Il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS)

X’inhu l-GATS?

Il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) huwa trattat tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) li daħal fis-seħħ fl-1995.

L-għanijiet huma

  • il-ħolqien ta’ sistema affidabbli u prevedibbli ta’ regoli internazzjonali għall-kummerċ fis-servizzi
  • biex tiġi ffaċilitata l-liberalizzazzjoni progressiva tas-swieq tas-servizzi

Il-membri kollha tad-WTO huma partijiet għall-GATS.

Il-prinċipji fundamentali tal-GATS japplikaw, fil-prinċipju, għas-setturi kollha tas-servizzi.

Hemm żewġ eċċezzjonijiet

  • servizzi pprovduti fl-eżerċizzju ta’ awtorità governattiva fuq bażi kon-kummerċjali, bħal skemi ta’ sigurtà soċjali, saħħa pubblika, edukazzjoni
  • servizzi relatati mat-trasport bl-ajru

Il-GATS japplika wkoll għas-servizzi kollha akkwistati mil-livelli kollha tal-gvern (ċentrali, reġjonali, lokali, eċċ.).

Il-gvernijiet jibqgħu liberi li jiddeċiedu liema setturi tas-servizzi fil-fatt jilliberalizzaw.

Prinċipji fundamentali

It-trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit (MFN) jiżgura li kull pajjiż firmatarju jittratta s-servizzi u l-fornituri tas-servizzi ta’ kwalunkwe pajjiż membru b’mod indiskriminat, mhux inqas favorevoli minn dawk ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor, skont il-kundizzjonijiet u l-limiti msemmija fl-Iskeda ta’ Impenji Speċifiċi.

ħlief taħt ċerti kundizzjonijiet, żewġ pajjiżi ma jistgħux jagħmlu arranġamenti preferenzjali li huma diskriminatorji għal oħrajn

Il-prinċipjutat-trattament Nazzjonali jiddikjara li kull pajjiż membru jittratta s-servizzi ta’ pajjiż membru ieħor b’mod xejn inqas favorevoli mill-prodotti nazzjonali tiegħu stess, skont il-kundizzjonijiet u l-limiti msemmija fl-Iskedi ta’ Impenji Speċifiċi.

il-pajjiżi ma jistgħux joperaw miżuri diskriminatorji li jibbenefikaw minnhom is-servizzi domestiċi jew il-fornituri tas-servizzi

Impenji oħra

  • il-gvernijiet iridu jippubblikaw il-liġijiet u r-regolamenti rilevanti kollha b’mod trasparenti u faċilment aċċessibbli
  • ir-regoli jridu jiġu amministrati b’mod raġonevoli, oġġettiv u imparzjali
  • il-pajjiżi membri jridu jiżguraw li l-monopolji u l-fornituri tas-servizzi esklussivi ma jabbużawx mill-pożizzjoni tagħhom
  • il-pajjiżi membri se jikkonsultaw dwar modi kif jeliminaw il-prattiki tan-negozju li jistgħu jirrestrinġu l-kompetizzjoni
  • il-pajjiżi jistgħu jissieħbu fi ftehimiet dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali
  • trasferimenti u pagamenti internazzjonali għal tranżazzjonijiet kurrenti relatati ma’ impenji ta’ servizzi ma jistgħux jiġu ristretti, ħlief f’każijiet ta’ diffikultajiet fil-bilanċ tal-pagamenti u taħt ċerti ċirkostanzi

Sib aktar informazzjoni dettaljata dwar il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS)

Klassifikazzjoni tas-setturi tas-servizzi

Il-GATS ikopri s-servizzi kollha bi ftit eċċezzjonijiet. Il-lista tas-setturi u s-sottosetturi tas-servizzi koperti tinsab fil-lista tal-klassifikazzjoni settorjali tas-Servizzi.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr