Ftehimiet kummerċjali tal-UE f’Access2Markets

Ftehimiet kummerċjali tal-UE f’Access2Markets

Ibbenefika minn tariffi aktar baxxi u minn vantaġġi oħra li joffrulek il-ftehimiet kummerċjali preferenzjali tal-UE!

L-UE għandha aktar minn sebgħin ftehim kummerċjali ma’ pajjiżi madwar id-dinja

Iċċekkja:

Dawn il-ftehimiet ikopru kważi tnejn minn kull ħamsa tal-kummerċ kollu tal-UE ma’ pajjiżi oħra. Taħthom, il-kumpaniji mill-UE u mill-pajjiżi sħab igawdu minn kundizzjonijiet aktar vantaġġużi minn dawk offruti skont id-WTO.

Il-benefiċċji ta’ dawn il-ftehimiet jinkludu

 • tariffi aktar baxxi jew żero
 • proċeduri doganali aktar faċli u aktar rapidi
 • rikonoxximent ta’ ċertifikati ta’ prodott
 • il-mobbiltà tal-persunal
 • aċċess għall-offerti pubbliċi
 • protezzjoni aħjar għad-DPI tiegħek

X’għandek tkun taf dwar il-benefiċċji

 • il-privileġġi tiegħek ivarjaw minn ftehim għal ftehim u jiddependu fuq il-prodott/settur
 • mhux il-benefiċċji kollha huma awtomatiċi — fis-settur tal-oġġetti, pereżempju, trid
  • tagħti prova ta’ fejn ikun sar il-prodott tiegħek
  • timla l-formoli doganali
  • tirreġistra fis-sistema REX tal-UE jew bħala Esportatur Approvat
  • tkun liċenzjat (a) biex tipprovdi servizzi
  • ikollok ċertifikati ta’ sigurtà għall-prodott tiegħek
  • tapplika għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali tiegħek
 • xorta tista’ tiffaċċja ostakli — iżda l-ftehim kummerċjali tal-UE jista’ jagħmilha aktar faċli li tneħħihom — għidilna jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ meta tesporta mill-UE
 • Il-kumpaniji jew l-individwi ma jistgħux jinfurzaw il-ftehim kummerċjali fil-qorti. Madankollu, l-UE u l-pajjiżi sħab huma legalment marbuta li jimplimentawhom.  Jekk ma jagħmlux dan, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-parti l-oħra tista’ tattiva mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim.     

Kapitoli dwar l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fil-Ftehimiet Kummerċjali

Il-ftehimiet kummerċjali l-ġodda kollha se jkun fihom Kapitolu dwar l-SMEs, jekk il-pajjiż sieħeb jaqbel. Dan jippermetti skambju aħjar ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ aċċess għas-suq, kif ukoll kooperazzjoni produttiva bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż sieħeb meta jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-SMEs fil-ftehim kummerċjali.

Barra minn hekk, fis-26 ta’ Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada qabel f’ Rakkomandazzjoni speċifika tal-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u l-aċċess għas-suq, u li Punt ta’ Kuntatt tal-SMEs fuq kull naħa jaħdem flimkien biex jindirizza kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs.

X’joffri Access2Markets?

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr