Unjonijiet doganali

Unjonijiet doganali

Qed tesporta ma’ unjoni doganali jew timporta minnha?Din it-taqsima se tenfasizza l-unjins doganali tad-dinja u se tiddeskrivi l-implikazzjonijiet tagħhom għall-kummerċ tiegħek f’termini ta’ tariffi u proċeduri doganali.

X’inhuma l-unjonijiet doganali?

L-unjonijiet doganali huma gruppi ta’ pajjiżi li japplikaw sistema waħda komuni ta’ proċeduri, regoli u tariffi għall-importazzjonijiet, l-esportazzjonijiet u l-oġġetti ta’ tranżitu kollha jew kważi kollha tagħhom. Normalment, il-pajjiżi li jipparteċipaw f’unjonijiet doganali jikkondividu politiki kummerċjali u ta’ kompetizzjoni komuni.

 

Id-dazji fuq oġġetti li jkunu ġejjin minn barra l-unjoni doganali jitħallsu darba meta l-merkanzija tidħol l-ewwel darba. Wara dan, ma hemm xejn iktar li jħallas u li l-merkanzija tiċċirkola b’mod liberu fi ħdan l-unjoni doganali.

F’unjoni doganali

Hemm tariffa waħda esterna għall-prodotti u s-servizzi kollha importati minn barra l-unjoni doganali fi kwalunkwe pajjiż membru tagħha.

Il-merkanzija tiċċirkola b’mod liberu bejn żewġ partijiet mill-unjoni doganali (jew kompletament prodotti fl-Unjoni jew imqiegħda f’ċirkolazzjoni libera wara li jiġu importati minn pajjiżi terzi) mingħajr dazji doganali fil-fruntieri interni.

Il-politika kummerċjali u l-liġijiet doganali huma allinjati u l-pajjiżi jaqsmu standards komuni f’diversi oqsma bħalma huma l-proprjetà intellettwali, il-kompetizzjoni, it-tassazzjoni, eċċ.

X’inhuma l-unjonijiet doganali fid-dinja?

 • Il-Komunità Andina (CAN)
 • Il-Komunità tal-Karibew (CARICOM)
 • Is-suq Komuni Ċentrali ta’ l-Amerika (CACM)
 • Il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC)
 • Il-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika Ċentrali (CEMAC)
 • Unjoni Doganali tal-Ewrażja (EADU)
 • L-Unjoni Doganali tal-Unjoni Ewropea (EUCU)
 • UE-Andorra Dwana
 • Unjoni Doganali UE-San Marino
 • L-Unjoni Doganali bejn l-UE u t-Turkija
 • Il-Kunsill għall-Kooperazzjoni fil-Golf (GCC)
 • L-awtorità Iżraeljana-Palestinjana
 • Suq Komuni tan-Nofsinhar (MERCOSUR)
 • L-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (SACU)
 • L-Iżvizzera-Liechtenstein (CH-FL)
 • Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (WAEMU)
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr