Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

Numru EORI

In-negozjanti stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni jeħtieġu, għall-finijiet doganali, numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (EORI), pereżempju għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni doganali.

In-negozjanti li mhumiex stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni wkoll jeħtieġu numru tal-EORI għal sitwazzjonijiet differenti.

In-negozji u n-nies li jixtiequ jinnegozjaw iridu jużaw in-numru EORI bħala numru ta’ identifikazzjoni fil-proċeduri doganali kollha meta jiskambjaw informazzjoni ma’ amministrazzjonijiet doganali.

Jekk jogħġbok aqra d-dettalji kollha hawnhekk.

Share this page:

Links ta’ malajr