Ελβετία

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελβετίας με την ΕΕ διέπονται κυρίως από μια σειρά διμερών συμφωνιών στις οποίες η Ελβετία έχει συμφωνήσει να αναλάβει ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε τμήμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας είναι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του 1972.

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA)στο δικό μου εμπορικόβοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Οι κανόνες καταγωγής διέπονται από την πανευρωμεσογειακή σύμβαση.

Το 1999 υπογράφηκαν επτά τομεακές συμφωνίες, γνωστές ως «Bilaterals I». Καλύπτουν

 • ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
 • τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο
 • δημόσιες συμβάσεις
 • γεωργία
 • αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές
 • έρευνα.

Μια περαιτέρω δέσμη τομεακών συμφωνιών που υπεγράφησαν το 2004 («Bilaterals II») καλύπτει:

 • μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
 • στατιστικές
 • καταπολέμηση της απάτης.

Υπάρχουν περισσότερες από 100 διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, τις οποίες διαχειρίζονται πάνω από 20 μικτές επιτροπές.  Οι συμφωνίες υποχρεώνουν την Ελβετία να υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ στους καλυπτόμενους τομείς.

Ως αντάλλαγμα για τη μερική ένταξή της στην ενιαία αγορά της ΕΕ, η Ελβετία καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών της ΕΕ που προσχώρησαν μετά το 2004.

Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Ελβετίας

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας και η Ελβετία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;