Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem is-SĠP + tal-UE

Daqqa t’għajn lejn

L-iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +) tal-UE tagħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw inċentiv speċjali biex isegwu żvilupp sostenibbli u governanza tajba.

Il-pajjiżi eliġibbli jridu jimplimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali dwar

 • drittijiet tal-bniedem
 • drittijiet tax-xogħol
 • l-ambjent
 • governanza tajba

Min-naħa tagħha, l-UE tnaqqas id-dazji tal-importazzjoni tagħha għal żero fuq aktar minn żewġ terzi tal-linji tariffarji tal-esportazzjonijiet tagħhom.

Pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Bolivja
 • Cabo Verde
 • Il-Kirgiżistan
 • Il-Mongolja
 • Il-Pakistan
 • Il-Filippini
 • Is-Sri Lanka

Skadenza: L-SĠP +attwali hija valida sal-2023.

Tariffi

Lista sħiħa ta’ prodotti koperti.

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu.

Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • f’piż tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki mit-tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok għal 10 %.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u l-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22–03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali ta’ Tolerance jew De Minimis.

Kumulazzjoni

It-tipi ta’ kumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt l-SĠP tal-UE

 • bilaterali
 • reġjonali
 • estiż
 • kumulazzjoni man-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija
Kumulazzjoni bilaterali

Il-materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż tas-SĠP u mbagħad jitqiesu li joriġinaw f’dan il-pajjiż tas-SĠP, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż tas-SĠP imur lil hinn mil-livelli minimi.

Kumulazzjoni reġjonali

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei-Darussalam

Il-Bolivja *

Il-Bangladexx

L-Arġentina

Il-Kambodja

Il-Kolombja

Butan

Il-Brażil

L-Indoneżja

Il-Costa Rica

L-Indja

Paragwaj

Laos

EL Salvador

In-Nepal

L-Urugwaj

Il-Malasja

Il-Gwatemala

Il-Pakistan *

 

Il-Mjanmar

Il-Ħonduras

Sri Lanka *

 

Il-Filippini *

Nikaragwa

 

 

Il-Vjetnam

Il-Panama

 

 

 

Il-Perù

 

 

 

Il-Venezwela

 

 

* Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-SĠP +

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. l-Indja tista’ tuża ingredjenti mill-Pakistan minħabba li t-tnejn huma fil-Grupp III), għalkemm jeħtieġ li wieħed jiftakar xi regoli importanti:
 • l-akkumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi fi ħdan l-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fiż-żmien tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju tkompli tiġi pproċessata f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-oġġett jista’ jitqies bħala li joriġina fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn mill-operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola korretta tal-oriġini hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • l-akkumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn il-pajjiżi benefiċjarji individwali tal-kumulazzjoni tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan isir biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-akkumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP +/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża 

Il-pajjiżi tas-SĠP jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex takkumula ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha ftehim kummerċjali.

 • din il-possibbiltà hija miftuħa biss għal prodotti industrijali u prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-kontribut minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat lil pajjiż tas-SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta tkun dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Kumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw fin-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini mal-oġġetti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u fit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija
 • ir-regola ta’ hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex japplika dan it-tip ta’ akkumulazzjoni, jeħtieġ li l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jagħtu l-istess trattament preferenzjali lill-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tas-SĠP

Nonmanipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet.
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju — li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali jkun joriġina wkoll — il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta’ operazzjonijiet hekk imsejħa “minimi” li qatt mhuma biżżejjed biex jikkonferixxu l-oriġini

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u għal raġunijiet ta’ kumulazzjoni reġjonali biss, inklużi fl-Anness 16.

Regoli Speċifiċi għall-Prodott

Il-lista tal-ipproċessar li għandu jitwettaq fuq il-materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni

 • wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP l-Anqas Żviluppati
 • wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tas-SĠP

Gradwazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex jaċċessaw b’suċċess is-swieq dinjija. F’dan il-każ, l-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi tal-prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tas-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tas-SĠP għal dik it-Taqsima) matul 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għal prodotti veġetali, żjut tal-annimali jew veġetali, xaħmijiet u xemgħat u prodotti minerali tapplika l-gradwazzjoni meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il17.5 %
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il47.2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta’ prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni u abbażi ta’ kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt ċerti kondizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli ta’ oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Din id-deroga ngħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga tal-Kap Verde u r-regoli tal-oriġini applikabbli.

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, li jinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw lill-Bangladexx.

Regoli ta’ oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea fil-2.6. rekwiżiti tal-prodott
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea fil-2.6. rekwiżiti tal-prodott
 • fittex ir-regoli tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u għall-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel ikollok tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi ta’ oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Kwalunkwe prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar wara l-ħruġ. Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin:

 • Ċertifikat ta’ oriġini Formola A — maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun ippreparat biex jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif l-esportazzjoni tkun saret (jew tkun żgurata). Madankollu, eċċezzjonalment, jista’ jsir ċertifikat wara l-esportazzjoni taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * — għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6,000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tittajpja, tittimbra jew tistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-Komunità Ewropea”. Għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti u proċeduri doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ f’Servizzi

L-SĠP + tkopri l-prodotti biss.

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Pajjiżi eliġibbli

Biex ikun eliġibbli għas-SĠP +, il-pajjiż għandu

 • preżentazzjoni ta’ applikazzjoni
 • jissodisfaw il-kundizzjonijiet standard kollha tas-SĠP
 • jissodisfaw iż-żewġ kriterji addizzjonali li ġejjin
 • kriterji ta’ vulnerabbiltà
  • is-sehem tal-importazzjoni huwa s-sehem medju ta’ tliet snin tal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiż benefiċjarju speċifiku, meta mqabbel mal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiżi kollha tas-SĠP.  Din il-medja trid tkun inqas minn 6.5 % sabiex tikkwalifika għal SĠP +
  • is-seba’ l-akbar taqsimiet tal-importazzjonijiet koperti mill-GSP jirrappreżentaw 75 % tal-importazzjonijiet totali tal-SĠP minn dak il-pajjiż fuq perjodu ta’ tliet snin
 • kriterji ta’ żvilupp sostenibbli
  • il-pajjiż irid ikun irratifika t-27-il konvenzjoni internazzjonali SĠP + dwar
   • drittijiet tal-bniedem
   • drittijiet tax-xogħol
   • l-ambjent
   • governanza tajba.
  • il-pajjiż ma jridx ikollu riżervi fformulati li huma pprojbiti minn dawn il-konvenzjonijiet
  • il-korpi ta’ monitoraġġ tal-konvenzjonijiet ma jridux ikunu rrappurtaw li l-pajjiż naqas milli jimplimentahom b’mod effettiv

Monitoraġġ

Ladarba l-UE tkun tat SĠP + lil pajjiż, hija timmonitorjah biex tiżgura li l-pajjiż

 • tibqa’ parti mill-konvenzjonijiet internazzjonali koperti mill-GSP +
 • jimplimentaw il-konvenzjonijiet b’mod effettiv
 • jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ rappurtar
 • taċċetta monitoraġġ regolari skont il-konvenzjonijiet
 • tikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea u tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa

L-UE twettaq djalogu kontinwu dwar il-konformità tal-GSP + mal-awtoritajiet tal-pajjiżi benefiċjarji.

 • id-djalogu huwa bbażat fuq lista ta’ kwistjonijiet (“scorecard”) imfassla għal kull benefiċjarju tal-SĠP +. Hija bbażata fuq informazzjoni li waslet mingħand
  • il-pajjiżi benefiċjarji
  • korpi internazzjonali ta’ monitoraġġ
  • is-soċjetà ċivili
  • trade unions
  • negozji
  • il-Parlament Ewropew
  • il-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea
 • l-UE torganizza żjarat regolari ta’ monitoraġġ tal-SĠP + f’kull pajjiż benefiċjarju biex tiltaqa’ mal-partijiet ikkonċernati. Il-pajjiż benefiċjarju huwa mistenni juri li qed jagħmel sforzi serji biex jindirizza l-kwistjonijiet stabbiliti fit-tabelli ta’ valutazzjoni.

Id-djalogu SĠP + jikkontribwixxi għar-rapport pubbliku tas-SĠP, li l-Kummissjoni trid tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kull sentejn. Ir-rapport fih valutazzjoni dettaljata ta’ kemm kull pajjiż benefiċjarju qed jimplimenta tajjeb is-27 konvenzjoni.

Kapaċità — appoġġ għall-bini

Lil hinn mill-monitoraġġ mill-qrib, il-Kummissjoni nediet diversi proġetti ta’ bini tal-kapaċità biex tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji.

L-UE qed tappoġġa s-sħab kummerċjali rilevanti u diversi benefiċjarji tal-SĠP + permezz ta’ għotjiet lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Dawn il-proġetti

 • tgħin biex tiżgura li l-pajjiżi japplikaw il-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol
 • il-bini tal-kapaċità għall-konformità mal-obbligi ta’ rapportar

L-istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jinkludi appoġġ iddedikat ta’ EUR 4.5 miljun biex jagħti s-setgħa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikkontribwixxu għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni effettiva tas-27 konvenzjoni rilevanti ratifikati mill-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP +.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr