Ελβετία

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελβετίας με την ΕΕ διέπονται κυρίως από μια σειρά διμερών συμφωνιών στις οποίες η Ελβετία έχει συμφωνήσει να αναλάβει ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε τμήμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ο ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας είναι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του 1972.

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Το 1999 υπογράφηκαν επτά τομεακές συμφωνίες, γνωστές ως «Bilaterals I».

Καλύπτουν

  • ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
  • τεχνικοί εμπορικοί φραγμοί
  • δημόσιες συμβάσεις
  • γεωργία
  • αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές
  • έρευνα.

Μια άλλη δέσμη τομεακών συμφωνιών που υπογράφηκαν το 2004 («Bilaterals II») καλύπτει

  • μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
  • στατιστικές
  • καταπολέμηση της απάτης.

Υπάρχουν περισσότερες από 100 διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, τις οποίες διαχειρίζονται περισσότερες από 20 μεικτές επιτροπές. Οι συμφωνίες υποχρεώνουν την Ελβετία να υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ στους καλυπτόμενους τομείς.

Ως αντάλλαγμα για τη μερική ένταξή της στην ενιαία αγορά της ΕΕ, η Ελβετία καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά για την οικονομική και κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη της ΕΕ που προσχώρησαν μετά το 2004.

Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Ελβετίας

 

Οι κανόνες καταγωγής διέπονται από την πανευρωμεσογειακή σύμβαση.

Η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας και η Ελβετία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις