντος και σχετικούς συνδέσμους

Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (ΥΦΠ) μέτρα (π.χ. νόμοι, κανονισμοί, πρότυπα) είναι μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών από ασθένειες, παράσιτα ή προσμείξεις.

Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ, είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Ιαπωνία, όπως και η ΕΕ, διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα του κόσμου στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία δεν επιτρέπει τη χρήση αυξητικών ορμονών για την παραγωγή βοείου κρέατος και οι Ιάπωνες καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία στις κανονιστικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της ΕΕ για το βόειο κρέας που έχει υποστεί ορμόνες και τους κανόνες της σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών. 

Επιπλέον, όλες οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων στην ΕΕ από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. 

Μόνο μία αρμόδια αρχή στην Ιαπωνία, η οποία έχει αναγνωριστεί επισήμως από την Επιτροπή ως υπεύθυνη να πιστοποιεί τη συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις της ΕΕ, μπορεί να εκδίδει τα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά. 

Η εμπορική συμφωνία συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα σας δεν εμποδίζονται να εισέλθουν στην ιαπωνική αγορά λόγω αδικαιολόγητων φραγμών ΥΦΠ και συμβάλλει στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκριση των εξαγωγών τροφίμων σας στην Ιαπωνία.

Αν εισάγετε από την Ιαπωνία στην ΕΕ, μάθετε περισσότερα για τις απαιτήσεις ΥΦΠ εδώ.

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματούν τις εξαγωγές σας στην Ιαπωνία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Ο εκτελωνισμός περιλαμβάνει συνήθως ελέγχους σχετικά με

 • επί των καταβλητέων δασμών
 • την ορθή περιγραφή των εμπορευμάτων, την καταγωγή και την αξία τους
 • μέτρα ασφάλειας και προστασίας (λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, τσιγάρα, όπλα, παραποιημένα προϊόντα, καταπολέμηση της τρομοκρατίας)
 • συμμόρφωση με ειδική νομοθεσία, όπως περιβαλλοντική νομοθεσία, υγειονομικές απαιτήσεις, κτηνιατρικούς, φυτοϋγειονομικούς και ποιοτικούς κανονισμούς

Η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας εξασφαλίζει αποτελεσματικότερες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Μπορείτε να συμβουλευθείτε λεπτομερείς οδηγούς βήμα-προς-βήμα που περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (προσδιορίστε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στον εμπορικό βοηθό μου)
 • Φορτωτική ή αεροπορική φορτωτική
 • κατάλογος συσκευασίας, λογαριασμοί φορτίου και πιστοποιητικά ασφάλισης (αναγκαία σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου.

Ιαπωνικές τελωνειακές αρχές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων

Η Ιαπωνία φιλοξενεί επίσης εννέα διαφορετικές τελωνειακές δικαιοδοσίες, και ίσως αξίζει να επικοινωνήσουμε με εκείνες που σας αφορούν για να εξομαλύνετε την τελωνειακή διαδικασία για το προϊόν σας.

Διαδικασίες

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στην Ιαπωνία. Οι δεσμεύσεις ενισχύονται και περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την προστασία των εμπορικών απορρήτων, των εμπορικών σημάτων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τους ελάχιστους κοινούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων ρυθμιστικών δοκιμών για φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και διατάξεις για την επιβολή της νομοθεσίας σε αστικές υποθέσεις.

Η συμφωνία αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και παρέχει προστασία στην ιαπωνική αγορά για περισσότερα από 200 ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένης ευρωπαϊκής γεωγραφικής προέλευσης, γνωστά ως γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ). Οι κάτοχοι διμερώς συμφωνημένων γεωγραφικών ενδείξεων στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και των ποτών επωφελούνται από την προστασία από την παραποίηση/απομίμηση. Κατάλογος των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ και την Ιαπωνία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 14-Β της ΣΟΕΣ.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας επιβεβαιώνει ότι τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για τη διατήρηση της ενίσχυσης της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τόσο η ΕΕ όσο και η Ιαπωνία δεσμεύθηκαν να χορηγήσουν παράταση της διάρκειας της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα γεωργικά χημικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών κατάθεσης και εξέτασης, ανατρέξτε στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Ιαπωνίας.

Άλλα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το ιαπωνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρέχει επισκοπήσεις για τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα σχέδια και υποδείγματα, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας εξηγεί επίσης περαιτέρω την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σας.

Υπηρεσίες

Η συμφωνία διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ και της Ιαπωνίας να παρέχουν υπηρεσίες και προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα στους εργαζομένους των εταιρειών ώστε να εκτελούν την εργασία τους επί τόπου.

Προσωρινή μετακίνηση προσωπικού της εταιρείας 

Παράρτημα 8-Γ: Μνημόνιο συμφωνίας για την κυκλοφορία των φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς

Η συμφωνία προβλέπει ορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο τμήμα Δ του κεφαλαίου 8.

Ο πίνακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πίνακας της Ιαπωνίας στο παράρτημα III του παραρτήματος 8-Β προβλέπουν ορισμένες επιφυλάξεις και περαιτέρω διατάξεις όσον αφορά τους επιχειρηματικούς επισκέπτες για σκοπούς εγκατάστασης, τους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους, τους επενδυτές και τους βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες. Το παράρτημα III του παραρτήματος 8-B είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ορισμένες επιφυλάξεις, περιορισμοί και περαιτέρω διατάξεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες προβλέπονται στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πίνακα της Ιαπωνίας στο παράρτημα IV του παραρτήματος 8-Β. Το παράρτημα IV του παραρτήματος 8-B είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, όπως μια διάταξη για την επιβεβαίωση του δικαιώματος των μερών να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες. Η ΣΟΕΣ επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αρχών να διατηρούν τις δημόσιες υπηρεσίες δημόσιες και δεν θα εξαναγκάσει τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν ή να απορρυθμίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του νερού.

Συμφωνήθηκαν ειδικές δεσμεύσεις σε τομείς όπως:

 • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
 • τηλεπικοινωνίες
 • υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, βλ. τμήμα Γ του κεφαλαίου 8 της συμφωνίας.

Μετακίνηση ειδικευμένου προσωπικού

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις
Περιορισμοί της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παρόχων υπηρεσιών επί συμβάσει και των ανεξάρτητων επαγγελματιών στην Ιαπωνία

Όσον αφορά ορισμένες υπηρεσίες, το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένο κατά τρόπο όπως ορίζεται στο προσάρτημα IV «Περιορισμοί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των παρόχων συμβατικών υπηρεσιών και των ανεξάρτητων επαγγελματιών στην Ιαπωνία» του παραρτήματος 8-Β «Πίνακες για το κεφάλαιο 8» της συμφωνίας.

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Στην Ιαπωνία υπάρχουν πολλοί εργατικοί νόμοι που αφορούν την προστασία των εργαζομένων.  Η εν λόγω εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται κατ’ αρχήν σε όλες τις θέσεις εργασίας στην Ιαπωνία, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης είναι ιαπωνικός ή αλλοδαπός ή από το αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή ή έχει συσταθεί στην Ιαπωνία.  Ο κανονισμός για τους εν λόγω νόμους ισχύει επίσης για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ιαπωνία, εφόσον οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πληρούν τον νομικό ορισμό των εργαζομένων βάσει των εν λόγω νόμων. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το συνολικό σύστημα εργατικού δικαίου στην Ιαπωνία σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων διατίθενται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση ξένης απασχόλησης
Πληροφορίες σχετικά με τους κύριους κανονισμούς εργασίας

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

Στην Ιαπωνία

 • οιτηλεπικοινωνίες ορίζονται ευρέως από τον νόμο για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ως «η μετάδοση, η αναμετάδοση ή η λήψη κωδικών, ήχων ή εικόνων μέσω καλωδίου, ραδιοφώνου ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρομαγνητικής μορφής».
 • ωςτηλεπικοινωνιακή υπηρεσία νοείται η «ενδιάμεση επικοινωνία τρίτων με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού μέσου ή η κατ’ άλλον τρόπο προσφορά τηλεπικοινωνιακού μέσου για επικοινωνίες τρίτων», και
 • στη συνέχεια, η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών ορίζεται ως «επιχείρηση στην οποία ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών άλλων, εκτός από την παροχή ραδιοτηλεοπτικών εγκαταστάσεων βάσει του νόμου περί ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων».

Το εγχειρίδιο για την είσοδο στην αγορά στον ιαπωνικό τομέα τηλεπικοινωνιών — διαθέσιμο μόνο στην Ιαπωνία — που γενικά εμπίπτει στον ορισμό της «δραστηριότητας τηλεπικοινωνιών» και, ως εκ τούτου, απαιτεί κοινοποίηση ή καταχώριση.

Είσοδος στην ιαπωνική αγορά
 • Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών: Εγχειρίδιο εισόδου στην ιαπωνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, Ιούνιος 2016 (αγγλικά). Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η αγγλική έκδοση ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένη. Επιπλέον, συμπληρωματικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, παραδειγμάτων περιπτώσεων που υποδεικνύουν αν η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις) είναι διαθέσιμα μόνο στην ιαπωνική έκδοση, του Μαΐου 2019, καθώς και στο συμπλήρωμα αυτού του εγγράφου του Οκτωβρίου 2019.
 • Τα ακόλουθα εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται επίσης εδώ:
  • Εγχειρίδιο για την είσοδο στην αγορά γενικών δραστηριοτήτων καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης (αγγλικά)·
  • Εγχειρίδιο για την κατασκευή δικτύων από τηλεπικοινωνιακούς μεταφορείς (αγγλικά)· και
  • Guidelines for use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities (Guideline for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities) που ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (αγγλικά).
Αυστηροποίηση των κανονισμών που εφαρμόζονται στις ξένες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής

Προσθήκη των επιχειρήσεων που απαιτούνται για την υποβολή προηγούμενης κοινοποίησης σχετικά με τους εισερχόμενουςάμεσους επενδυτές (METI, αγγλικά) — Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ΤΠ έχουν προστεθεί στους κλάδους που υπόκεινται στην απαίτηση προηγούμενης κοινοποίησης σχετικά με τις εισερχόμενες άμεσες επενδύσεις.

Δημόσιες συμβάσεις

Κάθε χρόνο, οι εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές κυβερνήσεις στην Ιαπωνία και την ΕΕ αγοράζουν — ή προμηθεύονται — αγαθά και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από ιδιωτικές εταιρείες. Οι εν λόγω φορείς προκηρύσσουν δημόσιους διαγωνισμούς στο πλαίσιο των οποίων οι επιχειρήσεις υποβάλλουν προσφορές.

Η ΣΟΕΣ επεκτείνει την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και ανοίγει νέες αγορές για τις εταιρείες και των δύο πλευρών.

Η ΕΕ και η Ιαπωνία συμφώνησαν σε κανόνες που

 • απαγόρευση των άδικων διακρίσεων από τη μία πλευρά σε βάρος προσφερόντων από την άλλη πλευρά
 • μεγιστοποίηση της διαφάνειας στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν επίγνωση των ευκαιριών και των δύο πλευρών
 • μεγιστοποίηση των ευκαιριών για τις επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ιαπωνία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης — εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό

Η αυξημένη πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ σε συμβάσεις που προκηρύσσονται στην Ιαπωνία καλύπτει τομείς όπως:

 • σιδηρόδρομοι
 • νοσοκομεία
 • ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες

Επενδύσεις

Η συμφωνία προωθεί τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας και επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε μέρους να ρυθμίζει τους θεμιτούς στόχους πολιτικής που συμφωνούνται σε μη εξαντλητικό κατάλογο. Βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ενδεχόμενης συμφωνίας σχετικά με την προστασία των επενδύσεων.

Όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και την ελευθέρωση των επενδύσεων, η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας ενέκρινε ένα σύστημα αρνητικού καταλόγου που απαριθμεί τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά μη συμμορφούμενα μέτρα που πρέπει να επιφυλαχθούν, απελευθερώνοντας κατ’ αρχήν όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων.

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις για την ελευθέρωση των επενδύσεων, βλ. τμήμα Β του κεφαλαίου 8 της συμφωνίας

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις για υφιστάμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, ανατρέξτε στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πίνακα της Ιαπωνίας που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παραρτήματος 8-Β της συμφωνίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους ακόλουθους συνδέσμους:

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις για μελλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, ανατρέξτε στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πίνακα της Ιαπωνίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παραρτήματος 8-Β, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους ακόλουθους συνδέσμους:

Όσον αφορά την κυκλοφορία των επενδυτών για επιχειρηματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσίες» ανωτέρω.

Πώς να δημιουργήσετε επιχειρήσεις στην Ιαπωνία

Επισκόπηση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Ιαπωνία
Απαιτούμενα έντυπα

Περιορισμοί των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ιαπωνία

Επισκόπηση των διαδικασιών βάσει του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου

Επισκόπηση του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου και του συστήματος κοινοποίησης (Ιαπωνικά)

Νόμος περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου (αγγλικά και ιαπωνικά). Ωστόσο, θεωρείτε ότι η αγγλική μετάφραση δεν είναι πάντοτε επικαιροποιημένη. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιαπωνική έκδοση

 

Επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου («FEFTA»), ως «αλλοδαπός επενδυτής» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα που πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις στο εσωτερικό κ.λπ. και απαριθμούνται στα στοιχεία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της FEFTA, ή συγκεκριμένη απόκτηση που ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της FEFTA:
φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος Ιαπωνίας·
II) οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο ή έχει κεντρικό γραφείο σε ξένη χώρα·
ιαπωνική εταιρεία στην οποία το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται άμεσα ή έμμεσα μέσω καθορισμένης εταιρείας από πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία i) και/ή ii) ανωτέρω είναι 50 % ή περισσότερο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου· ή
iv) ιαπωνική οντότητα στην οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο i) ανωτέρω αποτελούν είτε την πλειοψηφία όλων των στελεχών της εταιρείας είτε την πλειοψηφία των υπαλλήλων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης.

Κλάδοι για τους οποίους απαιτούνται εκ των προτέρων κοινοποιήσεις
Έντυπα κοινοποίησης

Το σωστό έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τα μέσα επένδυσης.

Κρατικά κίνητρα για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ιαπωνία

ΟΡΓΑΝΑ για ΕΡΕΥΝΕΣ & διαβουλευση

Γραφείο του Invest Japan

Καθένα από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες διαθέτει Γραφείο Invest Japan (αγγλικά), το οποίο ανταποκρίνεται στις ακόλουθες δράσεις δυνητικών επενδυτών

 • αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις και την υποβολή αιτήσεων για επενδυτικές ευκαιρίες· και
 • καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία του προηγμένου συστήματος κοινοποίησης, του λεγόμενου «συστήματος επιστολής μη ανάληψης δράσης» και των επενδύσεων.
 • Τα έντυπα έρευνας στα αγγλικά για να επικοινωνήσουν με το Office of Invest Japan σε κάθε αρμόδιο υπουργείο/οργανισμό παρέχονται από τον JETRO: Γραφεία Invest JAPAN: Στοιχεία επικοινωνίας (αγγλικά)
 • Η JETRO παρέχει ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τους ξένους επενδυτές που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους βάση στην Ιαπωνία: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (Αγγλικά)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή «Invest Japan Hotline»
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΜΜΕ

Η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο οποίο διευκρινίζεται ότι τα μέρη παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά του άλλου μέρους.

Ιστότοπος της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία

Ιαπωνικός ιστότοπος για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος που προορίζεται για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ περιλαμβάνει συνδέσμους προς τις αρχές σχετικά με συγκεκριμένα εμπορικά θέματα και μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης ανά τελωνειακό κωδικό για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για την ιαπωνική αγορά.

Δίαυλος διανομής

Η δημιουργία ενός πρακτικού διαύλου διανομής είναι καίριας σημασίας για τη διάθεση του προϊόντος σας στα ιαπωνικά ράφια και εμπόρους λιανικής πώλησης. Απαιτεί την εξασφάλιση των εθνικών και τοπικών διανομέων στην Ιαπωνία, ιδίως για την υπέρβαση των γλωσσικών, τεχνικών και υλικοτεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.

Ο Οργανισμός Παραγωγικών Εισαγωγών και Εσωτερικής Προώθησης (Mipro), το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, αποτελεί καλό σημείο επαφής για όλους τους παραγωγούς της ΕΕ.

Ο Ιαπωνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (JETRO) διαθέτει επίσης μια πλατφόρμα για την αντιστοίχιση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου οι Ιάπωνες και αλλοδαποί πωλητές και αγοραστές μπορούν να προβαίνουν σε ειδοποιήσεις.

Επεξήγηση της σημασίας του ρόλου των επιχειρήσεων διαπραγμάτευσης

Οι εμπορικές εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις εισαγόμενων εμπορευμάτων στην Ιαπωνία, ενεργώντας ως σύνδεσμοι μεταξύ ξένων κατασκευαστών και Ιαπώνων αγοραστών, και αντιστρόφως.

Ο ρόλος των επιχειρήσεων διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

 • προσδιορισμός της ζήτησης
 • συνδρομή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κατασκευαστών και αγοραστών
 • ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής. 

Οι εμπορικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν βοήθεια για τον εντοπισμό της ζήτησης και/ή των τοπικών εταίρων στην Ιαπωνία και μπορεί να είναι

 • γενικές εμπορικές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται σχεδόν με οτιδήποτε
 • εξειδικευμένες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. προϊόντα χάλυβα, τρόφιμα κ.λπ.).

Σύνδεσμοι και επαφές

Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου

Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία

Πλήρες κείμενο της συμφωνίας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;