Skema Ġeneralizzata ta' Preferenzi Plus (SĠP+)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-SĠP+ tal-UE

Daqqa t'għajn

L-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi Plus (SĠP+) tal-UE tagħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw inċentiv speċjali biex isegwu l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba. 

Il-pajjiżi eliġibbli għandhom jimplimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali dwar

 • id-drittijiet tal-bniedem
 • drittijiet tax-xogħol
 • l-ambjent
 • governanza tajba

Min-naħa tagħha, l-UE tnaqqas id-dazji tal-importazzjoni tagħha għal żero fuq aktar minn żewġ terzi tal-linji tariffarji tal-esportazzjonijiet tagħhom.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Bolivja
 • Cabo Verde
 • Il-Kirgiżistan
 • Il-Mongolja
 • Pakistan
 • Il-Filippini
 • Sri Lanka
 • L-Użbekistan

Skadenza: L-SĠP+ attwali hija valida sal-2027.

Tariffi

Lista sħiħa tal-prodotti koperti.

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu.

Jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta' oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddata’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • fil-piż tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki mit-tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15% fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok 10%.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u għall-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22-03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali tat-Tolleranza jew De Minimis.

Akkumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt is-SĠP tal-UE

 • bilateral
 • reġjonali
 • estiż
 • akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija
Akkumulazzjoni bilaterali

Materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż tal-SĠP u mbagħad jitqiesu bħala li joriġinaw f’dan il-pajjiż tal-SĠP, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż tal-SĠP imur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

il-Brunej-Darussalam

il-Bolivja*

Bangladesh

L-Arġentina

Il-Kambodja

Il-Kolombja

Bhutan

Il-Brażil

L-Indoneżja

Costa Rica

L-Indja

Il-Paragwaj

Laos

El Salvador

Nepal

L-Urugwaj

Il-Malasja

Il-Gwatemala

Pakistan*

 

il-Mjanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

il-Filippini*

In-Nikaragwa

 

 

il-Vjetnam**

Panama

 

 

 

Il-Perù

 

 

 

Il-Venezwela

 

 

*Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-SĠP+

**Il-Vjetnam mhux se jibqa’ benefiċjarju tal-SĠP+ mill-1 ta’ Jannar2023

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. l-Indja tista’ tuża ingredjenti mill-Pakistan minħabba li t-tnejn jinsabu fil-Grupp III), għalkemm jeħtieġ li jitfakkru xi regoli importanti:
 • l-akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-mument tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju waħda tiġi pproċessata ulterjorment f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-merkanzija tista’ titqies bħala li toriġina fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn minn operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola korretta tal-oriġini hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • l-akkumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn pajjiżi benefiċjarji individwali tal-akkumulazzjoni tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan huwa biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-akkumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi tal-SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP+/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża 

Il-pajjiżi tal-SĠP jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex jakkumulaw ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha ftehim kummerċjali.

 • din il-possibbiltà hija miftuħa biss għal prodotti industrijali u prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-input minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat lil pajjiż tal-SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Akkumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw min-Norveġja, mill-Iżvizzera u mit-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini ma’ prodotti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw min-Norveġja, mill-Iżvizzera u mit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija
 • ir-regola ta' hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex tapplika din it-tip ta’ akkumulazzjoni, l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jeħtieġ li jagħtu l-istess trattament preferenzjali lill-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-SĠP

Nonmanipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati

Ħlas lura ta' dazju

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies bħala li joriġina f’pajjiż benefiċjarju – li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali joriġina wkoll – il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta' operazzjonijiet hekk imsejħa "minimi" li qatt ma huma biżżejjed biex jagħtu l-oriġini

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u għal raġunijiet ta’ akkumulazzjoni reġjonali biss, inklużi fl-Anness 16.

Regoli Speċifiċi għall-Prodott

Lista ta’ pproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni

 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP l-Anqas Żviluppati
 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP

Gradwazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex ikollhom aċċess b’suċċess għas-swieq dinjija. F’dan il-każ, is-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi tal-prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tal-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SĠP għal dik it-Taqsima) fuq 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għal prodotti veġetali, żjut ta' l-annimali jew veġetali, xaħmijiet u xama' u prodotti minerali l-gradwazzjoni tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż is-17.5%
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż is-47,2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta' prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta' regolament ta' implimentazzjoni u abbażi ta' kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Deroga speċifika tista' tingħata, taħt ċerti kondizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli ta' oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f'pajjiżi speċifiċi. Tali deroga ngħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga tal-Kap Verde u r-regoli tal-oriġini applikabbli.

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, li jinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli tal-oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea f’2.6. rekwiżiti tal-prodott
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista 'tfittex bl-isem tal-prodott tiegħek bil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea skont ir-rekwiżiti tal-prodott ta’ 2.6.
 • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel se jkollok tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista 'tfittex bl-isem tal-prodott tiegħek bil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Kwalunkwe prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur wara l-ħruġ. Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin

 • Formola A taċ-Ċertifikat tal-oriġini – maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif l-esportazzjoni tkun seħħet (jew tkun żgurata). Madankollu, b’mod eċċezzjonali, ċertifikat jista’ jsir wara l-esportazzjoni taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * – għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6 000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: "L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru ... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta' ... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi tal-Komunità Ewropea". Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar tal-merkanzija meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

L-SĠP+ tkopri l-oġġetti biss.

L-Akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Pajjiżi eliġibbli

Biex ikun eliġibbli għas-SĠP+, il-pajjiż irid

 • jippreżenta applikazzjoni
 • jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha tal-SĠP standard
 • jissodisfaw iż-żewġ kriterji addizzjonali li ġejjin
 • kriterji ta’ vulnerabbiltà
  • is-sehem tal-importazzjoni huwa s-sehem medju ta’ tliet snin tal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiż benefiċjarju speċifiku, meta mqabbel mal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiżi kollha tas-SĠP.  Din il-medja għandha tkun inqas minn 6.5 % sabiex tikkwalifika għall-GSP+
  • l-akbar seba’ taqsimiet tal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP jirrappreżentaw 75 % tal-importazzjonijiet totali tas-SĠP minn dak il-pajjiż fuq perjodu ta’ tliet snin
 • kriterji ta' żvilupp sostenibbli
  • il-pajjiż irid ikun irratifika s-27 konvenzjoni internazzjonali tal-SĠP+ dwar
   • id-drittijiet tal-bniedem
   • drittijiet tax-xogħol
   • l-ambjent
   • governanza tajba.
  • il-pajjiż ma jridx ikun ifformula riżervi li huma pprojbiti minn dawn il-konvenzjonijiet
  • il-korpi ta’ monitoraġġ tal-konvenzjonijiet ma jridux ikunu rrappurtaw li l-pajjiż naqas milli jimplimentahom b’mod effettiv

Monitoraġġ

Ladarba l-UE tkun tat SĠP+ lil pajjiż, hija timmonitorjah biex tiżgura li l-pajjiż

 • tkompli tkun parti għall-konvenzjonijiet internazzjonali koperti mill-SĠP+
 • timplimenta l-konvenzjonijiet b’mod effettiv
 • jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ rapportar
 • taċċetta monitoraġġ regolari skont il-konvenzjonijiet
 • jikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea u jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa

L-UE twettaq djalogu kontinwu dwar il-konformità tal-SĠP+ mal-awtoritajiet tal-pajjiżi benefiċjarji.

 • id-djalogu huwa bbażat fuq lista ta' kwistjonijiet ("tabella ta' valutazzjoni") imfassla għal kull benefiċjarju tal-SĠP+. Dan huwa bbażat fuq l-informazzjoni li waslet mingħand
  • il-pajjiżi benefiċjarji
  • korpi internazzjonali ta’ monitoraġġ
  • soċjetà ċivili
  • trejdjunjins
  • in-negozji
  • il-Parlament Ewropew
  • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 • l-UE torganizza żjarat regolari ta’ monitoraġġ tal-SĠP+ f’kull pajjiż benefiċjarju biex tiltaqa’ mal-partijiet ikkonċernati. Il-pajjiż benefiċjarju huwa mistenni juri li qed jagħmel sforzi serji biex jindirizza l-kwistjonijiet stabbiliti fit-tabelli ta’ valutazzjoni.

Id-djalogu SĠP+ jikkontribwixxi għar-rapport pubbliku dwar is-SĠP, li l-Kummissjoni trid tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kull sentejn. Ir-rapport fih valutazzjoni dettaljata ta’ kemm kull pajjiż benefiċjarju qed jimplimenta tajjeb is-27 konvenzjoni.

Kapaċità – appoġġ għall-bini

Lil hinn mill-monitoraġġ mill-qrib, il-Kummissjoni nediet diversi proġetti ta’ bini tal-kapaċità biex tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji.

L-UE qed tappoġġa lis-sħab kummerċjali rilevanti u lil diversi benefiċjarji tal-SĠP+ permezz ta’ għotjiet lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Dawn il-proġetti

 • tgħin biex jiġi żgurat li l-pajjiżi japplikaw il-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol
 • bini tal-kapaċità għall-konformità mal-obbligi ta’ rapportar

L-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jinkludi appoġġ iddedikat ta’ EUR 4.5 miljun biex jagħti s-setgħa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikkontribwixxu għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni effettiva tas-27 konvenzjoni rilevanti ratifikati mill-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP+.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr