Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ και Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1 Φεβρουαρίου 2019. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ εξάγουν ήδη πάνω από 58 δισ. ευρώ σε αγαθά και 28 δισ. ευρώ σε υπηρεσίες στην Ιαπωνία κάθε χρόνο. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ιαπωνία και τις βοηθά να ανταγωνίζονται καλύτερα στην αγορά αυτή.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1 Φεβρουαρίου 2019.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία

 • καταργεί τους δασμούς και άλλους εμπορικούς φραγμούς και διευκολύνει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των εταιρειών αμφοτέρων των πλευρών
 • διασφαλίζει το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών, ιδίως των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών
 • εγγυάται τη μη διακριτική μεταχείριση των επιχειρήσεων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις αγορές δημοσίων συμβάσεων
 • βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιαπωνία, καθώς και την προστασία των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, των λεγόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ)
 • εξοικονομεί σημαντικά χρηματικά ποσά και χρόνο στις εταιρείες αμφότερων των πλευρών όταν εμπορεύονται αγαθά σε διμερές επίπεδο
 • προβλέπει ενισχυμένη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων που πλήττονται δυσανάλογα από εμπορικούς φραγμούς

 

ΗΙαπωνία είναι ήδη η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά γεωργικών εξαγωγών της ΕΕ. Η πρόσβαση στην αγορά θα βελτιωθεί για πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα, ιδίως

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία.

Δασμοί

Η συμφωνία καταργεί τη συντριπτική πλειονότητα των δασμών που καταβάλλουν ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες.

Με την έναρξη ισχύος, η συμφωνία κατάργησε το 99 % των δασμολογικών κλάσεων της ΕΕ και το 97 % των δασμολογικών κλάσεων της Ιαπωνίας. Όσον αφορά τους δασμούς που δεν έχουν καταργηθεί ακόμη, συμφωνήθηκαν δασμολογικές ποσοστώσεις ή δασμολογικές μειώσεις.

Για να ελέγξετε τους δασμούς για το προϊόν σας, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό προϊόντος, ο οποίος βασίζεται στον κωδικό HS2017 του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ), τόσο για τους ευρωπαϊκούς όσο και για τους ιαπωνικούς κωδικούς.


Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος σας χρησιμοποιώντας τον δικό μου βοηθό εμπορίου

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον στατιστικό κωδικό της Ιαπωνίας για τις εισαγωγές.

Η συμφωνία ανοίγει την ιαπωνική αγορά στις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ, για παράδειγμα 

 • Οι δασμοί για πολλά τυριά όπως το Gouda και το Cheddar θα καταργηθούν με την πάροδο του χρόνου
 • Καθιερώνεται δασμολογική ποσόστωση για τα νωπά τυριά (όπως η Mozzarella και η φέτα)
 • Οι δασμοί για τις εξαγωγές οίνου καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος
 • Όσον αφορά το βόειο κρέας, οι εξαγωγείς της ΕΕ θα επωφεληθούν από μειωμένο δασμό
 • Όσον αφορά το χοιρινό κρέας, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο χαμηλοί δασμοί για τις εξαγωγές νωπού κρέατος στην Ιαπωνία και η συμφωνία κατάργησε πλήρως τους δασμούς για το μεταποιημένο κρέας.

Χρονοδιαγράμματα κατάργησης δασμών

Οι δασμοί για τη μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων είτε καταργούνται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας είτε σταδιακά ακολουθούν χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών.

Το σημείο εκκίνησης για την κατάργηση ή τη μείωση των τελωνειακών δασμών είναι ένας «βασικός συντελεστής» και οι μειώσεις πραγματοποιούνται σε αυτόν τον βασικό συντελεστή. Μέσω του δασμολογικού κωδικού του προϊόντος θα μπορείτε να βρείτε τη μείωση που ισχύει για τον βασικό συντελεστή του προϊόντος σας.

 • Γενικές σημειώσεις που σας βοηθούν να διαβάσετε τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης δασμών τόσο της ΕΕ όσο και της Ιαπωνίας
Εισαγωγές από την Ιαπωνία
Εξαγωγή στην Ιαπωνία

Δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ)

Οι ΔΠ εφαρμόζονται επίσης σε ορισμένα προϊόντα. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, οι οποίοι θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση εντός δεδομένου χρονικού πλαισίου.

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων και η είσπραξη των εισφορών πραγματοποιούνται από τη συνεργασία βιομηχανιών ζωικού κεφαλαίου (Agriculture & Livestock Industries Cooperation — ALIC).

Η εισαγωγή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. βουτύρου και ορού γάλακτος) στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκειται σε κρατικό σύστημα εμπορίας.

Ενημερωτικά δελτία από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU Business in Japan)

Ορισμένα προϊόντα της θάλασσας υπόκεινται σε ποσοστώσεις εισαγωγής και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης στην Ιαπωνία.

Σύστημα βάσης δεδομένων για τημετάφραση ιαπωνικού δικαίου που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας.

Μέτρα διασφάλισης

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει επίσης διμερή μέτρα διασφάλισης. Στόχος της δράσης «διασφάλισης» (δηλαδή ο προσωρινός περιορισμός των εισαγωγών ενός προϊόντος) είναι η προστασία ενός συγκεκριμένου εγχώριου κλάδου παραγωγής από την αύξηση των εισαγωγών οποιουδήποτε προϊόντος που προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής. Στη συμφωνία αυτή, τα γεωργικά μέτρα διασφάλισης χρησιμοποιούνται για την προστασία συγκεκριμένων προϊόντων από τέτοιες αυξήσεις των εισαγωγών.

Τα προϊόντα της ΕΕ που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα είναι:

 • βόειο και χοιρινό κρέας (συμπεριλαμβανομένου του μεταποιημένου χοιρινού)
 • συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (ΣΑΠ), σκόνη ορού γάλακτος
 • νωπά πορτοκάλια
 • άλογα ιπποδρομιών

Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των γεωργικών μέτρων διασφάλισης.

 

Ο βοηθός μου στον τομέα του εμπορίου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τα μέτρα που ισχύουν για το προϊόν και την αγορά σας και παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ΕΕ L 330 της 27.12.2018, σ. 21).

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή την Ιαπωνία;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή την Ιαπωνία.

Ένα προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή την Ιαπωνία, εάν

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο (για παράδειγμα, ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν (για παράδειγμα ανοχή ή σώρευση).

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών κανόνων για κάθε προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου ή της τιμής «ελεύθερο επί του σκάφους» του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν.
 • ωστόσο, και αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα στη συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας, αυτή η ανοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το βάρος μη καταγόμενων υλών υπερβαίνει το κατώτατο όριο βάρους που προβλέπεται στους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των εν λόγω υλών δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος — πέραν αυτού του 10 % κατ’ αξία, οι ύλες αυτές πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Ιαπωνίας.
 • Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 6 έως 8 του παραρτήματος 3-Α Εισαγωγικές σημειώσεις των ειδικών κανόνων καταγωγής γιατα προϊόντα
Σώρευση

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει δύο τρόπους σωρευτικής καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Ιαπωνίας μπορούν να λογίζονται ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος στην ΕΕ
 • πλήρης σώρευση — η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιείται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή την Ιαπωνία μπορεί να θεωρηθεί καταγόμενη χώρα για να συμβάλει στη συμμόρφωση με τον κανόνα για το συγκεκριμένο προϊόν (με άλλα λόγια, η μεταποίηση που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία μπορεί να θεωρηθεί ως εργασία που πληροί τις προϋποθέσεις στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν η μεταποίηση επαρκεί για να προσδώσει τον χαρακτήρα καταγωγής στις ίδιες τις ύλες (και αντιστρόφως)

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας περί μη τροποποίησης.

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στην Ιαπωνία (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • συντήρηση προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση του κανόνα, όπως:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 τμήμα Β σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας. Διευκρινίζουν, για παράδειγμα, τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου 

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με βάση

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε

Βεβαίωση καταγωγής

Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν αυτοβούλως ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή την Ιαπωνία με την υποβολή βεβαίωσης καταγωγής.

Στην ΕΕ αυτό μπορεί να γίνει από

 • Εξαγωγέας εγγεγραμμένος στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX), και ο ίδιος αριθμός REX μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (για παράδειγμα, η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά)
 • κάθε εξαγωγέας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR.

Στην Ιαπωνία μπορεί να γίνει από

 • εξαγωγέας με χορηγηθέντα Japan Corporate Number (Japan Corporate Number)

Τι πρέπει να περιέχει η βεβαίωση καταγωγής;

 • η βεβαίωση καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο με το οποίο ταυτοποιείται το προϊόν.
 • Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ιαπωνική γλώσσα, και παρατίθεται στο παράρτημα 3-Δ, η χώρα εισαγωγής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να υποβάλει μετάφραση της βεβαίωσης καταγωγής.
 • Οι εξαγωγείς πρέπει να αναφέρουν με κωδικό τα κριτήρια καταγωγής που χρησιμοποιούν στη βεβαίωση καταγωγής τους (βλέπε παράρτημα 3-Δ)

Υποβολή και εγκυρότητα

 • η βεβαίωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης καταγωγής
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, αλλά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Οικατευθυντήριες γραμμές της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας σχετικά με τη βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων παρέχουν πρόσθετες εξηγήσεις.

Γνώση του εισαγωγέα
 • οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακούς δασμούς με βάση τις δικές τους γνώσεις σχετικά με την καταγωγή των εισαγόμενων προϊόντων — μπορεί να βασίζεται σε δικαιολογητικά έγγραφα ή αρχεία που παρέχει ο εξαγωγέας ή ο κατασκευαστής του προϊόντος, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του εισαγωγέα. Ηκαθοδήγηση της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας σχετικά με τις γνώσεις του εισαγωγέα παρέχει πρόσθετες εξηγήσεις
 • δεδομένου ότι ένας εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση με βάση τις γνώσεις του, δεν χρησιμοποιείται βεβαίωση καταγωγής και κανένας εξαγωγέας ή παραγωγός δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ούτε να λάβει μέτρα σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων στο μέρος εξαγωγής.
 • ο εισαγωγέας που χρησιμοποιεί «γνώση του εισαγωγέα» δεν χρειάζεται να είναι καταχωρισμένος στη βάση δεδομένων REX

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα
 • οι αρχές του εισάγοντος μέρους καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα

Απαιτήσεις προϊόντων 

Οι τεχνικοί κανόνες περιλαμβάνουν τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το προϊόν σας, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή οι επιδόσεις, και είναι σημαντικά διότι διασφαλίζουν την επίτευξη σημαντικών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της ανθρώπινης υγείας ή η ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να σχετίζονται με ζητήματα όπως:

 • Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις
 • Κανόνες και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ΥΦΠ
 • Περιβαλλοντικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα.

Πρέπει να τηρείτε αυτούς τους κανόνες, ώστε τα προϊόντα σας να μπορούν να αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον συμμορφώνονται με τα αναγκαία τεχνικά πρότυπα.

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν σας, πηγαίνετε στον βοηθό μου για το εμπόριο και πληκτρολογήστε το όνομα ή τον κωδικό του προϊόντος σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις προϊόντος και σχετικούς συνδέσμους

Ταυγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (π.χ. νόμοι, κανονισμοί, πρότυπα) είναι μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών από ασθένειες, επιβλαβείς οργανισμούς ή προσμείξεις.

Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ, είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ΥΦΠ μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας διατίθενται εδώ.

Η Ιαπωνία, όπως και η ΕΕ, διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα του κόσμου στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία δεν επιτρέπει τη χρήση αυξητικών ορμονών για την παραγωγή βοείου κρέατος και οι Ιάπωνες καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία στις κανονιστικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της ΕΕ για το βόειο κρέας που υποβάλλεται σε ορμόνες και τους κανόνες της σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών. 

Επιπλέον, όλες οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων στην ΕΕ από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. 

Μόνο μία αρμόδια αρχή στην Ιαπωνία, η οποία έχει αναγνωριστεί επισήμως από την Επιτροπή ως υπεύθυνη να πιστοποιεί τη συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις της ΕΕ, μπορεί να εκδίδει τα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά. 

Η εμπορική συμφωνία συμβάλλει στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα σας δεν παρεμποδίζονται από την είσοδο στην ιαπωνική αγορά λόγω αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών ΥΦΠ και συμβάλλει στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των εξαγωγών τροφίμων σας στην Ιαπωνία.

Αν εισάγετε εισαγωγές από την Ιαπωνία στην ΕΕ, μάθετε περισσότερα για τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εδώ.

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρατε τι σταματάτε τις εξαγωγές σας στην Ιαπωνία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Ο εκτελωνισμός περιλαμβάνει συνήθως ελέγχους σχετικά με

 • οι καταβλητέοι δασμοί
 • ορθή περιγραφή των εμπορευμάτων, καταγωγή και αξία τους
 • μέτρα ασφάλειας και προστασίας (λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, τσιγάρα, όπλα, προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, καταπολέμηση της τρομοκρατίας)
 • συμμόρφωση με ειδική νομοθεσία, όπως περιβαλλοντική νομοθεσία, υγειονομικές απαιτήσεις, κτηνιατρικοί, φυτοϋγειονομικοί και ποιοτικοί κανονισμοί

Η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας διασφαλίζει αποτελεσματικότερες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Μπορείτε να συμβουλευτείτε λεπτομερείς οδηγούς βήμα προς βήμα που περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • Εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στο My Trade Assistant)
 • Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς ή αεροπορικής μεταφοράς
 • Κατάλογος συσκευασίας, λογαριασμοί φορτίου και πιστοποιητικά ασφάλισης (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Άδειες εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενδέχεται να επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στον ιστότοπο My Trade Assistant.

Τα τελωνεία της Ιαπωνίας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ιαπωνικά τελωνειακά καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων

Στην Ιαπωνία υπάρχουν επίσης εννέα διαφορετικές τελωνειακές δικαιοδοσίες, και ίσως αξίζει να επικοινωνήσετε με αυτές που σας ενδιαφέρουν για να καταστήσετε ομαλότερη την τελωνειακή διαδικασία για το προϊόν σας.

Διαδικασίες

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακού δασμού και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας προβλέπει ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στην Ιαπωνία. Οι δεσμεύσεις ενισχύονται και περιλαμβάνουν διατάξεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων, των εμπορικών σημάτων, της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των ελάχιστων κοινών κανόνων για την κανονιστική προστασία των δεδομένων δοκιμών φαρμάκων, καθώς και διατάξεις για την επιβολή της νομοθεσίας σε αστικές υποθέσεις.

Η συμφωνία αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και παρέχει προστασία στην ιαπωνική αγορά για περισσότερα από 200 ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα με συγκεκριμένη ευρωπαϊκή γεωγραφική προέλευση, γνωστή ως γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ). Οι ιδιοκτήτες των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν συμφωνηθεί διμερώς στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και των ποτών επωφελούνται από την προστασία από την παραποίηση/απομίμηση. Κατάλογος προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ και την Ιαπωνία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 14-B της ΣΟΕΣ.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας επιβεβαιώνει ότι τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν την ενίσχυση της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Βάσει της συμφωνίας, τόσο η ΕΕ όσο και η Ιαπωνία έχουν δεσμευτεί να παρατείνουν τη διάρκεια της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα γεωργικά χημικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ιαπωνία, μεταξύ άλλων σχετικά με τις διαδικασίες κατάθεσης και εξέτασης, μπορείτε να ανατρέξετε στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Ιαπωνίας.

Άλλα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Τοιαπωνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρέχει επισκοπήσεις σχετικά με τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα σχέδια, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας εξηγεί επίσης περαιτέρω την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σας.

Υπηρεσίες

Η συμφωνία διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και της Ιαπωνίας να παρέχουν υπηρεσίες και προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα στους εργαζομένους των εταιρειών για την εκτέλεση των εργασιών τους επιτόπου.

Προσωρινή μετακίνηση προσωπικού της εταιρείας 

Παράρτημα 8-Γ: Μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την κυκλοφορία φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς

Η συμφωνία προβλέπει ορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο τμήμα Δ του κεφαλαίου 8.

Το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας στο παράρτημα III του παραρτήματος 8-Β προβλέπει ορισμένες επιφυλάξεις και περαιτέρω διατάξεις όσον αφορά τους επιχειρηματικούς επισκέπτες για σκοπούς εγκατάστασης, τους ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενους, τους επενδυτές και τους βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες. Το παράρτημα III του παραρτήματος 8-B διατίθεται στους ακόλουθους συνδέσμους

Ορισμένες επιφυλάξεις, περιορισμοί και περαιτέρω διατάξεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες προβλέπονται στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πίνακα της Ιαπωνίας στο παράρτημα IV του παραρτήματος 8-B. Το παράρτημα IV του παραρτήματος 8-B είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις που εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, όπως μια διάταξη για την επιβεβαίωση του δικαιώματος των μερών να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες. Η ΣΟΕΣ επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αρχών να κρατούν δημόσιες τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν ή να απορρυθμίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του νερού.

Συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε τομείς όπως:

 • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
 • τηλεπικοινωνίες
 • υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις για τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, βλ. τμήμα Γ του κεφαλαίου 8 της συμφωνίας.

Μετακίνηση ειδικευμένου προσωπικού

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις
Περιορισμοί επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών επί συμβάσει και των ανεξάρτητων επαγγελματιών στην Ιαπωνία

Όσον αφορά ορισμένες υπηρεσίες, το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένο κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο προσάρτημα IV «Περιορισμοί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών επί συμβάσει και των ανεξάρτητων επαγγελματιών στην Ιαπωνία» του παραρτήματος 8-B «Πίνακες του κεφαλαίου 8» της συμφωνίας.

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Υπάρχουν πολλές εργατικές νομοθεσίες που αφορούν την προστασία των εργαζομένων στην Ιαπωνία.  Οι εν λόγω εργατικές νομοθεσίες εφαρμόζονται καταρχήν σε όλες τις θέσεις εργασίας στην Ιαπωνία, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης είναι ιαπωνικός ή ξένος ή αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή ή έχει συσταθεί στην Ιαπωνία.  Ο κανονισμός για τους νόμους αυτούς ισχύει επίσης για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ιαπωνία, εφόσον οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πληρούν τον νομικό ορισμό των εργαζομένων βάσει αυτών των νόμων. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το συνολικό σύστημα εργατικού δικαίου στην Ιαπωνία σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων διατίθενται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στους ακόλουθους τίτλους

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση απασχόλησης στο εξωτερικό
Πληροφορίες σχετικά με τους κύριους κανονισμούς εργασίας

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

Στην Ιαπωνία

 • Οιτηλεπικοινωνίες ορίζονται ευρέως στον νόμο για τις τηλεπικοινωνίες ως «μετάδοση, μετάδοση ή λήψη κωδικών, ήχων ή εικόνων μέσω καλωδιακής, ραδιοφωνικής ή άλλης ηλεκτρομαγνητικής μορφής».
 • Ωςτηλεπικοινωνιακή υπηρεσία νοείται η «διαμεσολάβηση επικοινωνιών τρίτων με τη χρήση τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης ή με άλλο τρόπο η προσφορά τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων για επικοινωνίες από τρίτους», και
 • Στη συνέχεια, οτομέας των τηλεπικοινωνιών ορίζεται ως «επιχείρηση στην οποία ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες άλλων, εκτός από την παροχή ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας δυνάμει του νόμου περί ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων».

Το εγχειρίδιο για την είσοδο στην αγορά των ιαπωνικών τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων — διαθέσιμο μόνο στα ιαπωνικά — οι οποίες γενικά εμπίπτουν στον ορισμό των «τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων» και, ως εκ τούτου, απαιτούν κοινοποίηση ή καταχώριση.

Είσοδος στην ιαπωνική αγορά
 • Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνίας: Manual for Market Entry into the Japan Telecommunications Business (Εγχειρίδιο εισόδου στην ιαπωνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών), Ιουνίου 2016 (αγγλικά). Παρακαλείστε να θεωρήσετε ότι η αγγλική έκδοση ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένη. Επιπλέον, συμπληρωματικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, παραδειγμάτων περιπτώσεων που υποδεικνύουν κατά πόσον η απαίτηση κοινοποίησης ισχύει για συγκεκριμένες επιχειρήσεις) διατίθενται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Μαΐου 2019, καθώς και στο συμπλήρωμα του Οκτωβρίου 2019.
 • Τα ακόλουθα εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης διαθέσιμα εδώ:
  • Manual for Market Entry into General Cable Broadcasting Business (Εγχειρίδιο για την είσοδο στην αγορά γενικών δραστηριοτήτων μετάδοσης καλωδιακής τηλεόρασης) (αγγλικά)·
  • Manual for Construction of Networks by Telecommunications Carriers (Εγχειρίδιο κατασκευής δικτύων από τηλεπικοινωνιακούς μεταφορείς) (αγγλικά)· Και
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and simililar Facilities (Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση Poles, Ducts, Conduits and similar Facilities Owned by Public Utilities) (στα αγγλικά).
Θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών για τις ξένες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής

Προσθήκη των επιχειρήσεων που απαιτούνται για την υποβολή προηγούμενης κοινοποίησης σχετικά με τους εισερχόμενους άμεσουςεπενδυτές (METI, αγγλικά) — οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με ΤΠ προστέθηκαν στους κλάδους που υπόκεινται στην υποχρέωση εκ των προτέρων κοινοποίησης όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις.

Δημόσιες συμβάσεις

Κάθε χρόνο, οι εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές στην Ιαπωνία και την ΕΕ αγοράζουν — ή προμηθεύονται — αγαθά και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από ιδιωτικές εταιρείες. Οι εν λόγω φορείς προκηρύσσουν δημόσιους διαγωνισμούς στο πλαίσιο των οποίων οι επιχειρήσεις υποβάλλουν προσφορές.

Η ΣΟΕΣ επεκτείνει την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και ανοίγει νέες αγορές για τις εταιρείες και των δύο πλευρών.

Η ΕΕ και η Ιαπωνία συμφώνησαν σε κανόνες οι οποίοι:

 • απαγόρευση αθέμιτων διακρίσεων από τη μια πλευρά σε βάρος προσφερόντων από την άλλη πλευρά
 • μεγιστοποίηση της διαφάνειας κατά την υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τις ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές
 • μεγιστοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής των επιχειρήσεων της ΕΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ιαπωνία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης — εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό

Η αυξημένη πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις συμβάσεις που προκηρύσσονται στην Ιαπωνία καλύπτει τομείς όπως:

 • σιδηροδρόμους
 • νοσοκομεία
 • πανεπιστημιακά ιδρύματα
 • διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Περισσότερες πληροφορίες

Επένδυση

Η συμφωνία προωθεί τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας και επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε μέρους να ρυθμίζει θεμιτούς στόχους πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί σε μη εξαντλητικό κατάλογο. Βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ενδεχόμενης συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων.

Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και την απελευθέρωση των επενδύσεων, η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας ενέκρινε ένα σύστημα αρνητικού καταλόγου το οποίο απαριθμεί τα υφιστάμενα και μελλοντικά μη συμβατά μέτρα που πρέπει να δεσμευθούν, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές στους τομείς των υπηρεσιών και των επενδύσεων κατ’ αρχήν.

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις για απελευθέρωση των επενδύσεων, βλ. τμήμα Β του κεφαλαίου 8 της συμφωνίας

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις για τα ισχύοντα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πίνακα της Ιαπωνίας που παρατίθεται στο παράρτημα I του παραρτήματος 8-Β της συμφωνίας, ο οποίος διατίθεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις για μελλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, ανατρέξτε στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πίνακα της Ιαπωνίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παραρτήματος 8-Β, ο οποίος διατίθεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Όσον αφορά την κυκλοφορία των επενδυτών για επιχειρηματικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσίες» ανωτέρω.

Πώς να ιδρύσετε επιχείρηση στην Ιαπωνία

Επισκοπηση ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στην ΙΑΠΩΝΙΑ
Απαιτούμενα έντυπα

Περιορισμοί στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ιαπωνία

Επισκόπηση των διαδικασιών στο πλαίσιο του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου

Επισκόπηση του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου και του συστήματος κοινοποίησης (ιαπωνικό)

Νόμος περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου (αγγλικά και ιαπωνικά). Ωστόσο, παρακαλείστε να θεωρήσετε ότι η αγγλική μετάφραση δεν είναι πάντα επικαιροποιημένη. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ιαπωνική έκδοση

 

Επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου

Σύμφωναμε το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου («FEFTA»), ως «ξένος επενδυτής» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα που πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις κ.λπ. που απαριθμούνται στα στοιχεία του άρθρο 26 παράγραφος 2 της FEFTA, ή συγκεκριμένη απόκτηση που ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της FEFTA:
I) φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος της Ιαπωνίας·
II) οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με αλλοδαπό δίκαιο ή έχει κεντρικά γραφεία σε ξένη χώρα·
Ιαπωνική εταιρεία στην οποία το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα μέσω μιας καθορισμένης εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στα σημεία i) και/ή ii) ανωτέρω είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 50 % των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου· Ή
iv) ιαπωνική οντότητα στην οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο i) ανωτέρω αποτελούν είτε την πλειοψηφία του συνόλου των στελεχών της εταιρείας είτε την πλειοψηφία των υπαλλήλων που έχουν αντιπροσωπευτική εξουσία.

Βιομηχανίες στις οποίες απαιτούνται εκ των προτέρων κοινοποιήσεις
Έντυπα κοινοποίησης

Το σωστό έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τα μέσα επένδυσης.

Κρατικά κίνητρα για την προώθηση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ιαπωνία

Φορείς για έρευνες & διαβούλευση

Γραφείο του Invest Japan

Καθένα από τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς διαθέτει γραφείο Invest Japan (αγγλικά), το οποίο ανταποκρίνεται στις ακόλουθες δράσεις δυνητικών επενδυτών

 • ζητεί πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις και τις αιτήσεις για επενδυτικές ευκαιρίες· Και
 • καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία του προηγμένου συστήματος κοινοποίησης, του λεγόμενου «συστήματος επιστολών μη ανάληψης δράσης», και των επενδύσεων.
 • Τα αγγλικά έντυπα έρευνας για να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Invest Japan σε κάθε σχετικό υπουργείο/οργανισμό παρέχονται από το JETRO: Γραφεία επενδύσεων JAPAN: Στοιχεία επικοινωνίας (αγγλικά)
 • Το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για ξένους επενδυτές που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους βάση στην Ιαπωνία παρέχεται από την JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (αγγλικά)
Γραμμή επικοινωνίας «Invest Japan Hotline»
 • Κέντρο υποστήριξης της JETRO για ξένες εταιρείες και αλλοδαπές εταιρείες που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Ιαπωνία. Οι υπηρεσίες διατίθενται σε άλλες γλώσσες εκτός από τις ιαπωνικές: Invest Japan Hotline (English)
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΜΜΕ

Η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο οποίο διευκρινίζεται ότι τα μέρη παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά του άλλου μέρους.

Ιστότοπος της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία

Ιαπωνικός ιστότοπος για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία

Ο δικτυακός αυτός τόπος που προορίζεται για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ περιλαμβάνει συνδέσμους προς τις αρχές σχετικά με συγκεκριμένα εμπορικά ζητήματα και μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης ανά κωδικό δασμολογίου για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για την ιαπωνική αγορά.

Δίαυλος διανομής

Ηκαθιέρωση ενός πρακτικού διαύλου διανομής είναι καίριας σημασίας για να φτάσετε το προϊόν σας στα ιαπωνικά ράφια και στους λιανοπωλητές. Απαιτεί τη διασφάλιση των ιαπωνικών εθνικών και τοπικών διανομέων, ιδίως για να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί, τεχνικοί και υλικοτεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο.

Ο Οργανισμός Μεταποιημένων Εισαγωγών και Εγχώριων Προώθησης (Mipro), το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, αποτελούν ικανοποιητικά σημεία επαφής για όλους τους παραγωγούς της ΕΕ.

Ο Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας (JETRO) διαθέτει επίσης μια πλατφόρμα για την αντιστοίχιση διεθνών επιχειρήσεων, όπου ιαπωνικοί και αλλοδαποί πωλητές και αγοραστές μπορούν να υποβάλλουν ειδοποιήσεις.

Επεξήγηση της σημασίας του ρόλου των εμπορικών επιχειρήσεων

Οι εμπορικές εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών στην Ιαπωνία, ενεργώντας ως σύνδεσμοι μεταξύ ξένων κατασκευαστών και Ιαπώνων αγοραστών, και αντιστρόφως.

Ο ρόλος των εμπορικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

 • προσδιορισμός της ζήτησης
 • συνδρομή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κατασκευαστών και αγοραστών
 • ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής. 

Οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν βοήθεια για τον εντοπισμό της ζήτησης και/ή των τοπικών εταίρων στην Ιαπωνία και μπορεί να είναι

 • επιχειρήσεις γενικών συναλλαγών, οι οποίες ασχολούνται σχεδόν με οτιδήποτε
 • εξειδικευμένες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. προϊόντα χάλυβα, τρόφιμα κ.λπ.).

Σύνδεσμοι και επαφές

Ιστότοπος της ΓΔ Εμπορίου

Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία

Πλήρες κείμενο της συμφωνίας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις