Ελβετία

Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελβετίας με την ΕΕ διέπονται κυρίως από μια σειρά διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο των οποίων η Ελβετία έχει συμφωνήσει να αναλάβει ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε τμήμα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ο ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων ΕΕ-Ελβετίας είναι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του 1972.

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο «My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Οι κανόνες καταγωγής διέπονται από την πανευρωμεσογειακή σύμβαση.

Το 1999 υπογράφηκαν επτά τομεακές συμφωνίες, γνωστές ως «Bilaterals I». Καλύπτουν

  • ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
  • τεχνικοί εμπορικοί φραγμοί
  • δημόσιες συμβάσεις
  • γεωργία
  • εναέριες και χερσαίες μεταφορές
  • έρευνα.

Μια περαιτέρω δέσμη τομεακών συμφωνιών που υπογράφηκαν το 2004 («Διμερείς συμφωνίες ΙΙ») καλύπτει

  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  • στατιστικές
  • καταπολέμηση της απάτης.

Υπάρχουν περισσότερες από 100 διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, τις οποίες διαχειρίζονται περισσότερες από 20 μεικτές επιτροπές.  Οι συμφωνίες υποχρεώνουν την Ελβετία να υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ στους καλυπτόμενους τομείς.

Ως αντάλλαγμα για τη μερική ενσωμάτωσή της στην ενιαία αγορά της ΕΕ, η Ελβετία καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη της ΕΕ που προσχώρησαν μετά το 2004.

Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Ελβετίας

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας και η Ελβετία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις