Operatur Ekonomiku Awtorizzat

In-negozjanti stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni li jagħmlu parti mill-katina tal-provvista internazzjonali u li huma involuti f’operazzjonijiet relatati mad-dwana, jistgħu japplikaw għall-istatus tal-Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO).

Min jista’ jsir AEO? 

In-negozjanti stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni li jagħmlu parti mill-katina tal-provvista internazzjonali u li huma involuti f’operazzjonijiet relatati mad-dwana, jistgħu japplikaw għall-istatus ta’ AEO.

X’inhu?

 • Huwa programm ta’ sħubija tal-UE bejn l-awtorità doganali u l-Operatur Ekonomiku (EO) li għandu l-għan li jtejjeb is-sigurtà tal-katina tal-provvista internazzjonali u jiffaċilita l-kummerċ leġittimu.
 • Hija bbażata fuq is-sħubija bejn id-Dwana u n-Negozju introdotta mill-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO).
 • L-istatus ta’ AEO (awtorizzazzjoni) jingħata mill-awtorità doganali kompetenti u rikonoxxut mill-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri kollha. L-awtorizzazzjoni tal-AEO hija, għalhekk, awtorizzazzjoni tal-UE.

Għalfejn nirreġistra?

Il-benefiċċji jinkludu

 • dħul eħfef għas-simplifikazzjonijiet doganali
 • inqas kontrolli fiżiċi u bbażati fuq id-dokumenti
 • notifika minn qabel f’każ tal-għażla għal kontroll doganali
 • trattament prijoritarju jekk magħżula għal kontroll
 • possibbiltà li jitlob għal post speċifiku għall-kontrolli doganali
 • benefiċċji indiretti, bħal
  • rikonoxxut bħala sieħeb sikur u sigur fin-negozju
  • relazzjonijiet imtejba mal-awtoritajiet Doganali u ma’ awtoritajiet governattivi oħrajn
  • telf u serq imnaqqas
  • inqas vjeġġi mdewma
  • titjib fl-ippjanar
  • servizz imtejjeb tal-klijenti
  • titjib fil-lealtà tal-klijenti
  • spejjeż ta’ spezzjoni aktar baxxi tal-fornituri u kooperazzjoni akbar

Kif tirreġistra?

Biex tirreġistra bħala Operatur Ekonomiku Awtorizzat, se jkollok bżonn

Issib aktar dettalji dwar l-OEA u l-Portal tan-Negozjanti tal-UE dwar id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Biex tiċċekkja l-proċeduri doganali li japplikaw għal prodott speċifiku jew pajjiż sieħeb, jekk jogħġbok uża l-Assistent Tiegħi ta’ Kummerċ.

Għal deskrizzjoni bażika tal-proċess ta’ importazzjoni u esportazzjoni, u l-passi ġenerali li għandhom jittieħdu, jekk jogħġbok ara l-gwidi pass pass tagħna.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr