Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στο Access2Markets

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στο Access2Markets

Επωφεληθείτε από τους χαμηλότερους δασμούς και τα άλλα πλεονεκτήματα που σας προσφέρουν οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ!

Η ΕΕ έχει συνάψει περισσότερες από εβδομήντα εμπορικές συμφωνίες με χώρες ανά τον κόσμο

Ελέγξτε:

Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν σχεδόν τα δύο πέμπτα του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ με άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τα οφέλη αυτών των συμφωνιών περιλαμβάνουν:

 • χαμηλότερους ή μηδενικούς δασμούς
 • ευκολότερες και ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες
 • αναγνώριση των πιστοποιητικών προϊόντος
 • κινητικότητα του προσωπικού
 • πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • καλύτερη προστασία των ΔΔΙ σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα οφέλη

 • τα προνόμιά σας ποικίλλουν από συμφωνία σε συμφωνία και εξαρτώνται από το προϊόν/τομέα
 • δεν είναι όλα τα οφέλη αυτόματα — στον τομέα των αγαθών, για παράδειγμα, πρέπει
  • αποδείξετε πού παρασκευάζεται το προϊόν σας
  • συμπληρώστε τα τελωνειακά έντυπα
  • εγγραφείτε στο σύστημα REX ή ως εγκεκριμένος εξαγωγέας
  • διαθέτετε άδεια παροχής υπηρεσιών
  • διαθέτετε πιστοποιητικά ασφάλειας για το προϊόν σας
  • υποβάλετε αίτηση για προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας
 • μπορεί να εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε εμπόδια — αλλά η εμπορική συμφωνία της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την κατάργησή τους — να μας πείτε αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό κατά την εξαγωγή από την ΕΕ
 • Οι εταιρείες ή οι ιδιώτες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις εμπορικές συμφωνίες ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι δεσμεύονται νομικά να τις εφαρμόζουν.  Εάν δεν τις εφαρμόζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, το άλλο μέρος μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμό επίλυσης διαφορών.     

Κεφάλαια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις εμπορικές συμφωνίες

Όλες οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα περιέχουν κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, εφόσον συμφωνεί η χώρα-εταίρος. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα πρόσβασης στην αγορά, καθώς και μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας εταίρου κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) συμφώνησε, σε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει διαδικτυακές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και την πρόσβαση στην αγορά, και ότι ένα σημείο επαφής για τις ΜΜΕ από κάθε πλευρά συνεργάζεται για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ.

Τι προσφέρει η Access2Markets;

 • Επισκόπηση των διαφορετικών ειδών εμπορικών συμφωνιών και εμπορικών ρυθμίσεων από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε
 • Κατανόηση των βασικών δομικών στοιχείων μιας εμπορικής συμφωνίας
 • Ενδιαφέρεστε για συναλλαγές με συγκεκριμένη ξένη χώρα; Μάθετε περισσότερα για τους όρους που ισχύουν στην ενότητα «Αγορές» και συμβουλευτείτε τους ειδικούς οδηγούς μας
 • Γνωρίζετε ήδη από πού θέλετε να εισάγετε ή πού θέλετε να εξάγετε; Ο εμπορικός μου βοηθός θα σας κατευθύνει στους ειδικούς όρους και απαιτήσεις για το προϊόν σας.
 • Δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος/-η με τον/την εμπορικό/-ή βοηθό μου; Ελέγξτε τον οδηγό χρήστη μας και παρακολουθήστε την εκπαίδευσή μας.
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις