Unjonijiet doganali

Unjonijiet doganali

Qed tesporta jew timporta minn unjoni doganali? Din it-taqsima se tenfasizza l-unjonijiet doganali tad-dinja u tiddeskrivi l-implikazzjonijiet tagħhom għall-kummerċ tiegħek f’termini ta’ tariffi u proċeduri doganali.

X’inhuma l-unjonijiet doganali?

L-unjonijiet doganali huma gruppi ta’ pajjiżi li japplikaw sistema komuni waħda ta’ proċeduri, regoli u tariffi għall-importazzjonijiet, l-esportazzjonijiet u l-oġġetti fi tranżitu kollha jew kważi kollha. Normalment, il-pajjiżi li jipparteċipaw fl-unjonijiet doganali jikkondividu politiki komuni dwar il-kummerċ u l-kompetizzjoni.

 

Id-dazji fuq merkanzija li tkun ġejja minn barra l-unjoni doganali jitħallsu darba meta l-merkanzija tidħol għall-ewwel darba. Wara dan, ma jkun hemm xejn iktar x’jitħallas u l-merkanzija tiċċaqlaq liberament fi ħdan l-unjoni doganali.

F’unjoni doganali

Hemm tariffa esterna waħda għall-oġġetti u s-servizzi kollha importati minn barra l-unjoni doganali fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi membri tagħha.

Il-merkanzija tiċċaqlaq liberament bejn żewġ partijiet tal-unjoni doganali (jew prodotta kollha kemm hi fl-unjoni jew imqiegħda f’ċirkolazzjoni libera wara li tkun ġiet importata minn pajjiżi terzi) mingħajr dazji doganali fil-fruntieri interni.

Il-politika kummerċjali u l-liġijiet doganali huma allinjati u l-pajjiżi jikkondividu standards komuni f’diversi oqsma bħall-proprjetà intellettwali, il-kompetizzjoni, it-tassazzjoni, eċċ.

X’inhuma l-unjonijiet doganali fid-dinja?

 • Il-Komunità Andina (CAN)
 • Il-Komunità tal-Karibew (CARICOM)
 • Suq Komuni tal-Amerika Ċentrali (CACM)
 • Il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC)
 • Il-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika Ċentrali (CEMAC)
 • Unjoni Doganali Ewrasjatika (EACU)
 • Unjoni Doganali tal-Unjoni Ewropea (EUCU)
 • Unjoni Doganali UE-Andorra
 • Unjoni Doganali UE-San Marino
 • Unjoni Doganali UE-Türkiye
 • Il-Kunsill għall-Kooperazzjoni fil-Golf (GCC)
 • L-awtorità Iżraeljana l-Palestina
 • Suq Komuni tan-Nofsinhar (MERCOSUR)
 • L-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (SACU)
 • Svizzera-Liechtenstein (CH-FL)
 • L-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (WAEMU)
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr